АЛЬЯНС - переклад і приклади пропозицій

 1. альянс - alliance / əlaɪəns /
 1. alliance / Əlaɪəns /
 2. альянс - alliance / əlaɪəns /

  Then I'll sail to Austria, and form an alliance with the crown.

  Потім я попливу до Австрії, і сформую альянс з короною.

  Our actions stopped a secret alliance this administration has had with some of our worst enemies.

  Наші дії порушили альянс адміністрації з нашими ворогами.

  Voyager can not survive here alone, but if we form a temporary alliance with other ships, maybe we can pool our resources and escape.

  "Вояджер" не може вижити тут поодинці, але якщо ми створимо тимчасовий альянс з іншими кораблями, може, ми зможемо об'єднати наші ресурси і вирватися звідси.

  One of the principles of our alliance is that we do not discriminate.

  Один із принципів нашого альянсу - відсутність дискримінації.

  Do they want to join our alliance?

  Вони захотіли вступити в наш альянс?

  Показати ще приклади для «alliance» ...

  The alliance must be in the bag by then.

  Альянс повинен бути до цього часу.

  If the alliance crashes we're all done for.

  Якщо альянс розпадеться, нам усім кінець.

  And in regard to an alliance with the Centre Party

  І щодо альянсу з Центристської партією ..

  But right now it's important to get Holck interested in the alliance.

  Але зараз важливо, щоб залучити Холька в альянс.

  The patronage, the alliances forged had he taken up arms.

  Заступництво, альянси, що створюються своїми руками.

  And told if I did not join the alliance guard,

  І сказали якщо я не приєднаюся до альянсу

  The corporate alliance will never allow this to happen.

  Альянс корпорацій не дозволить цьому статися.

  Nothing yet, but intel says that the Lucian alliance is on the verge of launching an attack.

  Поки що нічого, але згідно з даними розвідки Люсіанскій Альянс готовий напасти.

  He's Lucian alliance.

  Він з Люсіанского Альянсу.

  You're forming a secret alliance, like on '' Survivor. ''

  Ти створюєш секретний альянс, як в "Останньому герої".

  If I kill this Mexican alliance, the whole club suffers.

  Якщо я розірву цей мексиканський альянс, постраждає весь клуб.

  If these records were not enough, his alliance with Vacarro certainly will be.

  Якщо цих записів буде недостатньо, то його альянсу з Векарро, впевнений буде досить цілком.

  I suspect your alliance is dead.

  Я підозрюю, що вашому альянсу прийшов кінець.

  Florentine alliance on Over the centuries was the main rival of the box.

  Флорентійський альянс впродовж багатьох століть був головним суперником ложі.

  The Vaughn alliance partnered with a university lab to develop a next-generation antidote to that entire class of neurotoxins.

  Альянс Вона співпрацював з університетською лабораторією, щоб розробити антидот нового покоління, для загального класу нейротоксинів.

  General Washington came to believe the redcoats had formed a dark alliance with this sorceress.

  Генерал Вашингтон вважав, що британці утворили темний альянс з цієї чаклункою.

  But if we do nothing, we risk losing the entire Scottish alliance.

  Але якщо ми нічого не зробимо, ми ризикуємо втратити весь Шотландський альянс.

  What about the alliance?

  А як же альянс?

  They do not want '' a visionary alliance '', they want our piggybank.

  І їм не потрібен "далекоглядний альянс" Їм потрібна наша скарбничка.

  Ragnar, you and I have formed an alliance on which the future of our country and its people depends.

  Рагнар, ми уклали з тобою альянс від якого залежить майбутнє нашої країни та її народу.

  Our alliance with Hydra was always a means to that end, right?

  Наш альянс з Гідрою завжди припускав що буде кінець, вірно?

  If people found out ... the alliance will break.

  Якщо люди дізнаються ... альянс розпадеться.

  Their alliance affects sea change in every aspect of human life the value and distribution of commodities money, weapons, water, fuel, the food we eat to live the information we rely on to tell us who we are.

  Їх альянс впливає на зміни у всіх аспектах людського життя ... вартість і розподіл товарів, гроші, зброю, вода, паливо, їжа, необхідна щоб жити, інформація, складова наше знання про самих себе.

  Залишити коментар

  Дивіться також

  Check it at Linguazza.com:

Do they want to join our alliance?
Вони захотіли вступити в наш альянс?
What about the alliance?
А як же альянс?
Our alliance with Hydra was always a means to that end, right?
Наш альянс з Гідрою завжди припускав що буде кінець, вірно?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно