Зразок портфоліо працівника культури сільського будинку культури

 1. Які функції виконує портфоліо співробітника установи культури
 2. Особливості портфоліо працівника культури сільського будинку культури
 3. Як створити портфоліо працівника культури
 4. Структура комплексного портфоліо

Технологія портфоліо застосовується з метою представлення всіх досягнень працівника культури або установи за останні 3-5 років, а також їх оцінки і контролю. Немає певних вимог до створення портфоліо, тому його оформлення повністю залежить від індивідуальних якостей фахівця

Технологія портфоліо застосовується з метою представлення всіх досягнень працівника культури або установи за останні 3-5 років, а також їх оцінки і контролю. Немає певних вимог до створення портфоліо, тому його оформлення повністю залежить від індивідуальних якостей фахівця

Однією з сучасних форм контролю і оцінки професійних досягнень є портфоліо, яке можна застосувати в будь-який практико-результативної діяльності. Воно являє собою спосіб накопичення, фіксування і оцінки індивідуальних досягнень кожної окремої особистості за певний час.

Портфоліо працівника культури сільського будинку культури виступає в якості відмінного засобу мотивації і своєрідного стимулу творчої активності і самоосвіти.

Акт оцінки показників ефективності роботи співробітників
подивитися / завантажити >>

Які функції виконує портфоліо співробітника установи культури

Дана форма самооцінки і корекції результатів роботи виконує велику кількість функцій. До них відносяться:

 • накопичувальна;
 • аналітична;
 • розвиваюча;
 • модельна;
 • мотиваційна;
 • рекомендаційна.

В процесі своєї діяльності працівник досягає певних успіхів, які оцінюватися не тільки самою організацією, а й іншими структурами. За свої досягнення він може отримувати грамоти, дипломи, сертифікати та багато іншого.

Крім цього, за родом своєї діяльності працівник культури виконує безліч творчих робіт: розробляє сценарії заходів, реалізує проекти, проводить дослідження. За певний період часу відбувається накопичення досягнень, які можна відобразити в портфоліо.

Також портфоліо працівника культури сільського будинку культури допомагає відобразити динаміку його професійного розвитку, продемонструвати стиль роботи і скласти план діяльності. Воно сприяє процесу самоосвіти і заохочує досягнуті результати.

Крім того, при переході на нову роботу ця форма дає уявлення про особистість.

Особливості портфоліо працівника культури сільського будинку культури

Портфоліо може бути представлено в різні формах: друкованої, цифровий, електронної. Перше оформляється у вигляді папки з документами, що вміщають опис, фото, схеми, діаграми і інше.

Електронна форма представляється на магнітному носії і може створюватися у вигляді сайту або презентації. Якщо говорити про портфоліо, представлене в онлайн режимі, то воно характеризується наявністю великої кількості інформації. Для мультимедійної презентації, в свою чергу, характерна така риса, як наочність.

Створення даного продукту до електронному вигляді має кілька особливостей, серед яких варто виділити:

 • гнучкість;
 • мобільність;
 • можливість застосування безлічі засобів для художнього оформлення;
 • забезпечення величезного вибору засобів його оформлення на комп'ютерному пристрої;
 • можливість включення матеріалів до складу портфоліо матеріалів з інших Інтернет-ресурсів, які висловлюють альтернативні точки зору.

Також роботу можна розмістити в мережі , Де її можуть побачити ті, для кого вона представляє інтерес: колеги, експерти та інші.

Портфоліо має велику практичну значимість. Його можна використовувати при проходженні атестації працівника, а також систематизації та аналізі його діяльності, під час участі в різних конкурсах, при акредитації або атестації установи культури.

Для адміністрації використання цієї технології має деякі переваги, наприклад:

 • спрощує проведення моніторингового дослідження професійного розвитку співробітників організації;
 • дає можливість отримати конкретну інформацію про результати діяльності фахівця;
 • сприяє здійсненню об'єктивної оцінки професійного зростання працівників;
 • дозволяє підвищити ефективність управління особистісно-професійним зростанням персоналу і так далі.

Розрізняють декілька типів портфоліо: рефлексивне, проблемно-дослідницький, методичне, тематичне, «папка досягнень» та інші. Наприклад, рефлексивне призначене для того, щоб розкрити динаміку особистісного розвитку фахівця, відстежити результативність його діяльності.

До його складу можна включати різні статті, відео-та фотоматеріали, аналіз та інше.

Методичне включає в себе матеріали, які створені самим фахівцем і підтверджують його професіоналізм. «Папка досягнень» відображає успіхи працівника і включає в себе дипломи, грамоти, подяки, сертифікати.

Як створити портфоліо працівника культури

Створення даної форми контролю та оцінки досягнень - процес творчий. І оскільки в даний час не існує нормативних документів, що включають в себе єдині вимоги до оформлення портфоліо, його побудова може здійснюватися різними способами.

Як правило, це залежить від індивідуальних якостей працівника, який самостійно приймає рішення про вид, структуру, склад продукту.

При оформленні працівникові необхідно звернути увагу на такі моменти, як:

 • аналіз своєї роботи;
 • узагальнення і систематизацію досягнень;
 • об'єктивну оцінку своїх можливостей;
 • способи подолання труднощів.

Створення даного продукту здійснюється в кілька етапів. З самого початку слід визначити, з якою метою і для чого він створюється. Далі варто визначитися зі структурними елементами, після чого зайнятися підбором необхідних матеріалів.

На наступних етапах йде оформлення документа , Його презентація і оцінка представлених в ньому матеріалів.

Наприклад, презентаційна модель портфоліо являє собою колекцію кращих робіт фахівця. Її можна використовувати в тому випадку, якщо людина бере участь у професійному конкурсі або переходить на нову роботу. Структура такої моделі досить проста: портрет, творчі матеріали, досягнення.

Структура комплексної моделі набагато складніше, оскільки включає в себе елементи різних типів портфоліо. Однак даний вид є найбільш затребуваним і ефективним.

Структура комплексного портфоліо

Структура комплексного портфоліо

Портфоліо працівника культури сільського будинку культури створюється на основі принципів:

 • системності;
 • достовірності;
 • прозорості;
 • відкритості та інших.

Воно повинно бути простим для сприйняття, доступним і надавати необхідну інформацію в повному обсязі.

Створюючи професійне портфоліо, варто врахувати деякі рекомендації фахівців. Наприклад, формувати такий продукт необхідно за останні три-п'ять років. Однак такі матеріали, як заохочення і нагороди федерального і регіонального рівнів можна використовувати і за 10 років.

Обов'язково потрібно створити перелік матеріалів, який оформляється у вигляді списку або таблиці і розміщується на самому початку як друкованого, так і електронного варіанту.

При створенні даного продукту часто припускаються помилок, які мають негативний вплив як на саму технологію, так і її практичне використання. Наприклад, однією з найбільш поширених помилок є збір матеріалів не самим фахівцем, а кимось іншим.

Це може відбитися на повноті документа, а також достовірності даних.

Також дуже часто працівники намагаються розмістити в даному продукті величезна кількість всяких документів, перетворюючи його в сейф для їх зберігання. І хоча не існує нормативних обмежень, що стосуються чисельності матеріалів і документів, все ж їх кількість повинна бути в рамках розумного.

Варто відзначити і деякі інші помилки, наприклад:

 • ідея портфоліо підміняється класичними схемами;
 • завищуються вимоги до оформлення зовнішнього вигляду;
 • при створенні порушується принцип добровільності та інше.

Яким буде продукт, може вирішити тільки сам працівник. Головне, щоб він відповідав мети, заради якої створюється.

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно