Складські операції в 1С Бухгалтерія

 1. переміщення ТМЦ
 2. Списання ТМЦ на витрати виробництва
 3. Інвентаризація товарів на складі
 4. оприбуткування надлишків
 5. списання недостачі
 6. практичне завдання

На минулому уроці ми з вами розглянули основні засоби: довідник «Основні засоби», довідник «Способи відображення витрат», ознайомилися з довідниками, що мають відношення до цього розділу. Навчилися прибуткувати основні засоби і виводить їх в експлуатацію.

На даному уроці ми розглянемо складські операції в програмі 1С Бухгалтерія 8 . Компанії можуть мати кілька місць зберігання. Тоді виникає необхідність переміщати товарно-матеріальні цінності з одного складу на інший склад. Для цього використовується документ «Переміщення товарів».

Відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку хоча б раз на рік необхідно проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складах. Подивимося, як відображаються в програмі 1С Бухгалтерія 8 результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Можуть бути виявлені надлишки або недостача. Розберемо, як в 1С Бухгалтерія 8 відбивається оприбуткування надлишків ТМЦ і списання недостачі.

В кінці виконаємо невелике самостійне практичне завдання.

Для знайомства з можливостями програми 1С Бухгалтерія 8 з обліку складських операцій перейдемо в розділ «Склад».

переміщення ТМЦ

Нам доступні два види документів: «Вимога-накладна» і «Переміщення товарів». У чому різниця? «Переміщення товарів» використовується для переміщення товарно-матеріальних цінностей (товарів, матеріалів, готової продукції та обладнання) з одного складу-відправника на інший склад-одержувач.

Документ призначений для відображення переміщення товарів, матеріалів, готової продукції та обладнання між складами.

Документ можна ввести на підставі документа Надходження (акт, накладна).

При введенні документа в шапці обов'язково потрібно вказати наступні реквізити:

 • Склад-відправник - склад, з якого передається товар, матеріал або продукція.
 • Склад-одержувач - склад, на який надходить товар, матеріал або продукція.

Для відображення переміщення товарів, матеріалів або готової продукції необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунки обліку номенклатури.

 • Рахунок обліку відправника, рахунок обліку одержувача - заповнюються автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.

Для відображення переміщення комісійних товарів необхідно заповнити ятати Товари на комісії.

На закладці Товари на комісії вказується номенклатура, кількість і рахунки обліку номенклатури.

 • Рахунок обліку відправника, рахунок обліку одержувача - заповнюються автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.

Для відображення переміщення тари необхідно заповнити ятати Тара.

На закладці Тара вказується номенклатура, кількість і рахунки обліку номенклатури.

 • Рахунок обліку відправника, рахунок обліку одержувача - заповнюються автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.

Для відображення переміщення обладнання необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунки обліку номенклатури.

 • Рахунок обліку відправника, рахунок обліку одержувача - заповнюються автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.

Для відображення переміщення товарів c оптового складу (зі складу з видом "Оптовий") в автоматизовану торговельну точку (на склад з видом "Роздрібний") необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунок обліку відправника (рахунок обліку товару на оптовому складі).

 • Поле Счет учета відправника заповнюється автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру відомостей Рахунки обліку номенклатури.
 • Рахунок обліку одержувача недоступний для зміни.

Як продажної ціни для відображення товару в роздробі береться ціна з регістра відомостей Ціни номенклатури.

Для відображення переміщення товарів c оптового складу (зі складу з видом "Оптовий") в неавтоматизовану торгову точку (на склад з видом "Неавтоматизована торгова точка") необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунок обліку відправника (рахунок обліку товару на оптовому складі) і ціна товару в роздробі.

 • Рахунок обліку відправника - заповнюється автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.
 • Ціна заповнюється автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Ціни номенклатури.
 • Рахунок обліку одержувача недоступний для зміни.

Як продажної ціни для відображення товару в роздробі береться ціна з документа.

Для відображення повернення товарів на оптовий склад (на склад з видом "Оптовий") з автоматизованою торгової точки (зі складу з видом "Роздрібний") необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунок обліку одержувача (рахунок обліку товару на оптовому складі).

 • Поле Счет учета одержувача заповнюється автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.
 • Рахунок обліку відправника недоступний для зміни.

Оцінка товару для відображення на оптовому складі визначається як різниця продажної вартості та торгової націнки по даному товару.

Для відображення повернення товарів на оптовий склад (на склад з видом "Оптовий") з неавтоматизированной торгової точки (зі складу з видом "Неавтоматизована торгова точка") необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунок обліку одержувача (рахунок обліку товару на оптовому складі) і ціна товару в роздробі.

 • Рахунок обліку одержувача заповнюється автоматично при вказівці номенклатури на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.
 • Ціна заповнюється автоматично при вказівці номенклатури. Дані заповнюються на підставі реєстру відомостей Ціни номенклатури.
 • Рахунок обліку одержувача недоступний для зміни.

Оцінка товару для відображення на оптовому складі визначається як різниця продажної вартості та торгової націнки.

Для документа Переміщення товарів передбачені наступні друковані форми:

 • переміщення товарів
 • ТОРГ-13 (Накладна на внутрішнє переміщення)

Списання ТМЦ на витрати виробництва

Для відображення операцій списання на витрати виробництва матеріалів власних або отриманих на переробку призначений документ "Вимога-накладна". Документ можна ввести на підставі документів: Надходження (акт, накладна), Звіт виробництва за зміну, Надання виробничих послуг, Реалізація послуг з переробки.

Документ обслуговує два режими введення даних:

 • Для відображення типових виробничих операцій - встановлений прапорець Рахунки витрат на закладці "Матеріали" в шапці документа.
 • Для списання МПЗ на витрати, не пов'язані з виробництвом (витрати обігу, інші витрати) - не встановлено прапорець Рахунки витрат на закладці "Матеріали" в шапці документа. В цьому випадку необхідно заповнити закладку Рахунок витрат.

Для відображення списання власних матеріалів на витрати виробництва потрібно заповнити закладку Матеріали. При відображенні типових виробничих операцій повинен бути встановлений прапорець Рахунки витрат на закладці "Матеріали" в шапці документа. У цьому випадку на закладці вказується:

 • Рахунок витрат - рахунок обліку витрат зі списання матеріалів.
 • Підрозділ витрат - виробничий підрозділ організації, на витрати якого списані матеріали.
 • Номенклатурна група - вид випуску, на витрати з виробництва якого списані матеріали.
 • Стаття витрат - стаття обліку витрат по списанню матеріалів.
 • Поля Счет затрат, Підрозділ витрат, Номенклатурная група, статті витрат можуть заповнюватися автоматично на підставі документів Звіт виробництва за зміну, Надання виробничих послуг, Реалізація послуг з переробки.

При спрощеній системі оподаткування в поле Витрати (НУ) вказується порядок відображення витрат у податковому обліку.

Для відображення списання матеріалів замовника на витрати виробництва потрібно заповнити закладку Матеріали замовника. На цій закладці вказується:

 • Рахунок обліку - рахунок обліку матеріалів замовника на складі. Поле може заповнюватися автоматично на підставі документа Надходження (акт, накладна) з операцією В переробку. В поле Счет учета необхідно вказати рахунок 003.01 "Матеріали на складі" або його субрахунок.
 • Рахунок передачі - рахунок обліку матеріалів замовника, списаних у виробництво. В поле Рахунок передачі необхідно вказати рахунок 003.02 "Матеріали, передані в виробництво" або його субрахунок.

Для податкового обліку (по податку на прибуток) операція списання матеріалів замовника в виробництво не відбивається, тому що вона не впливає на визнання доходів і витрат.

Для документа Вимога-накладна передбачені наступні друковані форми:

 • М - 11
 • Вимога-накладна

На підставі документа Звіт виробництва за зміну можна ввести документ:

 • Реалізація послуг з переробки

Спишемо на витрати

 • Дата: 29.01.2015
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Кількість: 1
 • Рахунок обліку: 10.01
 • Рахунок витрат: 26
 • Підрозділ: Адміністрація
 • Стаття витрат: Списання матеріалів

Інвентаризація товарів на складі

Перейдемо до інвентаризації ТМЦ.

Хоча б раз рік відповідно до вимог законодавства потрібно проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей перед складанням річної бухгалтерської звітності. Зазвичай такий захід оформляється наказом по компанії.

Так само визначені й інші випадки проведення інвентаризації:

 • при передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
 • перед складанням річної бухгалтерської звітності (крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року). В організаціях, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, інвентаризація товарів і матеріалів проводиться в період їх найменших залишків;
 • при зміні матеріально відповідальних осіб;
 • при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
 • в разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
 • при реорганізації або ліквідації організації;
 • в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Документ "Інвентаризація товарів на складі" призначений для проведення інвентаризації товарів, матеріалів і продукції на оптових, роздрібних складах і в неавтоматизованих торгових точках, формування та друку порівнювальної відомості й інвентаризаційного опису при проведенні інвентаризації на складах організації, а також виписки актів списання і оприбуткування надлишків на підставі даного документа при наявності розбіжностей між фактичними і документально підтвердженими залишками номенклатурних позицій.

Інвентаризація може бути проведена за складом або по матеріально-відповідальній особі.

Якщо інвентаризація проводиться за складом, то в шапці документа потрібно вказати Склад - місце зберігання, за яким проводиться інвентаризація.

Якщо інвентаризація проводиться за кількома складах матеріально відповідальної особи, то потрібно вказати Відповідальна особа, при цьому склад заповнювати не потрібно.

На закладці Товари вказується список номенклатурних позицій і дані інвентаризації. Список номенклатурних позицій можна автоматично заповнити за даними бухгалтерського обліку по кнопці Заповнити.

 • Відхилення - фіксується відхилення між фактичним залишком, зафіксованим в результаті поведінки інвентаризації, і залишком за даними обліку.
 • Кількість - вказується фактична кількість товару, зафіксоване за результатами проведення інвентаризації.
 • Облік. кількість - відображається кількість за даними бухгалтерського обліку. Ці дані не редагуються.
 • Сума - вказується фактична собівартість товару за результатами проведення інвентаризації.
 • Облік. сума (сума за даними обліку) - відображаються дані про сумарну собівартості, розрахованої на підставі введених в інформаційну базу документів. Ці дані не редагуються.

На закладці Додатково вказуються:

 • Реквізити наказу про проведення інвентаризації
 • Склад інвентаризаційної комісії

При проведенні інвентаризації на складі з видом "Неавтоматизована торгова точка" додатково відображається графа Роздр. ціна (руб). У цій графі вказується продажна ціна, яка буде заповнюватися в звіті про роздрібні продажі за результатами інвентаризації.

Для документа Інвентаризація товарів на складі передбачені наступні друковані форми:

 • Інвентаризація товарів на складі
 • Інв-3 (Інвентаризаційний опис товарів)
 • Інв-19 (Порівняльна відомість)
 • Інв-22 (Наказ)

На підставі документа Інвентаризація товарів на складі можна ввести наступні документи:

 • оприбуткування товарів
 • списання товарів
 • Звіт про роздрібні продажі

Перейдемо до розділу «Склад» журнал «Інвентаризація товарів» і створимо однойменний документ.

провести інвентаризацію

 • Дата: 01.02.2015
 • МОЛ: директор
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Фактична кількість: 10
 • Проведення інвентаризації з 01.02.2015 по 01.02.2015
 • Документ: Наказ № 1 від 31.01.2015
 • Причина: Річна
 • Інвентаризаційна комісія: Директор, Голова: Так

оприбуткування надлишків

На підставі інвентаризаційної відомості в програмі 1С Бухгалтерія 8 можна створити документ «Оприбуткування товарів».

Документ призначений для оформлення факту оприбуткування надлишків товарів на склад.

При введенні документа в шапці обов'язково потрібно вказати наступні реквізити:

 • Склад - місце зберігання, на яке оприбутковуються надлишки товарів.
 • Стаття доходів - стаття інших доходів і витрат, на яку будуть віднесені доходи в бухгалтерському та податковому обліку.

У табличній частині Товари потрібно заповнити такі реквізити:

 • Номенклатура - товар, продукція або матеріал який оприбутковується на склад.
 • Кількість - кількість товару.
 • Сума - вартість, за якою товар буде відображений в обліку.
 • Рахунок обліку - рахунок оприбуткування товару.

При спрощеній системі оподаткування в момент оприбуткування товару в Книзі обліку доходів і витрат реєструється дохід на суму оприбуткованих товарів.

Для документа Оприбуткування товарів передбачені друкована форма:

 • Накладна на оприбуткування товару

На підставі інвентаризації від 01.02.2015 оформимо оприбуткування товару.

 • Дата: 01.02.2015
 • Стаття доходів: Оприбуткування надлишків
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Кількість: 1
 • Ціна: 200
 • Рахунок обліку: 10.01

списання недостачі

Аналогічним чином на підставі інвентаризаційної відомості в програмі 1С Бухгалтерія 8 можна створити документ «Списання товарів».

Документ призначений для відображення списання обладнання, товарів, матеріалів і готової продукції на недостачі і втрати від псування цінностей. Документ можна ввести на підставі документа Інвентаризація товарів на складі.

При введенні документа в шапці обов'язково потрібно вказати Склад, з якого здійснюється списання.

Для відображення списання товарів, матеріалів, готової продукції та обладнання необхідно заповнити ятати Товари.

На закладці Товари вказується номенклатура, кількість і рахунок обліку.

 • Поле Счет учета заповнюються автоматично при вказівці номенклатури. Інформація для заповнення береться з регістра Рахунки обліку номенклатури.
 • При списанні товарів з неавтоматизированной роздрібній торговельній точки, в якій облік товарів ведеться за продажними цінами, необхідно додатково заповнити поле Роздр. ціна (грн.).

Для відображення списання тари необхідно заповнити ятати Тара.

На закладці Тара вказується номенклатура, кількість і рахунок обліку.

 • Поле Счет учета заповнюються автоматично при вказівці номенклатури. Інформація для заповнення береться з регістра Рахунки обліку номенклатури.

Для документа Списання товарів передбачені наступні друковані форми:

 • Акт списання товарів

ТОРГ-16 (Акт про списання товарів)

практичне завдання

Списати на витрати

 • Дата: 26.02.2015
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Кількість: 4
 • Рахунок обліку: 10.01
 • Рахунок витрат: 26
 • Підрозділ: Адміністрація
 • Стаття витрат: Списання матеріалів

Списати на витрати

 • Дата: 24.03.2015
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Кількість: 4
 • Рахунок обліку: 10.01
 • Рахунок витрат: 26
 • Підрозділ: Адміністрація
 • Стаття витрат: Списання матеріалів

провести інвентаризацію

 • Дата: 01.03.2015
 • МОЛ: директор
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Фактична кількість: 5

На підставі інвентаризації від 01.03.2015 оформити списання недостачі.

 • Дата: 01.03.2015
 • Номенклатура: Папір для принтера
 • Кількість: 1
 • Рахунок обліку: 10.01

далі  попередній далі
попередній


Пропонуємо Вам ознайомитися з розділами

У чому різниця?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно