Управління інвестиціями, основні етапи управління - Все про гроші і бізнес, кредити і фінанси, страхування і ринки, форекс і інвестування

Всі процеси, які пов'язані з інвестиційною діяльністю , Безпосередньо впливають на розвиток економіки і нашого суспільства. Тому для того, щоб організації, підприємці та держава в цілому могли стабільно збільшувати загальні обсяги оборотних коштів, необхідно грамотне управління запланованими інвестиціями, тобто, інвестиціями. Адже кінцева мета будь-якого інвестиційного процесу - це збільшення прибутковості і витяг аналогічних вигод при мінімізації можливих ризиків.

Таким чином, управління інвестиціями є досить складною системою певних методів і принципів, які спрямовані на ефективну реалізацію перспективних способів капіталовкладень в різні інвестиційні проекти. За своєю суттю, управління інвестиціями передбачає аналіз, передбачення і подальше планування ринкової ситуації, що сприяє грамотному і раціональному застосуванню наявного капіталу.

Головні завдання при управлінні інвестиціями безпосередньо залежать від цілей інвестування та інтересів самих інвесторів, і вони полягають у наступному:

- отримання очікуваної прибутковості і забезпечення максимальної прибутковості з урахуванням всіх можливих ризиків;

- гарантоване забезпечення різних методів інвестиційної підтримки, в тому числі формування перспективних інвестиційних програм;

- пошук методів, які дозволять удосконалити, а також прискорити процес реалізації інвестиційних програм;

- забезпечення матеріально-фінансової стабільності інвестора в результаті реалізації своєї інвестиційної діяльності;

- проводяться роботи, які спрямовані на мінімізацію можливих ризиків, пов'язаних з інвестиційними процесами;

- проводиться комплекс численних заходів, які спрямовані на забезпечення максимально можливої ​​ліквідності капіталовкладень;

- здійснення постійного моніторингу і чіткого контролю над виконанням інвестиційних проектів;

- для диверсифікації фінансово-матеріальних ризиків, проводиться формування інвестиційного портфеля . При цьому враховуються такі чинники, як ліквідність інвестицій а також береться до уваги підсумкова прибутковість і можливі ризики.

Треба сказати, що так чи інакше, завдання, які описані вище, як правило, дуже сильно взаємопов'язані між собою. Саме тому всі цілі інвестиційного управління повинні бути ретельно синхронізовані один з одним. Більш того, здійснюється ранжування окремих цілей, які залежать від їх значимості та пріоритету.

будь-який процес ефективного управління інвестиціями включає в себе кілька важливих стадій, без проходження яких не вийде грамотно реалізувати інвестиційний процес.

1. Проводиться детальний аналіз ринкової інвестиційної кон'юнктури в країні в цілому, і в діяльності конкретної організації зокрема. При цьому обов'язково враховується інвестиційне законодавство.

2. Потім проводиться підбір вірних напрямків інвестиційної діяльності з урахуванням обраних стратегій. При цьому обов'язково вивчається і аналізується, наскільки привабливими будуть ті чи інші галузі і регіони, в яких буде здійснюватися інвестиційна діяльність.

3. Також здійснюється ретельний аналіз усіх інвестиційних пропозицій , Які є на ринку, після чого відбувається відбір найбільш перспективних і вигідних для підприємства або організації проектів.

Всі процеси, які пов'язані з   інвестиційною діяльністю   , Безпосередньо впливають на розвиток економіки і нашого суспільства

4. Далі здійснюється грамотна оцінка ліквідності майбутніх інвестицій, тобто, проводиться оцінка перспективності обраних проектів на предмет прибутковості і ризикованості. Будь-яка зміна тенденцій на ринку здатне привести до втрати капіталу. Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно буде дуже ретельно відслідковувати і передбачати всілякі зміни. Завдяки таким заходам з'явиться шанс своєчасно реінвестувати кошти.

5. Відбувається аналіз обсягу інвестицій, які знадобляться для капіталовкладення в проект, а також здійснюється пошук джерел їх отримання.

6. Крім того, управління інвестиціями включає в себе такий важливий етап, як управління майбутніми ризиками. Для цього здійснюється комплекс заходів щодо своєчасного виявлення та усунення причин, які можуть вплинути на їх виникнення.

Важливо сказати, що якщо хоч одна зі стадій управлінського процесу матиме сильні похибки або містити помилки, то прийняті неправильні рішення в підсумку можуть сильно вплинути на результативність інвестиційного управління. Тому розробляючи методи і приймаючи до уваги певну стратегію при управлінні інвестиціями, необхідно бути впевненим у її бездоганності і максимальної ефективності.

далі: Інвестиційні фонди і їх різновиди .