Реферат - Вплив процесів глобалізації на світову економіку. .

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Реферат Вплив процесів глобалізації на світову економіку.

інформація:

Тип роботи: Реферат. Доданий: 3.4.2017. Рік: 2016. Сторінок: 22. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

зміст
Введение .................................................................................... ... 3
1.Глобалізація і її відображення на стан сучасної світової економіки. .............................................................................. ...... 4
1.1Понятіе, історія та передумови глобалізації ................................. .4
1.2 Вплив глобалізації на світову економіку ................................. 7
2. Проблеми, пов'язані з глобалізацією в світі і в Росії ............... .12
2.1Общеміровие проблеми, що виникли під впливом глобалізації. ...... ..12
2.2 Проблеми, що виникли в Росії під впливом глобалізації. ............ ... 19
Висновок ................... ............................................................ ... 22
Список використаної літератури .......................................... .......... 23
Вступ.
Питання несправедливого розподілу благ від глобалізації, руйнування малого бізнесу і функціонування СОТ хвилюють не тільки економістів, але і суспільство в цілому. Глобалізація охоплює кожного жителя землі!
Труднощі, викликані процесом глобалізації, є складною і суперечливою проблемою для економічної теорії. Це пов'язано з тим, що в інтернаціоналізацію вплутався всі країни світу, а цілі у всіх різні.
Об'єктом дослідження є глобалізація.
Предметом дослідження є проблеми пов'язані з глобалізацією.
Метою є вивчення впливу глобалізації на світову економіку, а так само і на державну.
Для реалізації поставленої мети були поставлені такі завдання:
· Описати поняття, історію і передумови інтернаціоналізації;
· Розглянути вплив глобалізації на світову економіку;
· Розглянути загальносвітові і російські проблеми, пов'язані з інтернаціоналізацією;
· Вивчити альтернативну стратегію розвитку економіки.
Глобалізація стала важливим реальним аспектом сучасної світової системи, однією з найвпливовіших сил, які визначають подальший хід розвитку нашої планети. Як геополітичний процес, вона охоплює всі сфери суспільного життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку і т.д. Саме цим підтверджується актуальність даної теми.
1. Глобалізація і її відображення на стан сучасної світової економіки.
1.1 Поняття, історія і передумови глобалізації
На вдосконалення та функціонування всесвітньої економіки став чинити значний вплив процес глобалізації. До того ж, глобалізація стала проникати в усі сфери людської діяльності: економічній, гуманітарній, громадської. Процеси, що відбуваються в тій чи іншій сфері суспільного життя, набувають тотального характеру і зачіпають процеси, явища в багатьох інших областях.
Глобалізація - термін для позначення стану зміни всіх сторін життя суспільства під впливом загальносвітової прагнення до відкритості і взаємозалежності. Глобалізація - по Р. Робертсону [4] - процес всезростаючого впливу на соціальну дійсність окремих країн різних факторів міжнародного значення: політичних і економічних зв'язків, інформаційного і культурного обміну і т.п.
М. Уотерс [5] відзначає: «Глобалізація - це процес, в ході якого і завдяки якому визначальний вплив географії на соціальне і культурне структурування скасовується, і в якому люди це скасування все в більшій мірі усвідомлюють». Економічна глобалізація - тенденція до утворення всесвітньої інвестиційної середовища та об'єднання національних ринків капіталів. Вперше, глобалізація як феномен об'єднання ринків окремих видів продукції і послуг, вироблених великими транснаціональними корпораціями, була осмислено зафіксована американським вченим Т. Левиттом в статті, опублікованій в журналі «Гарвард бізнес рев'ю» в 1983.
З історичної точки зору процеси інтернаціоналізації господарства (глобалізації) беруть свій початок в сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток ішов до локальних міжнародних ринків. У період первісного нагромадження капіталу відбулося переростання локальних центрів міжгалузевої торгівлі в єдиний світовий ринок. В ході конкурентної боротьби між країнами склалася система міжнародного поділу праці (МРТ), яке знаходить своє вираження в стійкому виробництві товарів і послуг в окремих країнах понад внутрішні потреби у розрахунку на міжнародний ринок. Воно грунтується на міжнародній спеціалізації, яка передбачає наявність просторового розриву між окремими стадіями виробництва або між виробництвом і споживанням в міжнародному масштабі.
Наростання процесу поглиблення спеціалізації і кооперування промислового виробництва призвело до модифікації видів МРТ і співвідношень між ними. Так, відбувся перехід від міжгалузевого до внутриотраслевому поділу праці, що в свою чергу посилює спеціалізацію не тільки країн, але і компаній.
Особливу роль відіграють зовнішньоекономічні зв'язки в глобальних інтеграційних процесах. Для сучасного етапу розвитку світогосподарських зв'язків характерні: динамізм; лібералізація; диверсифікація форм і видів зовнішньоекономічної діяльності.
Однією з важливих тенденцій в розвитку світових господарських зв'язків є диверсифікація форм співпраці. Крім традиційних форм зовнішньоекономічних зв'язків - зовнішньої торгівлі та інвестиційного співробітництва - в останні роки активно розвиваються науково-технічне співробітництво, промислова кооперація, валютно-фінансова, військово-технічне співробітництво, туризм і т.д. Іншими словами, здійснюється глобалізація світової економіки, викликана розвитком економічних зв'язків між країнами, лібералізацією торгівлі, створенням сучасних систем комунікації та інформації, світових технічних стандартів і норм, що визначається трьома основними факторами: відхід від державного регулювання на користь ринкових механізмів, подолання національних кордонів у ході інтеграції окремих країн, розвиток інформаційних технологій.
Однак поряд з цим процесом в світі поширюється зближення і взаємодія країн на регіональному рівні, формуються великі регіональні інтеграційні структури, які розвиваються в напрямку створення відносно самостійних центрів світового господарства (йде процес так званої «регіоналізації глобалізації»).
В основі передумов і рушійних сил глобалізації світової економіки лежить ряд факторів, що відносяться до провідних сфер сучасного життя:
Економічний чинник. Величезна концентрація і централізація капіталу, зростання великих корпорацій, в тому числі компаній і фінансових груп, які в своїй діяльності все більше виходять за рамки національних кордонів, освоюючи світовий економічний простір.
Політичний фактор. Державні кордони поступово втрачають своє значення, стають все більш прозорими, дають все більше можливостей для свободи пересування всіх видів ресурсів.
Міжнародний фактор. Динаміка глобалізації пов'язується з датами великих міжнародних подій. Так, називають три віхи, що стимулювали процеси глобалізації. Це, перш за все, конференція Європейських співтовариств в Люксембурзі в 1985 р, яка прийняла Європейський акт (набрав чинності в 1987 р), що проголосив свободи в міжнародному русі товарів, людей, послуг і капіталу. [2]
Далі, це конференція Генеральної угоди про тарифи й торгівлю (ГАТТ) в Пунта дель Есте в 1986 р, що відкрила Уругвайський раунд переговорів (головним чином про зниження тарифів та інших обмежень в торгівлі), який тривав вісім років.
І, нарешті, це возз'єднання Німеччини, ліквідація РЕВ (Рада економічної взаємодопомоги) і ОВД (Організація Варшавського договору). Серед передумов про ........
Список літератури
1. Конституція РФ від 12.12.93 (ред. Від 05.02.2014 N 2-ФКЗ, від 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Єдиний європейський акт від 17.02.86. (Інформацію поновлено: 16.03.2013)
3. Джозеф Стігліц. «Глобалізація: тривожні тенденції» видавництво «Думка» -2014. 31, 36, 42 с.
4. Р. Робертсон. «Модернізація, глобалізація і проблема культури» 2014.
5. М. Уотерс. «Глобалізація» 2014.
6. Іванов Н. Глобалізація і проблеми оптимальної стратегії розвитку. // Світова економіка і міжнародні відносини. - 2013. - №2. - С. 18.
7. Томас Фрідман. "Плаский світ. Коротка історія 21 століття ». видавництво АСТ 2013.
8. Ульріх Бек. «Що таке глобалізація?». видавництво Прогрес-Традиція 2013.
9. Cyberleninka.ru [електронний ресурс] - URL (дата звернення 5.12.2016)
10. Grandars.ru [електронний ресурс] - URL (дата звернення 6.12.2016)
11. Refdb.ru [електронний ресурс] - URL (дата звернення 6.12.2016)
12. Вікіпедія [електронний ресурс] - URL (дата звернення 5.12.2016)

Дивитися схожі роботи
* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

«Що таке глобалізація?