Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?

 1. Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос? Bankir.ru - 20 декабря 2012 - Юлія Михаловська,...
 2. Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?

Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?

Bankir.ru - 20 декабря 2012 - Юлія Михаловська, провідний консультант за рішеннями SAP BI, Алла Ленська, керівник підрозділу SAP BI, Сергій Рассадін, керівник групи SAP BO рішень, компанія EPAM Systems

Сьогодні бюджетування в банках - це набагато складніший комплекс завдань, ніж просто побудова детального плану доходів і витрат. Серед його основних компонентів - процесно-орієнтоване планування, управління фінансовим результатом і активами з урахуванням фінансових ризиків, узгодження роботи бізнес-одиниць. Щоб ресурси банку використовувалися максимально ефективно, система бюджетного управління повинна бути чітко вибудувана і налагоджена, а потім автоматизована. Які основні моменти тут треба врахувати?

терміни та визначення

Перш ніж займатися автоматизацією будь-якого бізнес-процесу, потрібно визначитися з термінами і поняттями. У нашому випадку ми говоримо про «бюджетному управлінні». Що це таке? Під бюджетним управлінням ми розуміємо технологію управління, в основі якої лежить розподіл повноважень і відповідальності за результати діяльності відповідно до системи бюджетів, які складаються, виконуються, аналізуються і коригуються в процесі бюджетування. З іншого боку, бюджетне управління можна охарактеризувати як моделювання і відображення господарської діяльності банку.

Основне завдання бюджетного управління - підвищення ефективності роботи організації. Це досягається завдяки більшій прозорості бізнесу і підвищення керованості, зростання ліквідності, можливості прогнозувати і впливати на фінансовий стан банку, а також управляти фінансовим результатом.

«Скелет» бюджетування

Коли ми говоримо про автоматизацію, перше, з чим ми стикаємося це, власне, наявність предмета автоматизації. Фраза «не можна автоматизувати хаос» можна часто почути з вуст представників ІТ-компаній, але від цього вона не перестає бути вірною. Всі процеси, які ми плануємо автоматизувати, спочатку повинні бути виділені, протестовані і описані у відповідній документації. Іншими словами, перед тим, як приступити до ІТ-проекту, нам треба скласти методологію - це свого роду «скелет», навколо якого вибудовується бюджетне управління.

Основними складовими методології бюджетного управління будь-якої організації є (рис. 1):

 • Цільові KPI
 • фінансова структура
 • Бюджетна структура, форми бюджетів і звітів
 • розрахункова модель
 • Регламент бюджетного управління

Цільові KPI  фінансова структура  Бюджетна структура, форми бюджетів і звітів  розрахункова модель  Регламент бюджетного управління

Рис.1 Елементи методології бюджетного управління

Цільові KPI - це показники «до досягнення» на наступний бюджетний період. Як правило, вони встановлюються власниками або топ-менеджерами компанії, що входять в бюджетний комітет. Фінансову структуру складають виділені в структурі організації центри фінансової відповідальності (ЦФО) або центри фінансового обліку. Бюджетна структура - це система бюджетів, відповідно до якої відбуваються послідовне планування та облік результатів роботи всієї компанії.

Розрахункова модель описує алгоритми «наповнення» статей бюджетів і розрахунку показників, відображає взаємозв'язку між статтями, визначає послідовність формування бюджетів, надає схеми визначення фінансового результату, фінансових потоків і фінансового стану.

Нарешті, регламент управління бюджетним циклом включає процеси ініціалізації, цілепокладання, многоітераціонного формування бюджетів, узгодження і затвердження даних відповідальними особами на різних рівнях фінансової структури, доведення затверджених даних до ЦФО, а також ведення факту і перегляду бюджетів.

Конкретне наповнення цих компонентів відрізняється в залежності від галузі та виду діяльності кожної конкретної організації. Які особливості є у випадку з банками?

Наприклад, фінансову структуру можна формувати на базі організаційної структури банку. З іншого боку, в основу методології можна закласти принципи процесного управління або управління за видами діяльності, типам бізнесу і т.д.

Бюджетна модель банку (рис. 2) орієнтована на формування бюджету активів та пасивів, бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів. Всі вони будуються на основі таких типових для банківської сфери функціональних бюджетів, як:

 • Бюджет розміщень (кошти в банках, кредити, цінні папери і т.д.)
 • Бюджет залучень (кошти банків, юридичних та фізичних осіб і т.п.)
 • Бюджет доходів (процентні, комісійні інші, операційні, зменшення резервів)
 • Бюджет витрат (операційні: процентні, комісійні, інші, відрахування і резерви; витрати на управлінську та адміністративно-господарську діяльність)
 • Бюджети за видами інвестицій (поточна діяльність, розвиток, проекти)

)  Бюджет доходів (процентні, комісійні інші, операційні, зменшення резервів)  Бюджет витрат (операційні: процентні, комісійні, інші, відрахування і резерви; витрати на управлінську та адміністративно-господарську діяльність)  Бюджети за видами інвестицій (поточна діяльність, розвиток, проекти)

Рис.2 Бюджетна структура банку


У свою чергу в розрахункову модель ми включаємо опис фінансово-економічного розрахунку для всіх перерахованих вище бюджетів. В регламент (рис.3) банку увійдуть наступні процеси:

 • визначення цілей
 • підготовка бюджетів
 • Формування аналітичної звітності
 • розгляд бюджетів
 • Аналіз «що-якщо» і перепланування
 • затвердження бюджетів
 • Доведено затверджених бюджетів до ЦФО
 • збір факту
 • План-факт аналіз
 • перепланування

визначення цілей  підготовка бюджетів  Формування аналітичної звітності  розгляд бюджетів  Аналіз «що-якщо» і перепланування  затвердження бюджетів  Доведено затверджених бюджетів до ЦФО  збір факту  План-факт аналіз  перепланування

Рис.3 Бюджетний цикл в банку

Вимоги та можливості

Другий важливий аспект - це баланс вимог, які ми заклали при складанні методології бюджетного управління, і можливостей ІТ-рішення, яке ми хочемо використовувати для автоматизації процесу бюджетування.

Як правило, вимоги тут досить стандартні і не мають на увазі будь-яких гостро специфічних, характерних саме для банків речей. Що в них зазвичай входить? Це забезпечення можливостей для формування управлінської аналітичної звітності, перепланування бюджетів і їх моделювання за принципом «що, якщо», виконання перевірок на різних етапах бюджетного циклу (валідація) та перегляду аудиторського сліду. Крім цього у вимогах обговорюється наявність механізмів для узгодження і затвердження бюджетів, виконання управлінської та фінансової консолідації, ведення коментарів до різних форм, які складаються при виконанні бюджетного циклу.

Іноді можливості ІТ-рішень не відповідають повною мірою вимогам методології. Найбільш часта причина - розробка методології для банку велася в «відриві» від можливостей ІТ-рішення. Наприклад, спочатку методологія могла створюватися під роботу з Excel, а впровадження будь-яких більш сучасних засобів автоматизації не планувалася зовсім або банк просто не встиг вчасно прийняти рішення про вибір того чи іншого продукту. Є приклади, коли для розробки методології запрошувалася зовнішня компанія зі спеціалізацією тільки на управлінському консалтингу та без знання особливостей впровадження різних систем, що також накладало свій відбиток.

В цьому випадку створення автоматизованого рішення полягає в пошуку деякого балансу: треба або щось «підпилювати», або щось міняти, або від чогось відмовлятися. Причому «підпилювати» можна як методологію, так і ІТ-рішення. Тут важливо зрозуміти ціну цих зусиль. У неї можуть увійти не лише самі витрати на доопрацювання і підтримку рішення і методології, а й втрати в керованості бізнесу, пов'язані з відмовою або зміною тієї або іншої частини методології.

Варіанти, варіанти

Навіть такий побіжний погляд дозволяє побачити, принаймні, два шляхи проведення автоматизації бюджетного управління.

По-перше, можна взяти за основу унікальні для банку процеси бюджетного циклу «як є» і під них спробувати розробити або доопрацювати ІТ-рішення. Тут завдання ускладнюється тим, що потрібен час на перевірку відповідності методології можливостям конкретного продукту. Якщо методологія відсутня в цілому або є не в формалізованому вигляді, то додатково треба враховувати і час, який буде потрібно на її складання та документування. При впровадженні «з нуля» тривалість таких проектів в середньому коливається від півроку до півтора років, а вартість «на виході» може виявитися досить високою. В якості платформи для побудови таких автоматизованих систем бюджетування можуть виступати, наприклад, BI-інструменти від різних вендорів програмного забезпечення (SAP (BI-IP, Business Planning and Consolidation), Oracle (Hyperion), IBM (Cognos TM1) і ін.).

По-друге, можна відштовхуватися від ІТ-рішення, в якому є і методологія, і функціональність для її автоматизації. Такі рішення будуються на основі best practices - кращих практик світових банків і включають в себе вже переднастроєні процеси. Як приклад можна привести так звані швидко розгортаються рішення від SAP (Rapid Deployment Solutions - RDS). Наш досвід розробки RDS для бюджетного управління з урахуванням банківської специфіки і аналогічних за характером додатків для інших сфер діяльності, показує, що розгортання таких рішень в організаціях часто займає менше часу і вимагає менших інвестицій, ніж розробка з нуля або серйозна доробка інших продуктів. Звичайно, за умови, що процеси банку більш-менш точно відповідають тим, які закладені в RDS, і обсяг доробок буде невеликим. Більш докладно про особливості таких рішень і їх впровадження ми розповімо в наступних публікацій. Але вже зараз можна сказати, що основна перевага RDS полягає в тому, що в цих рішеннях реалізовані всі складові того чи іншого процесу, наприклад, всі компоненти методології бюджетного управління. Це дозволяє ефективно вирішувати весь комплекс завдань, починаючи від постановки ключових показників ефективності та закінчуючи контролем виконання бюджетів в банку.

Отже, один з головних чинників успішної автоматизації бюджетного управління - це наявність до початку ІТ-проекту формалізованої методології. Причому бажано розробляти її, тримаючи в розумі можливості ІТ-рішення, на основі якого потім буде проводитися автоматизація. Тоді який варіант б не був обраний - розробка ІТ-рішення з нуля або адаптація RDS-продукту, на виході ми отримаємо досягнення поставлених цілей, підвищення керованості банку та зростання ефективності бізнесу.

оригінал публікації

Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?

Bankir.ru - 20 декабря 2012 - Юлія Михаловська, провідний консультант за рішеннями SAP BI, Алла Ленська, керівник підрозділу SAP BI, Сергій Рассадін, керівник групи SAP BO рішень, компанія EPAM Systems

Сьогодні бюджетування в банках - це набагато складніший комплекс завдань, ніж просто побудова детального плану доходів і витрат. Серед його основних компонентів - процесно-орієнтоване планування, управління фінансовим результатом і активами з урахуванням фінансових ризиків, узгодження роботи бізнес-одиниць. Щоб ресурси банку використовувалися максимально ефективно, система бюджетного управління повинна бути чітко вибудувана і налагоджена, а потім автоматизована. Які основні моменти тут треба врахувати?

терміни та визначення

Перш ніж займатися автоматизацією будь-якого бізнес-процесу, потрібно визначитися з термінами і поняттями. У нашому випадку ми говоримо про «бюджетному управлінні». Що це таке? Під бюджетним управлінням ми розуміємо технологію управління, в основі якої лежить розподіл повноважень і відповідальності за результати діяльності відповідно до системи бюджетів, які складаються, виконуються, аналізуються і коригуються в процесі бюджетування. З іншого боку, бюджетне управління можна охарактеризувати як моделювання і відображення господарської діяльності банку.

Основне завдання бюджетного управління - підвищення ефективності роботи організації. Це досягається завдяки більшій прозорості бізнесу і підвищення керованості, зростання ліквідності, можливості прогнозувати і впливати на фінансовий стан банку, а також управляти фінансовим результатом.

«Скелет» бюджетування

Коли ми говоримо про автоматизацію, перше, з чим ми стикаємося це, власне, наявність предмета автоматизації. Фраза «не можна автоматизувати хаос» можна часто почути з вуст представників ІТ-компаній, але від цього вона не перестає бути вірною. Всі процеси, які ми плануємо автоматизувати, спочатку повинні бути виділені, протестовані і описані у відповідній документації. Іншими словами, перед тим, як приступити до ІТ-проекту, нам треба скласти методологію - це свого роду «скелет», навколо якого вибудовується бюджетне управління.

Основними складовими методології бюджетного управління будь-якої організації є (рис. 1):

 • Цільові KPI
 • фінансова структура
 • Бюджетна структура, форми бюджетів і звітів
 • розрахункова модель
 • Регламент бюджетного управління

Цільові KPI  фінансова структура  Бюджетна структура, форми бюджетів і звітів  розрахункова модель  Регламент бюджетного управління

Рис.1 Елементи методології бюджетного управління

Цільові KPI - це показники «до досягнення» на наступний бюджетний період. Як правило, вони встановлюються власниками або топ-менеджерами компанії, що входять в бюджетний комітет. Фінансову структуру складають виділені в структурі організації центри фінансової відповідальності (ЦФО) або центри фінансового обліку. Бюджетна структура - це система бюджетів, відповідно до якої відбуваються послідовне планування та облік результатів роботи всієї компанії.

Розрахункова модель описує алгоритми «наповнення» статей бюджетів і розрахунку показників, відображає взаємозв'язку між статтями, визначає послідовність формування бюджетів, надає схеми визначення фінансового результату, фінансових потоків і фінансового стану.

Нарешті, регламент управління бюджетним циклом включає процеси ініціалізації, цілепокладання, многоітераціонного формування бюджетів, узгодження і затвердження даних відповідальними особами на різних рівнях фінансової структури, доведення затверджених даних до ЦФО, а також ведення факту і перегляду бюджетів.

Конкретне наповнення цих компонентів відрізняється в залежності від галузі та виду діяльності кожної конкретної організації. Які особливості є у випадку з банками?

Наприклад, фінансову структуру можна формувати на базі організаційної структури банку. З іншого боку, в основу методології можна закласти принципи процесного управління або управління за видами діяльності, типам бізнесу і т.д.

Бюджетна модель банку (рис. 2) орієнтована на формування бюджету активів та пасивів, бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів. Всі вони будуються на основі таких типових для банківської сфери функціональних бюджетів, як:

 • Бюджет розміщень (кошти в банках, кредити, цінні папери і т.д.)
 • Бюджет залучень (кошти банків, юридичних та фізичних осіб і т.п.)
 • Бюджет доходів (процентні, комісійні інші, операційні, зменшення резервів)
 • Бюджет витрат (операційні: процентні, комісійні, інші, відрахування і резерви; витрати на управлінську та адміністративно-господарську діяльність)
 • Бюджети за видами інвестицій (поточна діяльність, розвиток, проекти)

)  Бюджет доходів (процентні, комісійні інші, операційні, зменшення резервів)  Бюджет витрат (операційні: процентні, комісійні, інші, відрахування і резерви; витрати на управлінську та адміністративно-господарську діяльність)  Бюджети за видами інвестицій (поточна діяльність, розвиток, проекти)

Рис.2 Бюджетна структура банку


У свою чергу в розрахункову модель ми включаємо опис фінансово-економічного розрахунку для всіх перерахованих вище бюджетів. В регламент (рис.3) банку увійдуть наступні процеси:

 • визначення цілей
 • підготовка бюджетів
 • Формування аналітичної звітності
 • розгляд бюджетів
 • Аналіз «що-якщо» і перепланування
 • затвердження бюджетів
 • Доведено затверджених бюджетів до ЦФО
 • збір факту
 • План-факт аналіз
 • перепланування

визначення цілей  підготовка бюджетів  Формування аналітичної звітності  розгляд бюджетів  Аналіз «що-якщо» і перепланування  затвердження бюджетів  Доведено затверджених бюджетів до ЦФО  збір факту  План-факт аналіз  перепланування

Рис.3 Бюджетний цикл в банку

Вимоги та можливості

Другий важливий аспект - це баланс вимог, які ми заклали при складанні методології бюджетного управління, і можливостей ІТ-рішення, яке ми хочемо використовувати для автоматизації процесу бюджетування.

Як правило, вимоги тут досить стандартні і не мають на увазі будь-яких гостро специфічних, характерних саме для банків речей. Що в них зазвичай входить? Це забезпечення можливостей для формування управлінської аналітичної звітності, перепланування бюджетів і їх моделювання за принципом «що, якщо», виконання перевірок на різних етапах бюджетного циклу (валідація) та перегляду аудиторського сліду. Крім цього у вимогах обговорюється наявність механізмів для узгодження і затвердження бюджетів, виконання управлінської та фінансової консолідації, ведення коментарів до різних форм, які складаються при виконанні бюджетного циклу.

Іноді можливості ІТ-рішень не відповідають повною мірою вимогам методології. Найбільш часта причина - розробка методології для банку велася в «відриві» від можливостей ІТ-рішення. Наприклад, спочатку методологія могла створюватися під роботу з Excel, а впровадження будь-яких більш сучасних засобів автоматизації не планувалася зовсім або банк просто не встиг вчасно прийняти рішення про вибір того чи іншого продукту. Є приклади, коли для розробки методології запрошувалася зовнішня компанія зі спеціалізацією тільки на управлінському консалтингу та без знання особливостей впровадження різних систем, що також накладало свій відбиток.

В цьому випадку створення автоматизованого рішення полягає в пошуку деякого балансу: треба або щось «підпилювати», або щось міняти, або від чогось відмовлятися. Причому «підпилювати» можна як методологію, так і ІТ-рішення. Тут важливо зрозуміти ціну цих зусиль. У неї можуть увійти не лише самі витрати на доопрацювання і підтримку рішення і методології, а й втрати в керованості бізнесу, пов'язані з відмовою або зміною тієї або іншої частини методології.

Варіанти, варіанти

Навіть такий побіжний погляд дозволяє побачити, принаймні, два шляхи проведення автоматизації бюджетного управління.

По-перше, можна взяти за основу унікальні для банку процеси бюджетного циклу «як є» і під них спробувати розробити або доопрацювати ІТ-рішення. Тут завдання ускладнюється тим, що потрібен час на перевірку відповідності методології можливостям конкретного продукту. Якщо методологія відсутня в цілому або є не в формалізованому вигляді, то додатково треба враховувати і час, який буде потрібно на її складання та документування. При впровадженні «з нуля» тривалість таких проектів в середньому коливається від півроку до півтора років, а вартість «на виході» може виявитися досить високою. В якості платформи для побудови таких автоматизованих систем бюджетування можуть виступати, наприклад, BI-інструменти від різних вендорів програмного забезпечення (SAP (BI-IP, Business Planning and Consolidation), Oracle (Hyperion), IBM (Cognos TM1) і ін.).

По-друге, можна відштовхуватися від ІТ-рішення, в якому є і методологія, і функціональність для її автоматизації. Такі рішення будуються на основі best practices - кращих практик світових банків і включають в себе вже переднастроєні процеси. Як приклад можна привести так звані швидко розгортаються рішення від SAP (Rapid Deployment Solutions - RDS). Наш досвід розробки RDS для бюджетного управління з урахуванням банківської специфіки і аналогічних за характером додатків для інших сфер діяльності, показує, що розгортання таких рішень в організаціях часто займає менше часу і вимагає менших інвестицій, ніж розробка з нуля або серйозна доробка інших продуктів. Звичайно, за умови, що процеси банку більш-менш точно відповідають тим, які закладені в RDS, і обсяг доробок буде невеликим. Більш докладно про особливості таких рішень і їх впровадження ми розповімо в наступних публікацій. Але вже зараз можна сказати, що основна перевага RDS полягає в тому, що в цих рішеннях реалізовані всі складові того чи іншого процесу, наприклад, всі компоненти методології бюджетного управління. Це дозволяє ефективно вирішувати весь комплекс завдань, починаючи від постановки ключових показників ефективності та закінчуючи контролем виконання бюджетів в банку.

Отже, один з головних чинників успішної автоматизації бюджетного управління - це наявність до початку ІТ-проекту формалізованої методології. Причому бажано розробляти її, тримаючи в розумі можливості ІТ-рішення, на основі якого потім буде проводитися автоматизація. Тоді який варіант б не був обраний - розробка ІТ-рішення з нуля або адаптація RDS-продукту, на виході ми отримаємо досягнення поставлених цілей, підвищення керованості банку та зростання ефективності бізнесу.

оригінал публікації

Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?

Bankir.ru - 20 декабря 2012 - Юлія Михаловська, провідний консультант за рішеннями SAP BI, Алла Ленська, керівник підрозділу SAP BI, Сергій Рассадін, керівник групи SAP BO рішень, компанія EPAM Systems

Сьогодні бюджетування в банках - це набагато складніший комплекс завдань, ніж просто побудова детального плану доходів і витрат. Серед його основних компонентів - процесно-орієнтоване планування, управління фінансовим результатом і активами з урахуванням фінансових ризиків, узгодження роботи бізнес-одиниць. Щоб ресурси банку використовувалися максимально ефективно, система бюджетного управління повинна бути чітко вибудувана і налагоджена, а потім автоматизована. Які основні моменти тут треба врахувати?

терміни та визначення

Перш ніж займатися автоматизацією будь-якого бізнес-процесу, потрібно визначитися з термінами і поняттями. У нашому випадку ми говоримо про «бюджетному управлінні». Що це таке? Під бюджетним управлінням ми розуміємо технологію управління, в основі якої лежить розподіл повноважень і відповідальності за результати діяльності відповідно до системи бюджетів, які складаються, виконуються, аналізуються і коригуються в процесі бюджетування. З іншого боку, бюджетне управління можна охарактеризувати як моделювання і відображення господарської діяльності банку.

Основне завдання бюджетного управління - підвищення ефективності роботи організації. Це досягається завдяки більшій прозорості бізнесу і підвищення керованості, зростання ліквідності, можливості прогнозувати і впливати на фінансовий стан банку, а також управляти фінансовим результатом.

«Скелет» бюджетування

Коли ми говоримо про автоматизацію, перше, з чим ми стикаємося це, власне, наявність предмета автоматизації. Фраза «не можна автоматизувати хаос» можна часто почути з вуст представників ІТ-компаній, але від цього вона не перестає бути вірною. Всі процеси, які ми плануємо автоматизувати, спочатку повинні бути виділені, протестовані і описані у відповідній документації. Іншими словами, перед тим, як приступити до ІТ-проекту, нам треба скласти методологію - це свого роду «скелет», навколо якого вибудовується бюджетне управління.

Основними складовими методології бюджетного управління будь-якої організації є (рис. 1):

 • Цільові KPI
 • фінансова структура
 • Бюджетна структура, форми бюджетів і звітів
 • розрахункова модель
 • Регламент бюджетного управління

Цільові KPI  фінансова структура  Бюджетна структура, форми бюджетів і звітів  розрахункова модель  Регламент бюджетного управління

Рис.1 Елементи методології бюджетного управління

Цільові KPI - це показники «до досягнення» на наступний бюджетний період. Як правило, вони встановлюються власниками або топ-менеджерами компанії, що входять в бюджетний комітет. Фінансову структуру складають виділені в структурі організації центри фінансової відповідальності (ЦФО) або центри фінансового обліку. Бюджетна структура - це система бюджетів, відповідно до якої відбуваються послідовне планування та облік результатів роботи всієї компанії.

Розрахункова модель описує алгоритми «наповнення» статей бюджетів і розрахунку показників, відображає взаємозв'язку між статтями, визначає послідовність формування бюджетів, надає схеми визначення фінансового результату, фінансових потоків і фінансового стану.

Нарешті, регламент управління бюджетним циклом включає процеси ініціалізації, цілепокладання, многоітераціонного формування бюджетів, узгодження і затвердження даних відповідальними особами на різних рівнях фінансової структури, доведення затверджених даних до ЦФО, а також ведення факту і перегляду бюджетів.

Конкретне наповнення цих компонентів відрізняється в залежності від галузі та виду діяльності кожної конкретної організації. Які особливості є у випадку з банками?

Наприклад, фінансову структуру можна формувати на базі організаційної структури банку. З іншого боку, в основу методології можна закласти принципи процесного управління або управління за видами діяльності, типам бізнесу і т.д.

Бюджетна модель банку (рис. 2) орієнтована на формування бюджету активів та пасивів, бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів. Всі вони будуються на основі таких типових для банківської сфери функціональних бюджетів, як:

 • Бюджет розміщень (кошти в банках, кредити, цінні папери і т.д.)
 • Бюджет залучень (кошти банків, юридичних та фізичних осіб і т.п.)
 • Бюджет доходів (процентні, комісійні інші, операційні, зменшення резервів)
 • Бюджет витрат (операційні: процентні, комісійні, інші, відрахування і резерви; витрати на управлінську та адміністративно-господарську діяльність)
 • Бюджети за видами інвестицій (поточна діяльність, розвиток, проекти)

)  Бюджет доходів (процентні, комісійні інші, операційні, зменшення резервів)  Бюджет витрат (операційні: процентні, комісійні, інші, відрахування і резерви; витрати на управлінську та адміністративно-господарську діяльність)  Бюджети за видами інвестицій (поточна діяльність, розвиток, проекти)

Рис.2 Бюджетна структура банку


У свою чергу в розрахункову модель ми включаємо опис фінансово-економічного розрахунку для всіх перерахованих вище бюджетів. В регламент (рис.3) банку увійдуть наступні процеси:

 • визначення цілей
 • підготовка бюджетів
 • Формування аналітичної звітності
 • розгляд бюджетів
 • Аналіз «що-якщо» і перепланування
 • затвердження бюджетів
 • Доведено затверджених бюджетів до ЦФО
 • збір факту
 • План-факт аналіз
 • перепланування

визначення цілей  підготовка бюджетів  Формування аналітичної звітності  розгляд бюджетів  Аналіз «що-якщо» і перепланування  затвердження бюджетів  Доведено затверджених бюджетів до ЦФО  збір факту  План-факт аналіз  перепланування

Рис.3 Бюджетний цикл в банку

Вимоги та можливості

Другий важливий аспект - це баланс вимог, які ми заклали при складанні методології бюджетного управління, і можливостей ІТ-рішення, яке ми хочемо використовувати для автоматизації процесу бюджетування.

Як правило, вимоги тут досить стандартні і не мають на увазі будь-яких гостро специфічних, характерних саме для банків речей. Що в них зазвичай входить? Це забезпечення можливостей для формування управлінської аналітичної звітності, перепланування бюджетів і їх моделювання за принципом «що, якщо», виконання перевірок на різних етапах бюджетного циклу (валідація) та перегляду аудиторського сліду. Крім цього у вимогах обговорюється наявність механізмів для узгодження і затвердження бюджетів, виконання управлінської та фінансової консолідації, ведення коментарів до різних форм, які складаються при виконанні бюджетного циклу.

Іноді можливості ІТ-рішень не відповідають повною мірою вимогам методології. Найбільш часта причина - розробка методології для банку велася в «відриві» від можливостей ІТ-рішення. Наприклад, спочатку методологія могла створюватися під роботу з Excel, а впровадження будь-яких більш сучасних засобів автоматизації не планувалася зовсім або банк просто не встиг вчасно прийняти рішення про вибір того чи іншого продукту. Є приклади, коли для розробки методології запрошувалася зовнішня компанія зі спеціалізацією тільки на управлінському консалтингу та без знання особливостей впровадження різних систем, що також накладало свій відбиток.

В цьому випадку створення автоматизованого рішення полягає в пошуку деякого балансу: треба або щось «підпилювати», або щось міняти, або від чогось відмовлятися. Причому «підпилювати» можна як методологію, так і ІТ-рішення. Тут важливо зрозуміти ціну цих зусиль. У неї можуть увійти не лише самі витрати на доопрацювання і підтримку рішення і методології, а й втрати в керованості бізнесу, пов'язані з відмовою або зміною тієї або іншої частини методології.

Варіанти, варіанти

Навіть такий побіжний погляд дозволяє побачити, принаймні, два шляхи проведення автоматизації бюджетного управління.

По-перше, можна взяти за основу унікальні для банку процеси бюджетного циклу «як є» і під них спробувати розробити або доопрацювати ІТ-рішення. Тут завдання ускладнюється тим, що потрібен час на перевірку відповідності методології можливостям конкретного продукту. Якщо методологія відсутня в цілому або є не в формалізованому вигляді, то додатково треба враховувати і час, який буде потрібно на її складання та документування. При впровадженні «з нуля» тривалість таких проектів в середньому коливається від півроку до півтора років, а вартість «на виході» може виявитися досить високою. В якості платформи для побудови таких автоматизованих систем бюджетування можуть виступати, наприклад, BI-інструменти від різних вендорів програмного забезпечення (SAP (BI-IP, Business Planning and Consolidation), Oracle (Hyperion), IBM (Cognos TM1) і ін.).

По-друге, можна відштовхуватися від ІТ-рішення, в якому є і методологія, і функціональність для її автоматизації. Такі рішення будуються на основі best practices - кращих практик світових банків і включають в себе вже переднастроєні процеси. Як приклад можна привести так звані швидко розгортаються рішення від SAP (Rapid Deployment Solutions - RDS). Наш досвід розробки RDS для бюджетного управління з урахуванням банківської специфіки і аналогічних за характером додатків для інших сфер діяльності, показує, що розгортання таких рішень в організаціях часто займає менше часу і вимагає менших інвестицій, ніж розробка з нуля або серйозна доробка інших продуктів. Звичайно, за умови, що процеси банку більш-менш точно відповідають тим, які закладені в RDS, і обсяг доробок буде невеликим. Більш докладно про особливості таких рішень і їх впровадження ми розповімо в наступних публікацій. Але вже зараз можна сказати, що основна перевага RDS полягає в тому, що в цих рішеннях реалізовані всі складові того чи іншого процесу, наприклад, всі компоненти методології бюджетного управління. Це дозволяє ефективно вирішувати весь комплекс завдань, починаючи від постановки ключових показників ефективності та закінчуючи контролем виконання бюджетів в банку.

Отже, один з головних чинників успішної автоматизації бюджетного управління - це наявність до початку ІТ-проекту формалізованої методології. Причому бажано розробляти її, тримаючи в розумі можливості ІТ-рішення, на основі якого потім буде проводитися автоматизація. Тоді який варіант б не був обраний - розробка ІТ-рішення з нуля або адаптація RDS-продукту, на виході ми отримаємо досягнення поставлених цілей, підвищення керованості банку та зростання ефективності бізнесу.

оригінал публікації

Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?
Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?
Бюджетне управління в банку: автоматизуємо хаос?
Які основні моменти тут треба врахувати?
Що це таке?
Які особливості є у випадку з банками?
Що в них зазвичай входить?
Які основні моменти тут треба врахувати?
Що це таке?
Які особливості є у випадку з банками?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно