Бюджетування в 1С: Комплексна автоматизація 2 від експертів

 1. Моделювання фінансових планів
 2. Планування оплат за планами продажів і закупівель
 3. Контроль витрат грошових коштів
 4. Порівняння фактичних і планових даних
 5. Аналіз бізнес-моделі

Головна  опис  Моніторинг і аналіз  бюджетування  казначейство  Управління відносинами з клієнтами (CRM)  продажі  виробництво  склад  запаси  закупівлі  Витрати і собівартість  Персонал і розрахунок заробітної плати  Бухгалтерський і податковий облік  Інтеграція з 1С: Документообіг  Однією з основних завдань управління організацією є комплексна оцінка ефективності застосовуваних бізнес-моделей, або бюджетування Головна опис Моніторинг і аналіз бюджетування казначейство Управління відносинами з клієнтами (CRM) продажі виробництво склад запаси закупівлі Витрати і собівартість Персонал і розрахунок заробітної плати Бухгалтерський і податковий облік Інтеграція з 1С: Документообіг

Однією з основних завдань управління організацією є комплексна оцінка ефективності застосовуваних бізнес-моделей, або бюджетування.

Бюджетування дозволяє:

 • моделювати перспективні фінансові стану компанії, з огляду на різні економічні фактори;
 • лімітувати витрата коштів;
 • аналізувати відхилення фактичних даних від запланованих;
 • використовувати інтеграційні зв'язки;
 • виробляти комплексний аналіз отриманих результатів.

Моделювання фінансових планів

У програмному рішенні «1С: Комплексна автоматизація 2» передбачена можливість моделювання перспективних фінансових станів організації з урахуванням наявних даних, а також за допомогою залучення додаткових грошових ресурсів.

Для побудови бізнес-моделі передбачені наступні настройки:

 • регулювання глибини деталізації до організації та її підрозділів;
 • індивідуальна настройка кожної моделі з використанням підлеглих бюджетів будь-якого рівня складності;
 • можливість введення необмеженої кількості одночасно застосовуваних моделей;
 • можливість своєчасної заміни однієї моделі інший.

регулювання глибини деталізації до організації та її підрозділів;  індивідуальна настройка кожної моделі з використанням підлеглих бюджетів будь-якого рівня складності;  можливість введення необмеженої кількості одночасно застосовуваних моделей;  можливість своєчасної заміни однієї моделі інший

Планування оплат за планами продажів і закупівель

При побудові бізнес-моделі існує можливість враховувати дані з інших джерел, наприклад, плани виробництва, продажу або закупівель.

Функціональні можливості прикладного рішення дозволяють в автоматичному режимі заповнювати інформацію за критеріями, договорами, руху грошових коштів.

Також існує можливість планувати оплату за обраною статті бюджету або вести роздільне планування оплати.

Контроль витрат грошових коштів

Прикладне рішення дозволяє встановлювати індивідуальні типи лімітів для бюджетних статей з метою підвищення внутрішньої дисципліни організації.

Типи лімітів:

Дозволяє ліміт - дозволяє проводити заявки на витрачання грошей в тому випадку, якщо сума заявки не перевищує залишок по лімітах. Якщо сума вище, то заявка на витрачання грошових коштів блокується.

Додатково обмежує ліміт - встановлюється в якості додаткового обмеження до основного ліміту, наприклад, коли необхідно встановити ліміт на партнера.

Інформаційний ліміт - повідомляє про перевищення ліміту при проведенні заявки на витрачання грошових коштів, проте заявку при цьому не блокує.

Контроль витрат грошових коштів може бути встановлений на будь-який період, наприклад, день, тиждень, місяць і т.д.

Порівняння фактичних і планових даних

Для порівняння фактичних і прогнозованих даних використовуються різні види сценаріїв (наприклад, Квартальний план і Квартальний план з урахуванням зовнішніх факторів) з оцінкою підсумкових сум у валютах:

 • операції,
 • сценарію,
 • управлінського / регламентованого обліку.

операції,  сценарію,  управлінського / регламентованого обліку

Щоб спростити процес порівняння, в програмі передбачений стандартних сценарій «Фактичні дані».

Як його джерел можна використовувати:

 1. оперативний облік - джерелами даних служать господарські операції;
 2. регламентований / міжнародний облік - джерела даних - це залишки і обороти по рахунках відповідного плану рахунків;
 3. довільні дані - можна налаштувати будь-яку схему отримання різних доступних фактичних даних в обліковій базі.

оперативний облік - джерелами даних служать господарські операції;  регламентований / міжнародний облік - джерела даних - це залишки і обороти по рахунках відповідного плану рахунків;  довільні дані - можна налаштувати будь-яку схему отримання різних доступних фактичних даних в обліковій базі

Аналіз бізнес-моделі

За допомогою аналізу бізнес-моделі можна в комплексі оцінити баланс виконання підпорядкованої системи бюджетів з позиції відповідності витрат і отриманих доходів.

Для розгорнутого аналізу можна використовувати три типи бюджетних звітів:

 • Порівняння сценаріїв - можна здійснювати порівняння різних планів і вести контроль відхилення від бюджетних статей.
 • Бюджет - показує тільки планові дані.
 • План-фактний аналіз - дає можливість порівнювати будь-який сценарій з фактичними результатами, отриманими за певних період.

За допомогою цих типів бюджетних звітів можна проводити різні аналізи, наприклад, з можливістю розрахунку розбіжностей в процентному або цифровому значенні.

Отримані результати відображаються в групах звітів:

 • відомості для контролю даних бюджетування і план-фактного аналізу;
 • перевірочні звіти.

попередній  далі попередній далі