ФУНКЦІЇ І РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ

Кредит - форма економічних відносин, яка виникає між кредитором і позичальником з приводу фінансових коштів, що передаються у тимчасове користування.

В економічній системі суспільства роль і місце банківського кредиту визначаються виконуваними їм функціями.

Функції банківських кредиту:

 • перерозподільна. У ринковій економіці кредит є стихійним макрорегулятора за рахунок задоволення потреб господарюючих суб'єктів в додаткових фінансових ресурсах. Для усунення диспропорцій розподілу фінансових ресурсів по галузям економіки необхідне державне регулювання;
 • економія витрат обігу, що реалізується через позики на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів і забезпечує прискорення оборотності капіталу - економію загальних витрат звертання;
 • прискорення концентрації капіталу. Концентрація капіталу є необхідною умовою розвитку будь-якого господарюючого суб'єкта. Кредит дозволяє провести концентрацію капіталу в максимально короткі терміни, з меншими ресурсними витратами;
 • обслуговування товарообігу. Кредит прискорює і спрощує товарний оборот через такі механізми, як вексель, чек, кредитні картки і т.д .;
 • прискорення науково-технічного прогресу. У науково-технічній сфері існує великий розрив між розробкою і впровадженням. Кредит дозволяє реалізувати велику кількість інноваційних проектів, в яких потрібні значні інвестиції на початковому етапі реалізації.

Принципи кредитування:

 • забезпеченість кредиту;
 • платність банківських позик;
 • зворотність;
 • терміновість кредитування;
 • дифференцированность кредитування.

Роль кредиту може бути описана через результати його використання для економіки, держави, населення в сукупності з методами, застосовуваними для його реалізації.

Кредит впливає на процеси:

 • виробництва;
 • реалізації;
 • споживання;
 • грошового обороту.

Велике значення кредит має в зв'язку з перерозподілом матеріальних ресурсів в економіці, наприклад, з використанням державного, споживчого, іпотечного кредитів.

Використання кредиту дозволяє організації розширити виробництво. Позикові фінансові кошти можуть надаватися на невеликий термін з метою збільшення запасів, Необхідних для розширення виробництва і реалізації продукції. Кредит може бути і джерелом збільшення основних фондів-будівель, споруд, обладнання. Поширене використання кредиту для забезпечення безперебійності виробництва та розвитку організації.

Незмінна роль кредиту в забезпеченні готівкового і безготівкового грошових оборотів. Надходження готівки в обіг і їх вилучення здійснюються на кредитній основі, через банки.

Виділяють два напрямки розвитку комерційного кредитування:
1) орієнтація на соціально-економічні потреби суспільства;
2) уніфікація фінансових послуг.будівельна хімія ДОБАВКА У БЕТОН. будівельна хімія - цілий комплекс різновидів продукції, призначеної для зміни хімічного складу будівельних матеріалів, поліпшення їх експлуатаційних характеристик, збільшення терміну служби готового об'єкта. Деякі види будівельної хімії застосовуються для зміни хімічних властивостей матеріалів і їх пристосування до певних до температурно-вологісним умовам середовища.