Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ - теми по ФГОС

 1. Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ Професія педагога відноситься до тих, які вимагають постійного...
 2. Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС: принципи планування
 3. Вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС
 4. Теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС: основні складності
 5. Самоосвіта вихователя в ДНЗ: теми по ФГОС
 6. Зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка ФГОС
 7. Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ
 8. План самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС
 9. Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС: принципи планування
 10. Вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС
 11. Теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС: основні складності
 12. Самоосвіта вихователя в ДНЗ: теми по ФГОС
 13. Зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка ФГОС
 14. Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ
 15. План самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС
 16. Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС: принципи планування
 17. Вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС
 18. Теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС: основні складності
 19. Самоосвіта вихователя в ДНЗ: теми по ФГОС
 20. Зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка ФГОС

Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ

Професія педагога відноситься до тих, які вимагають постійного самовдосконалення та самоосвіти для осягнення актуальних педагогічних методик, тенденцій навчально-виховної роботи, специфіки психофізіологічного розвитку дітей, оскільки застарілі методи роботи можуть заважати гармонійному розвитку дошкільнят.

Ініціатива усвідомлення потреби в самоосвіті повинна виходити від педпрацівника, якому сприяють методисти та адміністрація дитячого садка.

Нові знання педагоги отримують на курсах підвищення кваліфікації. Проходити їх зобов'язані всі педпрацівники як мінімум раз в три роки. Найпростіше вчитися дистанційно без відриву від роботи. Пропонуємо розглянути два способи і вибрати той, який вам більше підходить.

Спосіб 1. Навчання в Школі Менеджера освіти . Це портал з онлайн-курсами підвищення кваліфікації для педагогів і керівників ГО. Вибираєте необхідний курс, читаєте зрозумілі і наочні лекції, здаєте онлайн-тести. За підсумками навчання отримуєте посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Подивитися, які курси є в Школі, і записатися на навчання можна тут .


Спосіб 2. Навчання в Академії Ресурси освіти . Це портал з курсами підвищення кваліфікації для корпоративного навчання педагогів. Керівник ГО набуває доступ до порталу, і проблема навчання співробітників вирішена на цілий рік. В Академії ті ж онлайн-курси, що і в Школі Менеджера освіти. Різниця лише в тому, що не треба платити за навчання кожного окремого педагога. Керівник вибирає необхідний курс, запрошує в нього колег, і вони починають вчитися. Дізнатися докладніше про Академію і отримати доступ можна тут .

В результаті систематичної роботи формується образ:

 1. компетентного професіонала;
 2. фахівця, здатного на самовдосконалення і активне вивчення нового;
 3. вихователя, що досягає високих результатів у навчально-виховній діяльності;
 4. комунікабельну та відповідального педагога.

План самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС

Педагог повинен постійно вчитися, щоб передавати досвід і знання своїм вихованцям - в цьому принцип безперервної самоосвіти. Сучасна освітня система регулярно поповнюється новими методиками і технологіями, видаються нові підручники, розробляються нові способи педагогічної діяльності, змінюється законодавча база. Знання та навички, які були отримані давно, забуваються, а оскільки процес суспільного розвитку ні на секунду не зупиняється, педагогам в дитячому саду не обійтися без плану самоосвіти вихователя в ДНЗ по ФГОС.

Самоосвіта - це систематичний процес самостійного вивчення нових педагогічних методик, технологій і принципів, творча і пізнавальна діяльність педпрацівника, яка передбачає творчу інтерпретацію і впровадження нового в педагогічну практику; цілеспрямована робота по поглибленню та розширенню багажу знань, вдосконалення апробованих і придбання нових професійних навичок.

Самоосвіта - це систематичний процес самостійного вивчення нових педагогічних методик, технологій і принципів, творча і пізнавальна діяльність педпрацівника, яка передбачає творчу інтерпретацію і впровадження нового в педагогічну практику; цілеспрямована робота по поглибленню та розширенню багажу знань, вдосконалення апробованих і придбання нових професійних навичок

Вважається, що найкраща тема для самоосвіти педагога - та, яка є предметом гострого інтересу фахівця або викликає у нього певні труднощі. Щоб виявити прогалини в знаннях, слід консультуватися з колегами і вчитися всебічно аналізувати досліджувану тему. Вихователі дитячого садка усвідомлено планують роботу з самоосвіти , Враховуючи актуальні напрями навчання:

 • зміни в законодавчій базі, що стосується дошкільної освіти;
 • вивчення інноваційних методичних рекомендацій та навчально-методичної літератури;
 • обізнаність в питаннях передових досягнень педагогічної думки, вікової психології та фізіології дошкільнят;
 • знайомство з актуальними часу педагогічними технологіями, парціальними програмами, передовим досвідом інших дитячих садів;
 • підвищення загальнокультурного рівня, світогляду та кругозору.

Запропонуйте своїм педагогам в рамках процесу самоосвіти пройти курс

За результатами проходження навчальної програми вони не тільки придбають нові знання і навички, а й отримають посвідчення про підвищення кваліфікації.

Умови еффектівноого самообразовательного процесу:

 • володіння методикою самопізнання і пізнання, самоаналізу педагогічної практики ;
 • реалізація потреби в професійно-особистісному зростанні;
 • здатність рефлексувати, осмислюючи власні почуття, успіхи і дії, максимально об'єктивно оцінюючи свою діяльність;
 • практичне застосування досвіду та знань, отриманих в процесі самоосвіти, що дозволяє закріпити результат і визначити горизонти для подальшої роботи над собою.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності вихователі використовують всі доступні форми самоосвіти, в тому числі безкоштовні і ті, які вимагають допомоги колег або додаткового фінансування:

 • робота з монографіями та періодикою, бібліотечним фондом;
 • форміровнаіе власної тематичної картотеки;
 • взаємовигідне співробітництво з колегами і методистами в контексті тренінгів, семінарів або наукових конференцій;
 • консультування в професійних навчальних центрах підвищення кваліфікації, на кафедрах профільних вузів;
 • взаємодія з регіональними центром розвиваючих і психолого-діагностичних методик.

Планування роботи над собою ставить за мету досягнення певних результатів самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС:

 1. Зростання педагогічної майстерності, підтверджений конкретними показниками.
 2. Розробка інноваційних засобів і методів педагогічної деяительності.
 3. Написання доповідей, текстів майстер-класів, виступів, підготовка семінарів і виставок.
 4. Створення методичних рекомендацій і навчальних посібників, різних програм і авторських розробок.
 5. Провкденіе виховних заходів та відкритих уроків.
 6. Формування комплексу розробок і оновлення вже наявних навчально-методичних матеріалів.

Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС: принципи планування

Плануючи самоосвіта, вихователю досить зупинити свій вибір на будь-якому аспекті професійної діяльності, який викликає складності; на одній із завдань ДОУ на поточний рік; на темі, в якій до вже наявного досвіду і досягнутого результату можна буде додати нові навички та знання.

У питаннях планування роботи з самоосвіти вихователям надають допомогу штатні методисти або старші вихователі. Саме вони допомагають сформулювати тему роботи , Визначити завдання і цілі, організувати роботу вихователя на найближчий час або на довгострокову перспективу (на кілька років), скласти план самоосвіти вихователя ДОО і сприяти його реалізації, а після - оцінити результати виконаної роботи.

Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС має здійснюватися свідомо і добровільно. Освітній процес для вихователів умовно ділиться на п'ять етапів роботи.

Визначаючи теми самоосвіти по ФГОС, воспітель в ДОУ може зіткнутися з низкою труднощів, проте при правильному підході можна знайти рішення кожної з проблем.

1. Якщо складно вибрати і сформулювати тему, варто визначити значиму в найближчій перспективі тематику, а ідеї формулювання теми почерпнути з державного стандарту або навчальних програм.

2. Якщо складно підібрати методичну літературу, звернувшись до бібліотеки або методичний кабінет, варто звертати увагу на анотації і зміст, яке допоможе оперативно зорієнтуватися в змісті. Щоб спростити пошук літератури, досить чітко сформулювати питання в рамках тематики самоосвіти.

3. Якщо складно зрозуміти методичний матеріал, слід використовувати ключові тези і конспектування прочитаного, ретельно систематизувати інформацію, визначаючи важливі поняття, основні факти і значення. Нові терміни краще розтлумачувати за допомогою довідників і словників.

Вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС

Підготовка до написання плану самоосвіти починається з вибору теми, визначити яку вихователю допоможе методист або старший вихователь. Якщо педагог впевнений в своїх силах, він може самостійно проаналізувати практичну значимість і актуальність обраної теми.

Вважається, що на вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС впливає 7 ключових факторів:

 • Щоденний потік інформації - вихователь потребує пошуку, вивченні і аналізі нової інформації в ході підготовки до занять, спільним заходам, батьківським зборам або виступів на педраді.
 • Творчий порив - творча людина потребує нововведення, оскільки він не може протягом довгих років працювати за єдиним планом або методикою. Робота вихователя буде приносити задоволення, якщо він постійно буде хотіти більшого.
 • Розвиток суспільства - все зміни, які відбуваються в житті суспільства, в першу чергу відбиваються на дітях, які формують образ сучасного педагога.
 • Конкуренція - престиж вихователя, його професійна репутація багато в чому визначають наповнюваність груп, тому педагоги працюють на своє ім'я, щоб в подальшому воно приваблювало до нього вихованців.
 • Матеріальний стимул - педагогічна майстерність і кваліфікація впливають на кваліфікаційну категорію, призначення премії, надбавок, муніципальних або урядових нагород.
 • Громадська думка - питання престижу і сприйняття педагога оточуючими важливий для вихователя (ніхто не хоче бути непрофесіоналом).
 • Особистий інтерес - потреба в отриманні нових знань.

Рекомендовані теми з самоосвіти варіюються в залежності від рівня професійної підготовки педагога. Молодим вихователям ДНЗ (стаж до 5 років) варто звернути увагу на теми з самоосвіти, пов'язані з:

 • вивченням практики проведення конструктивної роботи;
 • освоєнням базового рівня педагогічної майстерності;
 • усвідомленням важливості і значимості реалізації розвиваючої концепції та індивідуальної моделі виховання і освіти.

Для вихователів ДНЗ з досвідом роботи понад п'ять років рекомендовані теми по самоосвіти, пов'язані з:

 • освоєнням методів прогнозування освітнього процесу з метою підвищення якісних показників в рамках варіативної освіти;
 • розкриттям творчого таланту;
 • застосуванням навчально-методичних знань на практиці.

Педагоги з великим досвідом і високим рівнем професійної майстерності частіше обирають теми, що торкаються:

 • розвиток професійної гнучкості, підстроювання професійної діяльності під реалії сучасного суспільства;
 • практику наставництва і допомоги молодим фахівцям;
 • розкриття творчих можливостей;
 • дослідницьку роботу, засновану на власному багаторічному досвіді.

Вихователям ДНЗ, які не мають профільної освіти, пропонуються теми:

 • вивчення основ методичної роботи з дошкільнятами молодших груп;
 • адаптації до освітнього та виховного процесу в ДНЗ;

Умовно теми поділяються на два види: короткострокові (реалізуються протягом року) і довгострокові (реалізуються від трьох до п'яти років).

Теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС: основні складності

Теми з самоосвіти для вихователів у дитячому садку по ФГОС формулюються в залежності напрямки розвитку дітей: соціально-комунікативної, пізнавальної, художньо-естетичної, розвиток мови і фізичної форми.

Самоосвіта вихователя в ДНЗ: теми по ФГОС

На вибір педагога ФГОС дошкільної освіти пропонує ряд тем:

Зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка ФГОС

По завершенню навчального року вихователь звітує по роботі з самоосвіти, заповнюючи звітні документи, даючи відкриті заняття, майстер-класи або звітні заходи, виступаючи з доповіддю на засіданні педагогічної ради. Однією з форм звітності є зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС, зміст якої відображає всі етапи роботи над самовдосконаленням педагогічної майстерності фахівця:

 1. Найменування теми, її актуальність, мету і завдання роботи.
 2. Способи та шляхи вирішення поставленої проблеми (методична робота, взаємодія з батьками та вихованцями, робота з нормативною базою та методичною літературою).
 3. Вихід теми.
 4. Список використаної літератури.

У звітній документації подаються відомості, що підтверджують вдосконалення профессіональниз навичок і знань, впровадження на практиці інноваційних методик і педтехнологий, аналіз роботи з самоосвіти, систематизовані висновки.

З боку адміністрації ДНЗ підсумки самоосвіти вихователя підводяться у формі спостереження і контролю за реалізацією навчально-виховного процесу, поширення передового досвіду на засіданнях педради і в ЗМІ, презентації процесу самоосвіти на місцевому рівні.

Якщо процес самоосвіти був організований правильно, педагог відзначить більш глибокий розвиток особистості, конкретизацію знань, зростання професійної компетентності, можливість аналізувати роботу з дітьми, результативний пошук пріоритетних прийомів взаємодії з вихованцями та дорослими, оволодіння дослідницької та діагностичної діяльністю, формування гнучкості мислення, розкриття творчого потенціалу .

Дізнатися більше про самоосвіті вихователів у ДНЗ можна в статтях:
1.
2.
3.
4.

Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ

Професія педагога відноситься до тим, які вимагають постійного самовдосконалення та самоосвіти для осягнення актуальних педагогічних методик, тенденцій навчально-виховної роботи, специфіки психофізіологічного розвитку дітей, оскільки застарілі методи роботи можуть заважати гармонійному розвитку дошкільнят.

Ініціатива усвідомлення потреби в самоосвіті повинна виходити від педпрацівника, якому сприяють методисти та адміністрація дитячого садка.

Нові знання педагоги отримують на курсах підвищення кваліфікації. Проходити їх зобов'язані всі педпрацівники як мінімум раз в три роки. Найпростіше вчитися дистанційно без відриву від роботи. Пропонуємо розглянути два способи і вибрати той, який вам більше підходить.

Спосіб 1. Навчання в Школі Менеджера освіти . Це портал з онлайн-курсами для підвищення кваліфікації для педагогів і керівників ГО. Вибираєте необхідний курс, читаєте зрозумілі і наочні лекції, здаєте онлайн-тести. За підсумками навчання отримуєте посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Подивитися, які курси є в Школі, і записатися на навчання можна тут .


Спосіб 2. Навчання в Академії Ресурси освіти . Це портал з курсами підвищення кваліфікації для корпоративного навчання педагогів. Керівник ГО набуває доступ до порталу, і проблема навчання співробітників вирішена на цілий рік. В Академії ті ж онлайн-курси, що і в Школі Менеджера освіти. Різниця лише в тому, що не треба платити за навчання кожного окремого педагога. Керівник вибирає необхідний курс, запрошує в нього колег, і вони починають вчитися. Дізнатися докладніше про Академію і отримати доступ можна тут .

В результаті систематичної роботи формується образ:

 1. компетентного професіонала;
 2. фахівця, здатного на самовдосконалення та активне вивчення нового;
 3. вихователя, досягає високих результатів у навчально-виховній діяльності;
 4. комунікабельну та відповідального педагога.

План самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС

Педагог повинен постійно вчитися, щоб передавати досвід і знання своїм вихованцям - в цьому принцип безперервної самоосвіти. Сучасна освітня система регулярно поповнюється новими методиками і технологіями, видаються нові підручники, розробляються нові способи педагогічної діяльності, змінюється законодавча база. Знання та навички, які були отримані давно, забуваються, а оскільки процес суспільного розвитку ні на секунду не зупиняється, педагогам в дитячому саду не обійтися без плану самоосвіти вихователя в ДНЗ по ФГОС.

Самоосвіта - це систематичний процес самостійного вивчення нових педагогічних методик, технологій і принципів, творча і пізнавальна діяльність педпрацівника, яка передбачає творчу інтерпретацію і впровадження нового в педагогічну практику; цілеспрямована робота по поглибленню та розширенню багажу знань, вдосконалення апробованих і придбання нових професійних навичок.

Самоосвіта - це систематичний процес самостійного вивчення нових педагогічних методик, технологій і принципів, творча і пізнавальна діяльність педпрацівника, яка передбачає творчу інтерпретацію і впровадження нового в педагогічну практику; цілеспрямована робота по поглибленню та розширенню багажу знань, вдосконалення апробованих і придбання нових професійних навичок

Вважається, що найкраща тема для самоосвіти педагога - та, котра є предметом гострого інтересу фахівця або викликає у нього певні труднощі. Щоб виявити прогалини в знаннях, слід консультуватися з колегами і вчитися всебічно аналізувати досліджувану тему. Вихователі дитячого садка усвідомлено планують роботу з самоосвіти , Враховуючи актуальні напрями навчання:

 • зміни в законодавчій базі, що стосується дошкільної освіти;
 • вивчення інноваційних методичних рекомендацій та навчально-методичної літератури;
 • обізнаність у питаннях передових досягнень педагогічної думки, вікової психології та фізіології дошкільнят;
 • знайомство з актуальними часу педагогічними технологіями, парціальними програмами, передовим досвідом інших дитячих садів;
 • підвищення загальнокультурного рівня, світогляду та кругозору.

Запропонуйте своїм педагогам в рамках процесу самоосвіти пройти курс

За результатами проходження навчальної програми вони не лише придбають нові знання і навички, а й отримають посвідчення про підвищення кваліфікації.

Умови еффектівноого самообразовательного процесу:

 • володіння методикою самопізнання і пізнання, самоаналізу педагогічної практики ;
 • реалізація потреби в професійно-особистісному зростанні;
 • здатність рефлексувати, осмислюючи власні почуття, успіхи і дії, максимально об'єктивно оцінюючи свою діяльність;
 • практичне застосування досвіду та знань, отриманих в процесі самоосвіти, що дозволяє закріпити результат і визначити горизонти для подальшої роботи над собою.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності вихователі використовують всі доступні форми самоосвіти, в тому числі безкоштовні і ті, які вимагають допомоги колег або додаткового фінансування:

 • робота з монографіями та періодикою, бібліотечним фондом;
 • форміровнаіе власної тематичної картотеки;
 • взаємовигідне співробітництво з колегами і методистами в контексті тренінгів, семінарів або наукових конференцій;
 • консультування в професійних навчальних центрах підвищення кваліфікації, на кафедрах профільних вузів;
 • взаємодія з регіональними центром розвиваючих і психолого-діагностичних методик.

Планування роботи над собою ставить за мету досягнення певних результатів самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС:

 1. Зростання педагогічної майстерності, підтверджений конкретними показниками.
 2. Розробка інноваційних засобів і методів педагогічної деяительності.
 3. Написання доповідей, текстів майстер-класів, виступів, підготовка семінарів і виставок.
 4. Створення методичних рекомендацій і навчальних посібників, різних програм і авторських розробок.
 5. Провкденіе виховних заходів та відкритих уроків.
 6. Формування комплексу розробок і оновлення вже наявних навчально-методичних матеріалів.

Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС: принципи планування

Плануючи самоосвіта, вихователю досить зупинити свій вибір на будь-якому аспекті професійної діяльності, який викликає складності; на одній із завдань ДОУ на поточний рік; на темі, в якій до вже наявного досвіду і досягнутого результату можна буде додати нові навички і знання.

У питаннях планування роботи з самоосвіти вихователям надають допомогу штатні методисти або старші вихователі. Саме вони допомагають сформулювати тему роботи , Визначити завдання і цілі, організувати роботу вихователя на найближчий час або на довгострокову перспективу (на кілька років), скласти план самоосвіти вихователя ДОО і сприяти його реалізації, а після - оцінити результати виконаної роботи.

Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС має здійснюватися свідомо і добровільно. Освітній процес для вихователів умовно ділиться на п'ять етапів роботи.

Визначаючи теми самоосвіти по ФГОС, воспітель в ДОУ може зіткнутися з низкою труднощів, проте при правильному підході можна знайти рішення кожної з проблем.

1. Якщо складно вибрати і сформулювати тему, варто визначити значиму в найближчій перспективі тематику, а ідеї формулювання теми почерпнути з державного стандарту або навчальних програм.

2. Якщо складно підібрати методичну літературу, звернувшись до бібліотеки або методичний кабінет, варто звертати увагу на анотації і зміст, яке допоможе оперативно зорієнтуватися в змісті. Щоб спростити пошук літератури, досить чітко сформулювати питання в рамках тематики самоосвіти.

3. Якщо складно зрозуміти методичний матеріал, слід використовувати ключові тези і конспектування прочитаного, ретельно систематизувати інформацію, визначаючи важливі поняття, основні факти і значення. Нові терміни краще розтлумачувати за допомогою довідників і словників.

Вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС

Підготовка до написання плану самоосвіти починається з вибору теми, визначити яку вихователю допоможе методист або старший вихователь. Якщо педагог впевнений в своїх силах, він може самостійно проаналізувати практичну значимість і актуальність обраної теми.

Вважається, що на вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС впливає 7 ключових факторів:

 • Щоденний потік інформації - вихователь потребує пошуку, вивченні і аналізі нової інформації в ході підготовки до занять, спільним заходам, батьківським зборам або виступів на педраді.
 • Творчий порив - творча людина потребує нововведення, оскільки він не може протягом довгих років працювати за єдиним планом або методикою. Робота вихователя буде приносити задоволення, якщо він постійно буде хотіти більшого.
 • Розвиток суспільства - все зміни, які відбуваються в житті суспільства, в першу чергу відбиваються на дітях, які формують образ сучасного педагога.
 • Конкуренція - престиж вихователя, його професійна репутація багато в чому визначають наповнюваність груп, тому педагоги працюють на своє ім'я, щоб в подальшому воно приваблювало до нього вихованців.
 • Матеріальний стимул - педагогічна майстерність і кваліфікація впливають на кваліфікаційну категорію, призначення премії, надбавок, муніципальних або урядових нагород.
 • Громадська думка - питання престижу і сприйняття педагога оточуючими важливий для вихователя (ніхто не хоче бути непрофесіоналом).
 • Особистий інтерес - потреба в отриманні нових знань.

Рекомендовані теми з самоосвіти варіюються в залежності від рівня професійної підготовки педагога. Молодим вихователям ДНЗ (стаж до 5 років) варто звернути увагу на теми з самоосвіти, пов'язані з:

 • вивченням практики проведення конструктивної роботи;
 • освоєнням базового рівня педагогічної майстерності;
 • усвідомленням важливості і значимості реалізації розвиваючої концепції та індивідуальної моделі виховання і освіти.

Для вихователів ДНЗ з досвідом роботи більш як п'ять років рекомендовані теми по самоосвіти, пов'язані з:

 • освоєнням методів прогнозування освітнього процесу з метою підвищення якісних показників в рамках варіативної освіти;
 • розкриттям творчого таланту;
 • застосуванням навчально-методичних знань на практиці.

Педагоги з великим досвідом і високим рівнем професійної майстерності частіше обирають теми, що торкаються:

 • розвиток професійної гнучкості, підстроювання професійної діяльності під реалії сучасного суспільства;
 • практику наставництва і допомоги молодим фахівцям;
 • розкриття творчих можливостей;
 • дослідницьку роботу, засновану на власному багаторічному досвіді.

Вихователям ДНЗ, які не мають профільної освіти, пропонуються теми:

 • вивчення основ методичної роботи з дошкільнятами молодших груп;
 • адаптації до освітнього та виховного процесу в ДНЗ;

Умовно теми поділяються на два види: короткострокові (реалізуються протягом року) і довгострокові (реалізуються від трьох до п'яти років).

Теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС: основні складності

Теми з самоосвіти для вихователів у дитячому садку по ФГОС формулюються в залежності напрямки розвитку дітей: соціально-комунікативної, пізнавальної, художньо-естетичної, розвиток мови і фізичної форми.

Самоосвіта вихователя в ДНЗ: теми по ФГОС

На вибір педагога ФГОС дошкільної освіти пропонує ряд тем:

Зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка ФГОС

По завершенню навчального року вихователь звітує по роботі з самоосвіти, заповнюючи звітні документів, даючи відкриті заняття, майстер-класи або звітні заходи, виступаючи з доповіддю на засіданні педагогічної ради. Однією з форм звітності є зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС, зміст якої відображає всі етапи роботи над самовдосконаленням педагогічної майстерності фахівця:

 1. Найменування теми, її актуальність, мету і завдання роботи.
 2. Способи та шляхи вирішення поставленої проблеми (методична робота, взаємодія з батьками та вихованцями, робота з нормативною базою та методичною літературою).
 3. Вихід теми.
 4. Список використаної літератури.

У звітній документації подаються відомості, що підтверджують вдосконалення профессіональниз навичок і знань, впровадження на практиці інноваційних методик і педтехнологий, аналіз роботи з самоосвіти, систематизовані висновки.

З боку адміністрації ДНЗ підсумки самоосвіти вихователя підводяться у формі спостереження і контролю за реалізацією навчально-виховного процесу, поширення передового досвіду на засіданнях педради і в ЗМІ, презентації процесу самоосвіти на місцевому рівні.

Якщо процес самоосвіти був організований правильно, педагог відзначить більш глибокий розвиток особистості, конкретизацію знань, зростання професійної компетентності, можливість аналізувати роботу з дітьми, результативний пошук пріоритетних прийомів взаємодії з вихованцями та дорослими, оволодіння дослідницької та діагностичної діяльністю, формування гнучкості мислення, розкриття творчого потенціалу .

Дізнатися більше про самоосвіті вихователів у ДНЗ можна в статтях:
1.
2.
3.
4.

Теми з самоосвіти вихователя в ДНЗ

Професія педагога відноситься до тим, які вимагають постійного самовдосконалення та самоосвіти для осягнення актуальних педагогічних методик, тенденцій навчально-виховної роботи, специфіки психофізіологічного розвитку дітей, оскільки застарілі методи роботи можуть заважати гармонійному розвитку дошкільнят.

Ініціатива усвідомлення потреби в самоосвіті повинна виходити від педпрацівника, якому сприяють методисти та адміністрація дитячого садка.

Нові знання педагоги отримують на курсах підвищення кваліфікації. Проходити їх зобов'язані всі педпрацівники як мінімум раз в три роки. Найпростіше вчитися дистанційно без відриву від роботи. Пропонуємо розглянути два способи і вибрати той, який вам більше підходить.

Спосіб 1. Навчання в Школі Менеджера освіти . Це портал з онлайн-курсами для підвищення кваліфікації для педагогів і керівників ГО. Вибираєте необхідний курс, читаєте зрозумілі і наочні лекції, здаєте онлайн-тести. За підсумками навчання отримуєте посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Подивитися, які курси є в Школі, і записатися на навчання можна тут .


Спосіб 2. Навчання в Академії Ресурси освіти . Це портал з курсами підвищення кваліфікації для корпоративного навчання педагогів. Керівник ГО набуває доступ до порталу, і проблема навчання співробітників вирішена на цілий рік. В Академії ті ж онлайн-курси, що і в Школі Менеджера освіти. Різниця лише в тому, що не треба платити за навчання кожного окремого педагога. Керівник вибирає необхідний курс, запрошує в нього колег, і вони починають вчитися. Дізнатися докладніше про Академію і отримати доступ можна тут .

В результаті систематичної роботи формується образ:

 1. компетентного професіонала;
 2. фахівця, здатного на самовдосконалення та активне вивчення нового;
 3. вихователя, досягає високих результатів у навчально-виховній діяльності;
 4. комунікабельну та відповідального педагога.

План самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС

Педагог повинен постійно вчитися, щоб передавати досвід і знання своїм вихованцям - в цьому принцип безперервної самоосвіти. Сучасна освітня система регулярно поповнюється новими методиками і технологіями, видаються нові підручники, розробляються нові способи педагогічної діяльності, змінюється законодавча база. Знання та навички, які були отримані давно, забуваються, а оскільки процес суспільного розвитку ні на секунду не зупиняється, педагогам в дитячому саду не обійтися без плану самоосвіти вихователя в ДНЗ по ФГОС.

Самоосвіта - це систематичний процес самостійного вивчення нових педагогічних методик, технологій і принципів, творча і пізнавальна діяльність педпрацівника, яка передбачає творчу інтерпретацію і впровадження нового в педагогічну практику; цілеспрямована робота по поглибленню та розширенню багажу знань, вдосконалення апробованих і придбання нових професійних навичок.

Самоосвіта - це систематичний процес самостійного вивчення нових педагогічних методик, технологій і принципів, творча і пізнавальна діяльність педпрацівника, яка передбачає творчу інтерпретацію і впровадження нового в педагогічну практику; цілеспрямована робота по поглибленню та розширенню багажу знань, вдосконалення апробованих і придбання нових професійних навичок

Вважається, що найкраща тема для самоосвіти педагога - та, котра є предметом гострого інтересу фахівця або викликає у нього певні труднощі. Щоб виявити прогалини в знаннях, слід консультуватися з колегами і вчитися всебічно аналізувати досліджувану тему. Вихователі дитячого садка усвідомлено планують роботу з самоосвіти , Враховуючи актуальні напрями навчання:

 • зміни в законодавчій базі, що стосується дошкільної освіти;
 • вивчення інноваційних методичних рекомендацій та навчально-методичної літератури;
 • обізнаність у питаннях передових досягнень педагогічної думки, вікової психології та фізіології дошкільнят;
 • знайомство з актуальними часу педагогічними технологіями, парціальними програмами, передовим досвідом інших дитячих садів;
 • підвищення загальнокультурного рівня, світогляду та кругозору.

Запропонуйте своїм педагогам в рамках процесу самоосвіти пройти курс

За результатами проходження навчальної програми вони не лише придбають нові знання і навички, а й отримають посвідчення про підвищення кваліфікації.

Умови еффектівноого самообразовательного процесу:

 • володіння методикою самопізнання і пізнання, самоаналізу педагогічної практики ;
 • реалізація потреби в професійно-особистісному зростанні;
 • здатність рефлексувати, осмислюючи власні почуття, успіхи і дії, максимально об'єктивно оцінюючи свою діяльність;
 • практичне застосування досвіду та знань, отриманих в процесі самоосвіти, що дозволяє закріпити результат і визначити горизонти для подальшої роботи над собою.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності вихователі використовують всі доступні форми самоосвіти, в тому числі безкоштовні і ті, які вимагають допомоги колег або додаткового фінансування:

 • робота з монографіями та періодикою, бібліотечним фондом;
 • форміровнаіе власної тематичної картотеки;
 • взаємовигідне співробітництво з колегами і методистами в контексті тренінгів, семінарів або наукових конференцій;
 • консультування в професійних навчальних центрах підвищення кваліфікації, на кафедрах профільних вузів;
 • взаємодія з регіональними центром розвиваючих і психолого-діагностичних методик.

Планування роботи над собою ставить за мету досягнення певних результатів самоосвіти вихователя ДНЗ за ФГОС:

 1. Зростання педагогічної майстерності, підтверджений конкретними показниками.
 2. Розробка інноваційних засобів і методів педагогічної деяительності.
 3. Написання доповідей, текстів майстер-класів, виступів, підготовка семінарів і виставок.
 4. Створення методичних рекомендацій і навчальних посібників, різних програм і авторських розробок.
 5. Провкденіе виховних заходів та відкритих уроків.
 6. Формування комплексу розробок і оновлення вже наявних навчально-методичних матеріалів.

Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС: принципи планування

Плануючи самоосвіта, вихователю досить зупинити свій вибір на будь-якому аспекті професійної діяльності, який викликає складності; на одній із завдань ДОУ на поточний рік; на темі, в якій до вже наявного досвіду і досягнутого результату можна буде додати нові навички і знання.

У питаннях планування роботи з самоосвіти вихователям надають допомогу штатні методисти або старші вихователі. Саме вони допомагають сформулювати тему роботи , Визначити завдання і цілі, організувати роботу вихователя на найближчий час або на довгострокову перспективу (на кілька років), скласти план самоосвіти вихователя ДОО і сприяти його реалізації, а після - оцінити результати виконаної роботи.

Самоосвіта для вихователів дитячого садка по ФГОС має здійснюватися свідомо і добровільно. Освітній процес для вихователів умовно ділиться на п'ять етапів роботи.

Визначаючи теми самоосвіти по ФГОС, воспітель в ДОУ може зіткнутися з низкою труднощів, проте при правильному підході можна знайти рішення кожної з проблем.

1. Якщо складно вибрати і сформулювати тему, варто визначити значиму в найближчій перспективі тематику, а ідеї формулювання теми почерпнути з державного стандарту або навчальних програм.

2. Якщо складно підібрати методичну літературу, звернувшись до бібліотеки або методичний кабінет, варто звертати увагу на анотації і зміст, яке допоможе оперативно зорієнтуватися в змісті. Щоб спростити пошук літератури, досить чітко сформулювати питання в рамках тематики самоосвіти.

3. Якщо складно зрозуміти методичний матеріал, слід використовувати ключові тези і конспектування прочитаного, ретельно систематизувати інформацію, визначаючи важливі поняття, основні факти і значення. Нові терміни краще розтлумачувати за допомогою довідників і словників.

Вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС

Підготовка до написання плану самоосвіти починається з вибору теми, визначити яку вихователю допоможе методист або старший вихователь. Якщо педагог впевнений в своїх силах, він може самостійно проаналізувати практичну значимість і актуальність обраної теми.

Вважається, що на вибір теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС впливає 7 ключових факторів:

 • Щоденний потік інформації - вихователь потребує пошуку, вивченні і аналізі нової інформації в ході підготовки до занять, спільним заходам, батьківським зборам або виступів на педраді.
 • Творчий порив - творча людина потребує нововведення, оскільки він не може протягом довгих років працювати за єдиним планом або методикою. Робота вихователя буде приносити задоволення, якщо він постійно буде хотіти більшого.
 • Розвиток суспільства - все зміни, які відбуваються в житті суспільства, в першу чергу відбиваються на дітях, які формують образ сучасного педагога.
 • Конкуренція - престиж вихователя, його професійна репутація багато в чому визначають наповнюваність груп, тому педагоги працюють на своє ім'я, щоб в подальшому воно приваблювало до нього вихованців.
 • Матеріальний стимул - педагогічна майстерність і кваліфікація впливають на кваліфікаційну категорію, призначення премії, надбавок, муніципальних або урядових нагород.
 • Громадська думка - питання престижу і сприйняття педагога оточуючими важливий для вихователя (ніхто не хоче бути непрофесіоналом).
 • Особистий інтерес - потреба в отриманні нових знань.

Рекомендовані теми з самоосвіти варіюються в залежності від рівня професійної підготовки педагога. Молодим вихователям ДНЗ (стаж до 5 років) варто звернути увагу на теми з самоосвіти, пов'язані з:

 • вивченням практики проведення конструктивної роботи;
 • освоєнням базового рівня педагогічної майстерності;
 • усвідомленням важливості і значимості реалізації розвиваючої концепції та індивідуальної моделі виховання і освіти.

Для вихователів ДНЗ з досвідом роботи більш як п'ять років рекомендовані теми по самоосвіти, пов'язані з:

 • освоєнням методів прогнозування освітнього процесу з метою підвищення якісних показників в рамках варіативної освіти;
 • розкриттям творчого таланту;
 • застосуванням навчально-методичних знань на практиці.

Педагоги з великим досвідом і високим рівнем професійної майстерності частіше обирають теми, що торкаються:

 • розвиток професійної гнучкості, підстроювання професійної діяльності під реалії сучасного суспільства;
 • практику наставництва і допомоги молодим фахівцям;
 • розкриття творчих можливостей;
 • дослідницьку роботу, засновану на власному багаторічному досвіді.

Вихователям ДНЗ, які не мають профільної освіти, пропонуються теми:

 • вивчення основ методичної роботи з дошкільнятами молодших груп;
 • адаптації до освітнього та виховного процесу в ДНЗ;

Умовно теми поділяються на два види: короткострокові (реалізуються протягом року) і довгострокові (реалізуються від трьох до п'яти років).

Теми самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС: основні складності

Теми з самоосвіти для вихователів у дитячому садку по ФГОС формулюються в залежності напрямки розвитку дітей: соціально-комунікативної, пізнавальної, художньо-естетичної, розвиток мови і фізичної форми.

Самоосвіта вихователя в ДНЗ: теми по ФГОС

На вибір педагога ФГОС дошкільної освіти пропонує ряд тем:

Зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка ФГОС

По завершенню навчального року вихователь звітує по роботі з самоосвіти, заповнюючи звітні документів, даючи відкриті заняття, майстер-класи або звітні заходи, виступаючи з доповіддю на засіданні педагогічної ради. Однією з форм звітності є зошит з самоосвіти вихователя дитячого садка по ФГОС, зміст якої відображає всі етапи роботи над самовдосконаленням педагогічної майстерності фахівця:

 1. Найменування теми, її актуальність, мету і завдання роботи.
 2. Способи та шляхи вирішення поставленої проблеми (методична робота, взаємодія з батьками та вихованцями, робота з нормативною базою та методичною літературою).
 3. Вихід теми.
 4. Список використаної літератури.

У звітній документації подаються відомості, що підтверджують вдосконалення профессіональниз навичок і знань, впровадження на практиці інноваційних методик і педтехнологий, аналіз роботи з самоосвіти, систематизовані висновки.

З боку адміністрації ДНЗ підсумки самоосвіти вихователя підводяться у формі спостереження і контролю за реалізацією навчально-виховного процесу, поширення передового досвіду на засіданнях педради і в ЗМІ, презентації процесу самоосвіти на місцевому рівні.

Якщо процес самоосвіти був організований правильно, педагог відзначить більш глибокий розвиток особистості, конкретизацію знань, зростання професійної компетентності, можливість аналізувати роботу з дітьми, результативний пошук пріоритетних прийомів взаємодії з вихованцями та дорослими, оволодіння дослідницької та діагностичної діяльністю, формування гнучкості мислення, розкриття творчого потенціалу .

Дізнатися більше про самоосвіті вихователів у ДНЗ можна в статтях:
1.
2.
3.
4.