Схема водопостачання міста Мегіон

Підвищення якості та тривалості життя росіян неможливо без рішення найгострішої проблеми забезпечення населення якісною питною водою. Чиста вода - головний ресурс, безпосередньо впливає на здоров'я громадян нашої країни. Половина росіян користується водою неналежної якості. За останні десятиліття її якість погіршилася за санітарно-хімічними показниками в півтора рази.

Основними проблемами в сфері водопостачання є поганий технічний стан систем водопостачання, низька якість питних вод, низька ефективність водокористування і дефіцит фінансування в сектор. Чистота питної води і її доступність є найважливішими факторами, що визначають якість життя населення.

Забезпечення населення чистою питною водою є пріоритетним напрямком політики соціально-економічного розвитку Росії і ХМАО - Югри.

В рамках науково-дослідної роботи: «Розробка пілотного комплексного проекту системи управління розвитком території міського округу м Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу - Югри» була розроблена «Схема водопостачання міста Мегіон».

Схема водопостачання - сукупність графічного і текстового опису техніко-економічного стану централізованих систем гарячого і холодного водопостачання і напрямів їх розвитку.

Метою розробки схем водопостачання є забезпечення для абонентів доступності гарячого і холодного водопостачання з використанням централізованих систем, забезпечення гарячого і холодного водопостачання відповідно до вимог законодавства Російської Федерації, раціонального водокористування, а також розвиток централізованих систем водопостачання на основі найкращих доступних технологій і впровадження енергозберігаючих технологій.

Схема водопостачання розроблена відповідно до документами територіального планування міського округу і вимогами до змісту схем водопостачання та водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2013 р № 782.

Централізованою системою водопостачання охоплено 99% населення міста Мегіон. Послуги у сфері водопостачання міського округу здійснює МУП «Тепловодоканал».

Населення м Мегіон забезпечується водою з двох підземних водозаборів - водозабір №1 та водозабір №2 «Геолог». Населення смт. Високий забезпечується водою з підземного водозабору - «Центральний».

Вода з водозаборів №1 і «Центральний» проходить водопідготовку на водопровідних очисних спорудах і після очищення подається в мережу. Вода з водозабору №2 «Геолог» подається в мережу без проходження очистки.

Протяжність водопровідних мереж, що обслуговуються МУП «Тепловодоканал», становить 145,9 км.

Протяжність водопровідних мереж, що обслуговуються МУП «Тепловодоканал», становить 145,9 км

Малюнок 1. Технологічна зона водоочисної станції м Мегіон

Технологічна зона водоочисної станції м Мегіон

Малюнок 2. Технологічна зона водоочисної станції "Центральна"

В ході розробки схеми водопостачання було проведено аналіз існуючої системи водопостачання, розраховані обсяги водоспоживання, визначені баланси подачі і реалізації води, запропоновані заходи по будівництву і реконструкції мереж і об'єктів водопостачання, розраховані перспективні баланси водопостачання, необхідні потужності водозабірних і очисних споруд, а також величини необхідних інвестицій в будівництво і реконструкцію мереж і об'єктів на кожному етапі.

При аналізі існуючої системи водопостачання міста Мегіон виявлені наступні проблеми, що вимагають прийняття термінових рішень:

- значний територіальний розкид основних споруд водоподачи р Мегіон. Існуючі водопровідні очисні споруди розташовуються більш ніж в 2 км від водозабору №1, в зв'язку з чим через міську забудову тягнуться гілки технічних водопроводів неочищеної води, що вимагають додаткових витрат на обслуговування і усунення аварій;

- неприпустимість використання в системі централізованого водопостачання м Мегіон водозабору №2 «Геолог», так як вода подається в міські мережі водопроводу без попередньої водопідготовки;

- необхідність збільшення продуктивності водозаборів та водопровідних очисних споруд;

- знос мереж водопостачання складає більше 85%;

- високий рівень втрат води.

В даний час потужність існуючої станції водопідготовки р Мегіон становить 12000 м3 / добу, тоді як на розрахунковий термін з урахуванням розвитку території міста та з урахуванням розширення водозабору №1 необхідна потужність станції водопідготовки складе 25000 м3 / добу. Видається неможливим збільшити продуктивність водопровідних очисних споруд в рамках існуючого майданчика, так як існуючий майданчик розташована всередині забудованої території. Будівництво нової станції водопідготовки в даний час реалізовано лише в малій мірі - у вигляді каркаса недобудованого виробничого корпусу, встановленого в північній частині водозабору №1. Недобудований виробничий корпус нової станції водопідготовки практично не охороняється. Будівельні конструкції будівлі з часом руйнуються внаслідок атмосферних явищ і людського фактора.

Схема водопостачання розроблена на 20 років. Визначено основні заходи щодо реалізації схеми водопостачання міського округу міста Мегіон:

- розширення і розвиток водозабору № 1 м Мегіон за рахунок освоєння перспективного ділянки надр, розташованого на північний захід від експлуатованого родовища, до 25 тис. М3 / добу. з подальшою ліквідацією водозабору № 2 «Геолог»;

- закінчення будівництва водопровідних очисних споруд продуктивністю 25000 м3 / добу в районі майданчика водозабору №1;

- реконструкція та розширення водозабору «Центральний» смт. Високий за рахунок будівництва чотирьох артезіанських свердловин;

- реконструкція ВОС «Центральний» зі збільшенням продуктивності до 4,0 тис. М3 / добу;

- реконструкція і модернізація водопровідної мережі, в тому числі заміна сталевих водоводів з метою забезпечення якості води, що поставляється споживачам, підвищення надійності водопостачання і зниження аварійності;

- будівництво мереж і споруд для водопостачання освоюваних і перетворюються територій, а також окремих міських територій, які не мають централізованого водопостачання з метою забезпечення доступності послуг водопостачання для всіх жителів міста Мегіон.

Реалізація заходів, пропонованих в схемі водопостачання, дозволить в повному обсязі забезпечити необхідний резерв потужностей інженерно-технічного забезпечення для розвитку об'єктів капітального будівництва, підключення нових абонентів на територіях перспективної забудови, підвищення надійності систем життєзабезпечення та екологічної безпеки скидаються у водний об'єкт стічних вод, а так ж зменшення техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

Реалізація заходів, пропонованих в схемі водопостачання, дозволить в повному обсязі забезпечити необхідний резерв потужностей інженерно-технічного забезпечення для розвитку об'єктів капітального будівництва, підключення нових абонентів на територіях перспективної забудови, підвищення надійності систем життєзабезпечення та екологічної безпеки скидаються у водний об'єкт стічних вод, а так ж зменшення техногенного впливу на навколишнє природне середовище

Розроблена схема водопостачання затверджена Постановою Адміністрації міста Мегіон від 07.11.2014 №2658.

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно