Перерви під час добового чергування

13 листопада 2017

У ТК йдеться, що працівникам надається протягом робочого дня перерву для відпочинку і харчування тривалістю не менше 20 хвилин і не більше 2 годин. Ми хочемо ввести графік «доба через три».

Чи потрібно передбачати перерви протягом добового чергування?

Якої тривалості має бути кожен з перерв протягом робочого дня: не менше 20 хвилин і не більше 2 годин? Або в розрахунок береться сумарна тривалість перерв - не менше 20 хвилин і не більше 2 годин?

Наприклад, чи можна запланувати такі перерви: сніданок, обід, вечеря, нічна перерва, ранковий перерву (всього 5 перерв по 30 хв, разом 150 хв)?

Чи правильно встановити перерву 120 хв, що включає в себе: сніданок (20 хв), обід (30 хв), вечеря (30 хв), нічна перерва (20 хв), ранковий перерву (20 хв)?

Перерви надаються за умови, якщо це можливо за умовами зайнятості працівника на робочому місці.

Працівникам надається протягом робочого дня перерву для відпочинку і харчування тривалістю не менше 20 хвилин і не більше 2 годин, який використовується працівником на свій розсуд і в робочий час не включається (частина перша ст. 134 Трудового кодексу Республіки Білорусь, далі - ТК).

Таким чином, наймач зобов'язаний встановити для працівників один (а не кілька) перерву для відпочинку і харчування, мінімальна тривалість якого становить 20 хв, а максимальна - 2 години. Конкретна тривалість перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР) і (або) умов трудового договору (контракту).

Довідково. Надання двох і більше перерв протягом робочого дня оформляється як режим робочого часу «поділ робочого дня на частини» (ст. 127 ТК).

З урахуванням викладеного, режим робочого часу, який не передбачає поділ робочого дня на частини, повинен передбачати одну перерву. При цьому обов'язково перерви повинні регламентуватися за тривалістю відповідно до законодавства і, оскільки працівник під час перерви не виконує свої обов'язки, вони не включаються в робочий час.

У той же час частиною другою ст. 134 ТК передбачено поняття «час, необхідне для прийому їжі», яке застосовується на тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна. Надається працівникові час для прийому їжі дня включається в робочий час.

Час для прийому їжі надається на роботах, в яких характер виробничого процесу (безперервне виробництво, цілодобове чергування і т.п.) не дозволяє встановити працівникам перерву для відпочинку і харчування.

Таким працівникам надається не перерву, а можливість для прийому їжі під час робочого процесу, яка регламентується наймачем. У таких випадках законодавство про працю зобов'язує наймача в колективному договорі, угоді або ПВТР встановити перелік таких робіт, порядок і місце прийому їжі.

Зокрема, при цілодобовому чергуванні «доба через три», як правило, працівник зобов'язаний виконувати свої обов'язки протягом 24 год без перерв. Для таких працівників доцільно запланований не перерву, а час для прийому їжі без вказівки їх тривалості.

Також час для прийому їжі, по існуючій практиці, доцільно застосувати для випадків, коли перерва не встановлюється в зв'язку з низькою тривалістю щоденної роботи (наприклад, у разі неповного робочого часу).

Якщо ж наймач приймає рішення встановити перерви для відпочинку і харчування протягом добового чергування, то такий режим визначається як поділ робочого дня на частини, крім того, важливо передбачити можливість заміни працівника під час цих перерв.

Якщо ж наймач приймає рішення встановити перерви для відпочинку і харчування протягом добового чергування, то такий режим визначається як поділ робочого дня на частини, крім того, важливо передбачити можливість заміни працівника під час цих перерв

Ірина Новікова, економіст

Чи потрібно передбачати перерви протягом добового чергування?
Якої тривалості має бути кожен з перерв протягом робочого дня: не менше 20 хвилин і не більше 2 годин?
Або в розрахунок береться сумарна тривалість перерв - не менше 20 хвилин і не більше 2 годин?
Наприклад, чи можна запланувати такі перерви: сніданок, обід, вечеря, нічна перерва, ранковий перерву (всього 5 перерв по 30 хв, разом 150 хв)?
Чи правильно встановити перерву 120 хв, що включає в себе: сніданок (20 хв), обід (30 хв), вечеря (30 хв), нічна перерва (20 хв), ранковий перерву (20 хв)?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно