Облік витрат на виробництво і випуск продукції

 1. практичне завдання

Ми з вами вже знаємо, як товарно-матеріальні цінності переміщати по складах, передавати в експлуатацію основні засоби. Саме час щось зробити з використанням обладнання. В даному уроці ми будемо розглядати такі питання як випуск продукції і списання сировини, товарно-матеріальних цінностей на виробництво.

Розглянемо такі можливості програми 1С Бухгалтерія 8 як специфікація номенклатури. При виробництві в якихось продуктів асортимент сировини заздалегідь відомий і певні норми цього сировини. Це можна задавати в специфікаціях. Специфікацій для кожної позиції номенклатури може бути кілька, наприклад, в залежності від використовуваного сировини і приємним технологій. Навчимося створювати такі специфікації і користуватися ними.

Далі подивимося як списуються матеріально-виробничі витрати на собівартість виробленої продукції.

На наступному кроці зробимо випуск продукції вихідні та опріходуем її на склад. На закінчення нас чекає практичне завдання, на якому Ви зможете відпрацювати даний матеріал.

Починаємо розглядати модуль «Виробництво». У розділі «Виробництво» нам доступні такі документи як вимога-накладна . Його ми вже розглядали в розділі « склад ». За допомогою цього документа можна на 20 витратні рахунки віднести вартість товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складі.

Основний документ, який ми будемо використовувати в рамках даного уроку - це «Звіт виробництва за зміну».

Документ "Звіт виробництва за зміну" призначений для відображення операцій з випуску готової продукції, напівфабрикатів і надання послуг. Документ можна ввести на підставі документа Реалізація послуг з переробки.

При введенні документа в шапці обов'язково потрібно вказати наступні реквізити:

 • Рахунок витрат - рахунок обліку витрат виробництва і залишків НЗВ минулих періодів, що припадають на вартість випуску.
 • Підрозділ витрат - виробничий підрозділ організації, що випустило продукцію, яка надала послуги.

Для відображення випуску продукції і напівфабрикатів потрібно заповнити ятати Продукція. На цій закладці вказується:

 • Продукція - найменування випущеної продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів. Може заповнюватися автоматично для продукції, виробленої з матеріалів стороннього замовника, на підставі документа Реалізація послуг з переробки.
 • Номенклатурна група - вид випущеної продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів. Може заповнюватися автоматично для продукції, виробленої з матеріалів стороннього замовника, на підставі документа Реалізація послуг з переробки.
 • Сума планова - планова собівартість випущеної продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів. Може заповнюватися автоматично для продукції, виробленої з матеріалів стороннього замовника, на підставі документа Реалізація послуг з переробки. На підставі даних цього поля прямі витрати виробничого підрозділу розподіляються за видами та найменуваннями випущеної їм продукції при виконанні регламентної операції Закриття рахунків 20, 23, 25, 26.
 • Специфікація - список нормативів витрат, необхідних для випуску продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів. Може заповнюватися автоматично для продукції, виробленої з матеріалів стороннього замовника, на підставі документа Реалізація послуг з переробки. Значення поля Специфікація буде використовуватися при заповненні документа Вимога-накладна, закладка Матеріали.

Для організацій, які сплачують податок на прибуток, сумова оцінка прямих витрат, що припадають на випуск, відбивається так само, як в бухгалтерському обліку - в планових цінах. При закритті місяця при виконанні регламентної операції Закриття рахунків 20, 23, 25, 26 її величина коригується до фактичної суми витрат.

Для відображення операції в податковому обліку індивідуального підприємця, що застосовує загальний податковий режим, слід заповнити табличну частину Матеріали.

Для відображення надання послуг власним виробничим підрозділам потрібно заповнити закладку Послуги. На цій закладці вказується:

 • Номенклатура - найменування наданих послуг.
 • Номенклатурна група - вид наданих послуг.
 • Кількість, Ціна планова, Сума планова - обсяг наданої послуги, виражений в кількісному і / або вартісному вимірі.
  На підставі даних цих полів прямі витрати виробничого підрозділу розподіляються за видами наданих послуг при виконанні регламентної операції Закриття рахунків 20, 23, 25, 26.
  Якщо заповнено кількість, то ціну і суму можна не заповнювати.
  Якщо заповнена сума, то
  • кількість можна не заповнювати
  • для розподілу прямих витрат використовується планова сума незалежно від того, заповнене чи кількість.
 • Специфікація - список нормативів витрат, необхідних для надання послуг. Значення поля Специфікація буде використовуватися при заповненні документа Вимога-накладна, закладка Матеріали.
 • Рахунок витрат, Субконто1, Субконто2, Субконто3 - рахунок і аналітика обліку витрат підрозділу, якому надані послуги.
 • Підрозділ витрат - підрозділ, якому надані послуги.

Для організацій, які сплачують податок на прибуток, сумова оцінка прямих витрат, що припадають на надання послуг, відбивається так само, як в бухгалтерському обліку - в планових цінах. При закритті місяця при виконанні регламентної операції Закриття рахунків 20, 23, 25, 26 її величина коригується до фактичної суми витрат.

Для відображення операції в податковому обліку індивідуального підприємця, що застосовує загальний режим оподаткування, слід заповнити табличну частину Матеріали.

Для відображення випуску зворотних відходів потрібно заповнити ятати Зворотні відходи. На цій закладці вказується:

 • Номенклатура - найменування випущених зворотних відходів.
 • Рахунок витрат - рахунок обліку витрат на випуск продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів, за якими зменшується величина витрат на виробництво на суму зворотних відходів.
 • Номенклатурна група - вид випущеної продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів, за якими зменшується величина витрат на виробництво на суму зворотних відходів.
 • Стаття витрат - стаття обліку витрат на випуск продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів, за якими зменшується величина витрат на виробництво на суму зворотних відходів.

Для організацій, які сплачують податок на прибуток, в поле Сума вказується оцінка вартості зворотних відходів, сформована відповідно до вимог пп.1 або пп.2 п.6 ст.254 НК РФ.

При спрощеній системі оподаткування в поле Витрати (НУ) потрібно вказати, ставилися чи матеріальні витрати до прийнятих в момент передачі у виробництво.

Для відображення операції в податковому обліку індивідуального підприємця, що застосовує загальний режим оподаткування, слід заповнити табличну частину Матеріали.

Для відображення списання матеріалів на витрати виробництва потрібно заповнити закладку Матеріали. На цій закладці вказується:

 • Номенклатура - найменування матеріалів.
 • Рахунок витрат - рахунок обліку витрат на випуск продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів, на які відноситься вартість матеріалів.
 • Номенклатурна група - вид випущеної продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів, на які відноситься вартість матеріалів.
 • Стаття витрат - стаття обліку витрат на випуск продукції, напівфабрикатів, матеріалів або товарів, на якій враховуються витрати по списанню матеріалів.

При спрощеній системі оподаткування в поле Витрати (НУ) вказується порядок відображення витрат у податковому обліку.

Для відображення операції в податковому обліку індивідуального підприємця, що застосовує загальний режим оподаткування, слід заповнити табличну частину Матеріали.

Для об'єкта Звіт виробництва за зміну передбачені наступні друковані форми:

 • МХ - 18
 • М - 11
 • Акт про надання послуг

На підставі об'єкта Звіт виробництва за зміну можна ввести такі об'єкти:

 • Вимога-накладна
 • Реалізація послуг з переробки

Також в програмі 1С Бухгалтерія 8 є два документи:

 • надання виробничих послуг;
 • інвентаризація НЗП.

Документ "Надання виробничих послуг" призначений для відображення операцій з надання послуг виробничого характеру. Документ можна ввести на підставі документа Рахунок на оплату покупцеві.

У документі потрібно заповнити закладки:

 • послуги
 • рахунок витрат
 • залік авансів
 • рахунки розрахунків
 • додатково

На закладці Послуги вказується зміст наданої послуги, кількість, ціна, ставка ПДВ, а також рахунки обліку доходів, витрат і ПДВ.

 • Якщо надання послуг носить постійний характер, то рекомендується внести найменування послуги в довідник Номенклатура. Якщо послуга носить разовий характер, то можна ввести вказати зміст послуги в поле Зміст послуги, доп.сведенія.
 • Рахунки обліку номенклатури можуть заповнюватися автоматично для кожної номенклатури (групи номенклатури) на підставі реєстру рахунки обліку номенклатури.
 • Аналітику рахунки доходів, витрат і ПДВ необхідно вказати в полі Субконто.

На закладці Рахунок витрат вказується рахунок обліку витрат виробництва на надання послуг і його аналітика.

 • Рахунок витрат - рахунок обліку витрат основного або допоміжного виробництва, на якому враховуються витрати, пов'язані з наданням даної послуги.
 • Підрозділ - виробничий підрозділ організації.
 • Номенклатурна група - вид наданих послуг.

Дані закладки Залік авансів потрібно заповнити, якщо в шапці документа обраний спосіб залік авансів За документом.

Для документа Надання виробничих послуг передбачені наступні друковані форми:

 • Акт про надання послуг
 • Довідка-розрахунок "Рубльова сума документа в валюті"

На підставі документа Надання виробничих послуг можна ввести наступні документи:

 • надходження готівки
 • Надходження на розрахунковий рахунок
 • Рахунок на оплату покупцеві
 • Рахунок-фактура виданий
 • Відображення нарахування ПДВ
 • Вимога-накладна

Документ "Інвентаризація незавершеного виробництва" призначений для відображення результатів інвентаризації незавершеного виробництва по виробничим підрозділам і видам випуску (номенклатурними групами).

Документ необхідно створювати в таких випадках:

 • Протягом місяця відбивається випуск, на кінець місяця сумова оцінка залишків НЗВ не дорівнює нулю.
 • Протягом місяця випуску немає, початкові залишки НЗВ і прямі витрати поточного місяця визнаються кінцевими залишками НЗП, і в обліковій політиці на закладці НЗП встановлений спосіб обліку НЗВ "З використанням документа" Інвентаризація НЗП ".

Документ не потрібно створювати в таких випадках:

 • Протягом місяця відбивається випуск, на кінець місяця сумова оцінка залишків НЗВ дорівнює нулю.
 • Протягом місяця випуску немає, початкові залишки НЗВ і прямі витрати поточного місяця визнаються кінцевими залишками НЗП, і в обліковій політиці на закладці НЗП встановлений спосіб обліку НЗВ "При відсутності випуску прямі витрати вважати витратами НЗП".

При введенні документа в шапці обов'язково потрібно вказати наступні реквізити:

 • Рахунок витрат - рахунок обліку залишків НЗВ і прямих витрат поточного місяця.
 • Підрозділ - виробничий підрозділ організації, за яким числяться залишки НЗВ.

У табличній частині потрібно заповнити такі реквізити:

 • Номенклатурна група - вид продукції, що випускається (напівфабрикатів) або наданих послуг, виконаних робіт, у вартість яких будуть включені залишки НЗВ в наступних періодах.
 • Сума залишку - сумова оцінка залишків НЗВ за даними бухгалтерського обліку, розрахована за результатами інвентаризації.

Для організацій, які сплачують податок на прибуток, в колонці Сума залишку (НУ) вказується сумова оцінка залишків НЗВ за даними податкового обліку, розрахована за результатами інвентаризації.

Для організацій, які застосовують ПБО 18 "Облік розрахунків з податку на прибуток", постійні і тимчасові різниці в оцінці залишків НЗВ розраховуються автоматично при виконанні регламентної операції Закриття рахунків 20,23,25,26 в разі врахування випуску без застосування рахунку 40 (облікова політика організацій , закладка Випуск продукції, послуг).

При спрощеній системі оподаткування в поле Витрати (НУ) вказується порядок відображення витрат у податковому обліку. Це поле є, тільки якщо в обліковій політиці для витрат ССО встановлено, що матеріальні витрати підлягають зменшенню на суму залишків незавершеного виробництва.

Випуск продукції

Оформимо випуск продукції. Спишемо матеріали по специфікації

 • Дата: 30.01.2015
 • Підрозділ витрат: Цех виробництва
 • Продукція: Ялинка
 • Кількість: 100
 • Ціна планова: 1000 рублів.
 • Рахунок обліку: 43
 • Специфікація: Ялинка
  • Гілка - 1200 штук
  • Іголка- 60000 штук
  • Ствол - 100 штук
  • Шишка мала - 600 штук

Оформимо випуск продукції. Спишемо матеріали по специфікації

 • Дата: 31.01.2015
 • Підрозділ витрат: Цех виробництва
 • Продукція: Сосна
 • Кількість: 110
 • Ціна планова: 1100 рублів.
 • Рахунок обліку: 43
 • Специфікація: Сосна
  • Гілка - 1 980,000 штук
  • Іголка- 165 000,000 штук
  • Ствол - 110,000 штук
  • Шишка велика - 1 100,000 штук

Таким чином в програмі 1С Бухгалтерія 8 відображаються операції з виробництва та випуску продукції. Можна переходити до виконання самостійної практичного завдання.

практичне завдання

Оформити випуск продукції. Списати матеріали по специфікації

 • Дата: 20.02.2015
 • Підрозділ витрат: Цех виробництва
 • Продукція: Ялинка
 • Кількість: 120
 • Ціна планова: 1000 рублів.
 • Рахунок обліку: 43
 • Специфікація: Ялинка

Оформити випуск продукції. Списати матеріали по специфікації

 • Дата: 23.02.2015
 • Підрозділ витрат: Цех виробництва
 • Продукція: Сосна
 • Кількість: 150
 • Ціна планова: 1100 рублів.
 • Рахунок обліку: 43
 • Специфікація: Сосна

Оформити випуск продукції. Списати матеріали по специфікації

 • Дата: 23.03.2015
 • Підрозділ витрат: Цех виробництва
 • Продукція: Ялинка
 • Кількість: 70
 • Ціна планова: 1000 рублів.
 • Рахунок обліку: 43
 • Специфікація: Ялинка

Оформити випуск продукції. Списати матеріали по специфікації

 • Дата: 23.03.2015
 • Підрозділ витрат: Цех виробництва
 • Продукція: Сосна
 • Кількість: 160
 • Ціна планова: 1100 рублів.
 • Рахунок обліку: 43
 • Специфікація: Сосна

далі  попередній далі
попередній


Пропонуємо Вам ознайомитися з розділами

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно