Дебіторська та кредиторська заборгованості, списання та аналіз

 1. Що значить кредиторська заборгованість
 2. Погашення кредиторської заборгованості
 3. Що значить дебіторська заборгованість
 4. Погашення дебіторської заборгованості
 5. Як визначити термін позовної давності по дебіторській заборгованості
 6. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості організації
 7. Терміни списання дебіторської та кредиторської заборгованості
 8. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості
 9. Дебіторська та кредиторська заборгованість в звітності

Будь-яке установа рано чи пізно стикається з тим, що у нього виникає дебіторська та кредиторська заборгованість. Поява цих показників вказує на невиконання однією зі сторін угоди умов договору в частині оплати. У статті - що означає дебіторка і кредиторка, як погасити і як списати заборгованість.

Коли установа, або його контрагенти не виконують свої договірні зобов'язання, в обліку з'являється дебіторська і кредиторська заборгованість. Детальніше про ці поняття і їх оформленні в статті нижче.

Зміст статті:

Що значить кредиторська заборгованість

Якщо установа є боржником своїх контрагентів, покупців або співробітників виникає кредиторська заборгованість. Визначення цього терміна випливає з ситуації, при якій вона була утворена. Можна виділити наступні причини:

 • Невиплачена заробітна плата працівникам і колишнім співробітникам.
 • Не перераховані платежі в бюджет (податки, внески в ВСС і ПФР і т.д.).
 • Несплачені штрафи і пені за їх прострочення.
 • Борги перед підзвітними особами (в разі, коли підзвітна особа витратила суму більше тієї, що йому була видана).
 • Борги за надані послуги та поставлену продукцію.
 • Борги за невиконаними зобов'язаннями, коли вони частково або повністю оплачені.

На замітку На замітку

Кредиторська заборгованість в обліку з'являється відразу, а не тільки тоді, коли установа можна віднести до злісних неплатників (тобто, прострочений термін виплат). Наприклад, укладено договір про надання послуг. Передоплата внесена за місяць до встановленого терміну виконання. Вона відразу ж потрапляє в розділ кредиторської заборгованості.

Погашення кредиторської заборгованості

Погашення кредиторської заборгованості настає після того, як установа перерахувало контрагенту кошти або виконало роботи. Тобто фактично це виконання договірних зобов'язань. Факт перерахування податків, зборів та штрафів також буде вважатися погашеними кредиторки.

Якщо установа не відстежує свої борги перед контрагентами, то спочатку йому потрібно провести інвентаризацію. У даній ситуації під цим терміном розуміється ряд заходів, який дозволяє виявити загальну суму зобов'язань і її структуру. Тобто, кому і скільки має установа.

Після цього потрібно провести заходи, спрямовані на погашення виявлених боргів. Основний спосіб - це перерахування необхідних грошових коштів на рахунок контрагента, виконання необхідних робіт або надання послуг (поставка продукції).

Якщо організація не знає місцезнаходження кредитора і його дані вона повинна вжити заходів до його розшуку. Наприклад, відшукати звільненого працівника можна за даними, які залишилися в його особовій справі в кадрах.

Також може виникнути ситуація, коли установа не може виконати свої зобов'язання через відсутність коштів або можливості виконати договірні зобов'язання. В цьому випадку можна реструктуризувати борг. Існують три основні способи це зробити:

 • Якщо кредитор в свою чергу є боржником установи, то можна зробити взаємозалік. Це можна зробити тільки за умови, що борг сторін носить однаковий характер. Наприклад, обидві сторони повинні грошові кошти. Взаємозалік може проводитися на вимогу тільки однієї сторони, або шляхом укладення угоди сторін. Його оформляють письмово.
 • Запропонувати кредитору відступні у вигляді майна. Якщо він згоден на це, то укладається угода, в якому прописується прядок і терміни передачі відступного. Майно, яке виступає в ролі відступного не повинно знаходитися під обтяженням.
 • Новація - це заміна зобов'язань. Кредитор погоджується змінити початковий борг установи. Наприклад, замінити виплату грошових коштів на надання будь-яких послуг або робіт, і навпаки. Для цього укладають письмовий договір. Після його підписання старий борг вважається погашеним, але виникає новий.

Всі ці способи передбачають як повне, так і часткове погашення первісного боргу. Це обумовлюється в угоді між сторонами.

Скористайтеся готовими рішеннями щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей в рекомендації Системи Держфінанси :

Скористайтеся готовими рішеннями щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей в  рекомендації Системи Держфінанси  :

Що значить дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це грошові суми, які повинні виплатити установі його боржники. Вона виникає в результаті наступних дій:

 • Укладання договорів про надання послуг та поставки товарів, де організація виступає виконавцем (тобто надає послуги за плату).
 • Видача грошових коштів під звіт працівникам.

Фактично дебіторська заборгованість - це ще не отриманий дохід. Вона відображається в обліку відразу після виникнення, незалежно від зазначених в договорі термінів оплати.

Її можна класифікувати за такими групами:

 • По термінах вона поділяється на строкову (повинна бути оплачена протягом року) і довгострокову (погашається в строк, більше ніж 1 рік).
 • По термінах виконання може виділятися нормальна (терміни оплати, по якій ще не настали) і прострочену (тобто, отримувач послуг не сплатив їх в обумовлений у договорі термін).

У свою чергу, прострочену дебіторку ділять на три групи:

 • Сумнівна - виплати, по якій очікуються.
 • Безнадійна - виплати неможливі, наприклад боржник ліквідований.
 • Незатребувана - борг, який підприємство не спробувало стягнути у визначений законом термін.

Погашення дебіторської заборгованості

Під погашенням розуміють перерахування грошових коштів боржником на рахунок установи, або реструктуризацію боргу, способами описаними вище. В цьому випадку вона може бути погашена частково.

Якщо борг не погашений з яких-небудь причин його потрібно списати на збитки установи. Але перед цим потрібно обґрунтувати неможливість повернути борг. Як списати безнадійну дебіторську заборгованість читайте в рекомендації Системи Держфінанси .

Як визначити термін позовної давності по дебіторській заборгованості

Термін позовної давності становить три роки. Термін початку відліку залежить від умов, прописаних у договорі:

 • Коли в договорі вказано конкретний термін оплати, то відлік починається відразу після його настання.
 • Якщо строк не зазначений, то строк позовної давності починає текти, тільки після того, як боржнику прийде вимога про оплату.
 • Також відраховується термін давності і якщо момент оплати настає після вимоги про це.
 • Якщо було укладено угоду про продовження терміну виплати, то строк позовної давності починає відраховуватися тільки після настання дати, зазначеної в документі.

На замітку На замітку

Термін позовної давності зупиняється, в разі, коли боржник вчиняє дії, які свідчать про те, що він визнає ці зобов'язання. Потім термін позовної давності починає відраховуватися заново, тобто він знову дорівнює трьом рокам.

Після того, як термін позовної давності для стягнення боргу закінчився, але боржник так його і не погасив, дебіторка визнається безнадійною і підлягає списанню.

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості організації

Для того щоб визначити ефективність ведення економічної діяльності і розпорядження коштами дебіторська і кредиторська заборгованість аналізуються.

Аналіз проводиться за наступними напрямками:

 • Аналізується структура зобов'язань перед установою в абсолютних і процентних величинах.
 • Визначається величина, яку можна стягнути і яку можна визнати безнадійною.
 • Вираховують співвідношення безнадійної заборгованості до загального обсягу дебіторки.

На підставі аналізу можна визначити, як варіюється частка сумнівної та безнадійної заборгованості, а відповідно і ліквідність балансу установи.

Для того щоб частка безнадійних зобов'язань знижувалася необхідно вести роботу з контрагентами:

 • Контролювати співвідношення боргів і очікуваних надходжень грошових коштів.
 • Вживати заходів до стягнення грошових коштів до закінчення терміну позовної давності.
 • Стимулювати замовників достроково оплачувати свої зобов'язання (наприклад, надавати за це знижку).
 • Розширювати коло збуту послуг, зрівнювати частки великих і дрібних замовників.

Терміни списання дебіторської та кредиторської заборгованості

Після того, як термін позовної давності вийшов, проводиться списання дебіторської та кредиторської заборгованості .

Борги списуються відразу після закінчення трьох років, якщо, відповідно до законодавства, їх термін давності не продовжено. Також потрібно врахувати, що зобов'язання з податків і зборів не можна списати навіть після закінчення трьох років.

Закінчення строку позовної давності визначається наступним чином:

 • Закінчення трьох років, з моменту настання дати, зазначеної в договорі, як термін оплати.
 • Закінчення трьох років з моменту пред'явлення кредитором вимоги про сплату, якщо в договорі не встановлена ​​конкретна дата.

Для того щоб списати неотримані кошти необхідно підготувати ряд документів:

 • Довідку, що містить причини, за якими можна визнати її безнадійною.
 • Виписки з бухгалтерської звітності в розрізі балансових і позабалансових рахунків.
 • Висновок спеціальної комісії, що заборгованість можна визнати безнадійною.

На замітку На замітку

Казенні установи при списанні повинні керуватися спеціальним порядком списання дебіторки (встановлений Постановою Уряду РФ від 06.05.2016 № 393 ). Установи, що відносяться до бюджетних і автономним, можуть самі встановлювати порядок списання незатребуваних коштів.

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Ще один важливий показник це коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. Він розраховується шляхом ділення суми, боргу всіх контрагентів перед установою на величину боргу, який потрібно виплатити на користь кредиторів.

Оптимальним значення коефіцієнта визнається, коли він дорівнює 1 або відхиляється але лише на 10%.

Якщо показник більше 1, це означає, що борги перед установою перевищують його зобов'язання. В цьому випадку відбувається відтік грошових коштів, тобто, роботи і послуги виконуються, а оплата за них не надходить. Потрібно посилити комплекс заходів щодо повернення боргів.

Якщо коефіцієнт менше 1, то це означає, що установа не зможе погасити свої боргові зобов'язання через відсутність коштів для цього.

Також проводять аналіз зміни коефіцієнта протягом звітного періоду, або по відношенню до минулих років.

Приклад розрахунку коефіцієнта і його зміни можна подивитися в таблиці:

показник

2015 р

2016 р

2017 р

Зміни по відношенню до попереднього періоду

2016 р

2017 р

Дебітори, тис. Руб.

12600

9678

10523

-2922

+845

Боргові зобов'язання, тис. Руб.

11790

12560

9900

+770

-2660

коефіцієнт співвідношення

1,06

0,77

1,06

-0,29

+0,29

При цьому потрібно враховувати, що на даний показник можуть впливати різні чинники, наприклад наявність довгострокової дебіторської заборгованості у великому обсязі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість в звітності

Для відображення відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованість установи, що відносяться до автономних і бюджетним, заповнюють форму 0503769 . Вона є додатком до пояснювальної записки форми 0503760 .

Форма 0503769 надається щоквартально. Дебіторську і кредиторську заборгованості в ній потрібно відображати окремо, із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку .

Форма складається з трьох розділів:

 • Загальна інформація про заборгованість (дебіторської / кредиторської).
 • Відомості про прострочену заборгованість.
 • Звітність про заборгованості.

"

У відомостях (ф. 0503769) обов'язково потрібно розшифрувати всю прострочену заборгованість. Зокрема, вказати:
- дати, коли виникла заборгованість і коли боржник зобов'язаний був її погасити;
- найменування боржника та ІПН (крім фізичних осіб);
- суму заборгованості;
- причину виникнення простроченої заборгованості ....

Для того щоб всі дані були відображені правильно слід сформувати оборотно-сальдові відомості, головну книгу і журнали операцій, за всіма рахунками обліку. А також провести перевірку правильності відображення залишків на рахунках.

Установи, які є одержувачами бюджетних коштів і адміністратори дефіциту і доходів бюджету відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість відображають у формі 0503069, яка має таку ж структуру, як і попередня.

При заповненні даних форм установи повинні дотримуватися правил, встановлених Інструкцією № 191н і інструкцією № 33н .