Найкрасивіші слова з перекладом англійською мовою.

  1. Найцікавіші слова англійською з перекладом і транскрипцією

Окт.

Якщо вірити 4000 респондентів з усього світу, слово «мама» (mother) - найпопулярніше в англійській мові. Опитування проводилося Британською Радою серед тих, хто вивчає англійську мову у всіх куточках світу. 7000 респондентів з 46 країн запитали, що це за слово, на їх погляд - найкрасивіше в англійській мові. Крім того, опитування проводилося ще і online в тих країнах, в яких англійська не є державною мовою. У цьому опитуванні взяло участь 35000 чоловік. За його результатами найпопулярнішими словами є mother, passion, smile, love, eternity.

Найцікавіші слова англійською з перекладом і транскрипцією

Таблиця.

1 Mother mʌðə мама 2 Passion pæʃən пристрасть 3 Smile smaɪl посмішка 4 Love lʌv любов 5 Eternity i (ː) tɜːnɪti вічність 6 Fantastic fæntæstɪk фантастичний 7 Destiny dɛstɪni доля 8 Freedom friːdəm свобода 9 Liberty lɪbəti свобода 10 Tranquillity træŋkwɪlɪti спокій 11 Peace piːs світ 12 Blossom blɒsəm цвітіння 13 Sunshine sʌnʃaɪn сонячне світло 14 Sweetheart swiːthɑːt дорогий, любий 15 Gorgeous gɔːʤəs приголомшливий 16 Cherish ʧɛrɪʃ плекати 17 Enthusiasm ɪnθjuːzɪæzm ентузіазм 18 Hope həʊp надія 19 Grace greɪs грація 20 Rainbow reɪnbəʊ веселка 21 Blue bluː блакитний 22 Sunflower sʌnˌflaʊə соняшник 23 Twinkle twɪŋkl мерехтіння 24 serendipity ˌsɛrɛndɪpəti інтуїція 25 bliss blɪs блаженство 26 lulla by lʌləbaɪ колискова 27 sophisticated səfɪstɪkeɪtɪd складний, складний 28 renaissance rəneɪsəns відродження 29 cute kjuːt милий 30 cosy kəʊzi затишний 31 butterfly bʌtəflaɪ метелик 32 galaxy gæləksi галактика 33 hilarious hɪleərɪəs смішний 34 moment məʊmənt момент 35 extravaganza ɛksˌtrævəgænzə екстравагантність 36 aqua ækwə вода 37 sentiment sɛntəmənt почуття 38 cosmopolitan ˌkɑzməpɑlətən всесвітній 39 bubble bʌbəl ​​міхур 40 pumpkin pʌmpkɪn гарбуз 41 banana bənænə банан 42 lollipop lɑliˌpɑp льодяник 43 if ɪf якщо 44 bumblebee bumblebee джміль 45 giggle gɪgəl хихикати 46 paradox pɛrəˌdɑks парадокс 47 delicacy dɛləkəsi делікатність 48 peek pik погляд крадькома 49 boo bu хованки 50 umbrella əmbrɛl ə парасольку 51 kangaroo ˌkæŋgəru кенгуру 52 flabbergasted flæbərˌgæstɪd ошелешений 53 hippopotamus ˌhɪpəpɑtəməs гіпопотам 54 gothic gɑθɪk готичний 55 coconut koʊkəˌnʌt кокос 56 smashing smæʃɪŋ приголомшливий 57 whoops wups вигук 58 tickle tɪkəl лоскотання 59 loquacious loʊkweɪʃəs дзюрчить 60 Flip- flops flɪp - flɑps шльопанці 61 smithereens ˌsmɪðərinz осколки 62 gazebo gazebo бельведер 63 hiccup hɪkəp гикавка 64 hodgepodge hɑʤˌpɑʤ всячина 65 shipshape ʃɪpˌʃeɪp акуратний 66 explosion ɪksploʊʒən вибух 67 fuselage fjusəˌlɑʤ фюзеляж 68 zing zɪŋ життя, пожвавлення 69 gum gʌm жуйка 70 Hen- night hɛn - naɪt дівич-вечір

Завантажити таблицю: Найкрасивіші слова англійською мовою.

Бачите, ці слова не тільки красиві - вони ще й супер позитивні! Вони говорять і про природу, і про свята, і про веселощі. Коротше кажучи, якщо такі слова цінуються, то цей світ дійсно врятує краса!

Якщо вам сподобалася наша стаття, реєструйтеся і починайте вивчення англійської онлайн!

Якщо вам сподобалася наша стаття, реєструйтеся і починайте вивчення англійської онлайн

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно