Збільшення статутного капіталу ТОВ в 2019 році: покрокова інструкція

 1. Збільшення статутного капіталу за рахунок нового учасника
 2. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників
 3. Збільшення статутного капіталу за рахунок майна ТОВ
 4. Покрокова інструкція при збільшенні статутного капіталу ТОВ в 2019 році

Статутний капітал - це активи організації в грошовому та майновий вигляді, які засновники вносять після реєстрації ТОВ. Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ у загальному випадку дорівнює 10 000 рублів. На етапі створення фірми засновники часто обмежуються цією сумою, але пізніше може виникнути необхідність збільшення статутного капіталу ТОВ.

Якщо ця необхідність продиктована тим, що потрібні гроші на розвиток бізнесу, можна уникнути внесення змін до ЕГРЮЛ, видавши ТОВ займ. Детальніше цей варіант ми розглянули в статті про безвідсоткову позику від засновника і податкові наслідки 2019 року .

Збільшити ж статутний капітал буде потрібно в наступних ситуаціях:

 • в суспільство входить учасник, який вносить свій внесок до статутного капіталу;
 • організація змінює напрямок діяльності на таке, для якого передбачений інший мінімальний розмір статутного капіталу;
 • статут приводиться у відповідність з законом ФЗ № 312 від 31.12.2008 (для тих організацій, чий статутний капітал при установі становив менше 10 000 рублів);
 • учасник товариства хоче збільшити розмір своєї частки в КК;
 • збільшення статутного капіталу - вимога потенційних інвесторів або кредиторів товариства, тому що це гарантує їх інтереси.

Збільшити статутний капітал ТОВ можна за рахунок майна самого суспільства, тобто напрацьованих чистих активів, або додаткових внесків учасників та третіх осіб. У цій статті ми детально розглянемо порядок збільшення статутного капіталу в ТОВ.

Зверніть увагу: збільшення статутного капіталу ТОВ допускається тільки за умови, що заявлені при створенні товариства вклади були повністю внесені діючими учасниками.

Збільшення статутного капіталу за рахунок нового учасника

Перш за все, треба переконатися, що статут ТОВ не містить заборони на збільшення статутного капіталу за рахунок внесків третіх осіб. Якщо такої заборони немає, то перший крок, який повинен зробити новий учасник - це написати на ім'я генерального директора ТОВ заяву в довільній формі з проханням прийняти його до складу товариства. У заяві, крім звичайних ідентифікаційних даних фізичної або юридичної особи, вказується розмір внеску, порядок і термін його внесення, бажана частка в статутному капіталі.

Після отримання заяви від потенційного учасника ТОВ скликаються збори учасників, на порядок денний якого повинні бути винесені такі питання:

 • прийняття до ТзОВ нового учасника і збільшення статутного капіталу за рахунок його внеску;
 • розмір і номінальна вартість частки нового учасника;
 • зміна розмірів часток учасників ТОВ;
 • нова редакція статуту ТОВ у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу.

У протоколі загальних зборів перші три питання вимагають одностайної думки учасників, а для прийняття нової редакції статуту досить двох третин голосів, якщо в статуті не обговорений більший поріг. Єдиний учасник оформляє входження нового учасника і збільшення статутного капіталу своїм рішенням.

Внести внесок в статутний капітал новий учасник повинен в термін, зазначений в заяві, але не пізніше ніж півроку після прийняття відповідного рішення загальних зборів або єдиного учасника.

Чи не можете вибрати бухгалтера для вашого ТОВ? Пропонуємо вам без будь-яких матеріальних ризиків спробувати варіант аутсорсингу бухобліку від 1С.

Читайте також: Читайте також:

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

Внести додаткові внески для збільшення статутного капіталу ТОВ вправі як всі учасники товариства, так і деякі (або один) з них. При внесенні додаткових внесків всіма учасниками розмір їхніх часток не змінюється, змінюється тільки їх номінальна вартість (збільшується на суму додаткового вкладу). Якщо ж додатковий внесок вноситься тільки деякими або одним учасником, то розміри часток інших учасників зміняться.

Відповідно, порядок збільшення статутного капіталу за рахунок внесення додаткових вкладів усіма учасниками буде відрізнятися від того, коли додаткові внески в КК вносять деякі або один учасник товариства.

 1. Якщо треба збільшити статутний капітал з тим, щоб зберегти чинне співвідношення часток, то скликаються загальні збори, на якому більшістю голосів (мінімум дві третини, якщо статут не вимагає більшого їх числа) має бути прийнято рішення про внесення додаткових вкладів усіма учасниками.

  Крім того, рішення повинно визначати загальну вартість додаткових вкладів і співвідношення між вартістю додаткового вкладу учасника і сумою, на яку збільшується номінальна вартість його частки. Це співвідношення є єдиним для всіх учасників. Додаткові вклади при внесенні їх усіма учасниками оплачуються протягом двох місяців з дати прийняття рішення загальних зборів учасників товариства.

  Якщо деякі учасники голосували проти внесення додаткових вкладів в КК і не внесли їх, то вони можуть вийти з ТОВ, з отриманням дійсної вартості їх частки.

 2. У разі, коли ініціатива збільшити статутний капітал за рахунок додаткового вкладу належить одному або деяким учасникам, то необхідно скласти відповідну заяву на ім'я генерального директора. Учасник повинен висловити в заяві прохання про прийняття додаткового внеску в КК із зазначенням суми і бажаного розміру частки в ТОВ. Заява учасника розглядається на загальних зборах, позитивне рішення про збільшення номінальної вартості і розміру частки цього учасника і наступних змінах розмірів часток інших учасників товариства повинно бути прийнято одноголосно

Наведемо приклад збільшення статутного капіталу ТОВ при внесенні додаткового вкладу одним з учасників:

Суспільство складається з двох учасників: Сергєєва А.Р. і Васильєва І. Н. Після реєстрації компанії був внесений мінімальний статутний капітал в сумі 10 000 рублів. Учасники мають рівні частки: по 50% статутного капіталу при номінальній вартості кожної частки в 5 000 рублів.

Учасник Сергєєв А.Р. звернувся з проханням прийняти додатковий внесок в 15 000 рублів з тим, щоб його частка після збільшення статутного капіталу склала 80%. Рішення з цього питання було прийнято одноголосно і тепер частки учасників розподілилися так:

 • Сергєєв А.Р. володіє часткою в 80% КК, номінальною вартістю в 20 000 рублів;
 • Васильєв І.М. має частку в 20% КК, номінальною вартістю в 5 000 рублів.

Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску може прийняти і єдиний учасник ТОВ. В цьому випадку зміниться тільки номінальна вартість частки, розмір частки, природно, залишається колишнім - 100%.

Внесення додаткового вкладу для збільшення СК одним або деякими учасниками має відбутися в такий же термін, як і для третіх осіб, тобто не пізніше шести місяців з дати прийняття рішення.

Виберіть надійний банк для внесення статутного капіталу на розрахунковий рахунок. Ознайомтеся з найбільш вигідними пропозиціями тут .

Збільшення статутного капіталу за рахунок майна ТОВ

Джерелом збільшення статутного капіталу в цьому випадку є майно самої організації. При цьому не відбувається перерозподіл часток учасників, але зростає їх номінальна вартість. Зрозуміло, в цьому випадку статутний капітал не може бути збільшений на суму, більшу, ніж вартість майна ТОВ, а саме вартість його чистих активів плюс резервного фонду. Під чистими активами розуміють балансову вартість майна ТОВ, зменшену на суму його зобов'язань.

Для прийняття рішення про збільшення УК за рахунок майна товариства досить двох третин голосів учасників, якщо статут не передбачає більшої кількості. Приймати таке рішення можна тільки на підставі бухгалтерської звітності за попередній рік.

Покрокова інструкція при збільшенні статутного капіталу ТОВ в 2019 році

Отже, ми з'ясували за рахунок чого і в яких випадках може бути збільшений статутний капітал товариства, тепер розберемося, як саме відбувається процедура оформлення, і що повинні зробити учасники та керівник ТОВ.

Крок 1. Прийняти рішення загальних зборів або єдиного учасника про збільшення статутного капіталу, зміну статуту і входження нового учасника (якщо збільшення відбувається за рахунок внеску третьої особи). Якщо КК буде збільшений за рахунок додаткових внесків всіх учасників, то буде потрібно ще одне рішення - про затвердження підсумків внесення в статутний капітал.

Крок 2. Підготувати нову редакцію статуту або зміна до нього, де буде відображений новий розмір статутного капіталу.

Крок. 3 Оплатити держмито на внесення змін до статуту (800 рублів).

Крок 4. Підготувати документи, що підтверджують внесення додаткового внеску або внеску нового учасника: прибутковий касовий ордер, квитанція, платіжне доручення. При збільшенні КК майном необхідно також отримати його оцінку незалежним оцінювачем і скласти акт прийому майна на баланс товариства.

Крок 5. Протягом місяця після внесення вкладів в КК треба подати в ИФНС документи на реєстрацію збільшення статутного капіталу та зміни статуту:

 • нотаріально завірена заява за формою Р13001 ;
 • протокол загальних зборів учасників або рішення єдиного учасника, завірені нотаріусом;
 • нова редакція статуту або окремий документ про внесення змін до статуту (два примірники);
 • квитанція про сплату держмита;
 • документи, що підтверджують внесення внеску в статутний капітал.

Крок 6. Через 5 робочих днів знову звернутися в податкову за отриманням листа записи в ЕГРЮЛ і примірника нового статуту (зміни до статуту), завіреного податковою інспекцією.

Чи не можете вибрати бухгалтера для вашого ТОВ?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно