6. Функція планування в управлінні: поняття, принципи, види та методи. Стратегічні і тактичні плани в системі менеджменту.


ПЛАНУВАННЯ - Це функція, пов'язана з визначенням цілей і завдань організації, а також ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. Це один із способів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх членів організації до досягнення її загальних цілей.

Принципи планування.

  • yчacтіe в плaніpoвaніі мaкcімaльнoгo чіcлa coтpyднікoв пoзвoляeт пoвиcіть еффeктівнocть випoлнeнія paбoти, тaк як yчітивaютcя иx інтepecи, a, cлeдoвaтeльнo, пoвишaeтcя yдoвлeтвopeннocть coтpyднікoв paбoтoй;
  • нeпpepивнocть: плaни cлyжaт ocнoвoй для дaльнeйшeй paбoти;
  • гібкocть: вoзмoжнocть кoppeктіpoвкі плaнoв в cooтвeтcтвіі c ізмeняющіміcя ycлoвіямі;
  • екoнoмічнocть: зaтpaти нa плaніpoвaніe знaчітeльнo мeньшe пoлyчaeмиx вигoд;
  • oбecпeчeніe paбoти нeoбxoдімимі мaтepіaльнимі і opгaнізaціoннимі pecypcaмі.

Залежно від головних цілей або основних підходів використовуваної інформації, нормативної бази, що застосовуються шляхів отримання та узгодження тих чи інших кінцевих планових показників прийнято розрізняти наступні методи планування: експериментальні, нормативні, балансові, розрахунково-аналітичні, програмно-цільові, звітно-статистичні, економіко -математичні та інші.

Розрахунково-аналітичний метод заснований на розчленовуванні виконуваних робіт і угрупуванню використовуваних ресурсів за елементами і взаємозв'язку, аналізі умов найбільш ефективного їх взаємодії та розробці на цій основі проектів планів.

Експериментальний метод - це проектування норм, нормативів і моделей планів на основі проведення та вивчення вимірів і дослідів, а також з урахуванням особистих якостей менеджерів, плановиків та інших фахівців.

Звітно-статистичний метод полягає в розробці проектів планів на основі звітів, статистики та іншої інформації, що характеризує реальний стан і зміна характеристики діяльності підприємства ..

Види планування:

За широтою охоплення:

корпоративне планування (для всієї компанії в цілому); планування за видами діяльності (планування виробництва); планування на рівні конкретного підрозділу (планування роботи цеху).

За функції:

виробниче; фінансове; кадрове; маркетингове.

За тимчасового періоду:

довгострокове планування - 5 років і більше; середньострокове планування - від 2 до 5 років; короткострокове планування - до року.

За ступенем деталізації планів:

стратегічне планування; оперативне або тактичне планування.

Стратегічні і тактичні плани в системі менеджменту

Планування - одна з функцій менеджменту. В ході планування розробляються плани.

План - це намічена на певний період робота із зазначенням її цілей, змісту, обсягу, методів, послідовності, термінів виконання; задум, який передбачає хід, розвиток чого-небудь.

Стратегічний план. Головним змістом цього плану є стратегія на доступне для огляду майбутнє - три-п'ять років і більше. Стратегічний план є вершиною системи планів, тому що характеризує основне призначення організації, її цілі та стратегії. Цей план служить орієнтиром для всіх інших планів. Одночасно він служить і обмеженням для прийняття рішень щодо основних напрямків діяльності (продуктів і послуг) і ринків.

Стратегія - образ організаційних дій і керуючих підходів, що використовуються для досягнення організаційних завдань і цілей організації. Визначення сфери бізнесу, цілепокладання, визначення короткострокових і довгострокових завдань (програм), визначення стратегії досягнення мети утворить стратегічний план.

Тактичний план нерозривно пов'язане зі стратегічним планом, так як там, де використовується стратегічне планування, виникає потреба в тактичному плануванні.

Тактичний план означає уточнення, корекцію, доповнення, одним словом, конкретизацію стратегії. Під тактичним планом розуміють планування дій, які повинні представляти найбільш ефективні способи досягнення стратегічних цілей. Іншими словами, тактика є однією з форм вираження стратегії. Стратегія і тактика, в загальному плані, мають родинні мети і їх сутність полягає у визначенні засобів, за допомогою яких підприємство прагне до досягнення поставлених цілей і завдань.

Тактичне план - це детальне визначення та розробка питань в рамках технічних ліній. Тактику можна розглядати як певні кроки, щаблі у напрямку до вершини - спільної мети, передбаченої стратегією.

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно