Цонт НИИС РАН

Літинський Леонід Борисович

Літинський Леонід Борисович

Кандидат фізико-математичних наук, завідувач сектором динамічних нейромереж Цонт НИИС РАН.

Область наукових інтересів:
штучні нейронні мережі, завдання оптимізації.

біографія
публікації

Контакти:
117218, г. Москва, ул. Нахімовський проспект, д. 36, корпус 1.
E-mail: litin@mail.ru
Телефон: +7 (499) 124-97-44.

біографія

Літинський Л.Б. народився в 1948 р, в Дрездені (Німеччина). З 1949 р проживав в Уссурійську (Приморський край, Далекий Схід), з 1959 р - в Харкові (Україна), з 1974 р - в Троїцьку Московської області. Одружений, двоє дітей.

1966 - 1971 рр. - навчання на механіко-математичному факультеті Харківського державного університету, Україна.
1972 - 1973 рр. - робота в Харківський ПромбудНДІпроект в групі, що займалася розробкою вітчизняного дисплея «Інтограф».
1974 - 1976 рр. - аспірантура в Інституті фізики високих тисків АН (г.Троицк МО) з прикомандируванням до Інституту проблем управління АН (науковий керівник - Е.М.Браверман).
1977 - 2001 рр. - робота в Інституті фізики високих тисків РАН, м Троїцьк МО.
З 2002 року - в Інституті оптико-нейронних технологій РАН.

публікації

Наукова активність в різні роки проходила в різних областях:

Автор і співавтор понад 60 наукових публікацій. У наводиться нижче списку червоним кольором виділені публікації, особливо улюблені самим автором.


1974 - 1985

 1. Якісне прогнозування температури надпровідного переходу для широкого класу подвійних систем (спільно з С.В.Поповой). Рукопис депонирована в ВІНІТІ, 1979, №2404-79 від 02.07.79.

 2. Про знаходженні глобального максимуму одного багатоекстремального функціоналу. Автоматика і телемеханіка, 1985, No.3, стор. 158-162.

1986 - 1994

 1. On the atomic phase of cristalline hydrogen (спільно з А .Ф .Барабановим і А.В. .Міхеенковим). Physica status solidi (b), 1984, v. 122, K109-K114.

 2. Зонна структура та енергія зв'язку галлідов скандію (спільно з Е.С.Алексеевим, В.В.Бражкіним і С.В.Поповой). Металофізика, 1986, т.8, №.3 стор. 25-32.
 3. Зонна структура і поверхня Фермі карбіду ренію (спільно з Е.С.Алексеевим і С.В.Поповой). Доповіді АН СРСР, 1987, т.296, стор. 347-350.

 4. Розрахунок зонної структури германію з використанням фіктивних сфер (спільно з Е.С.Алексеевим і А.І.Ліхтером). Фізика і техніка напівпровідників, 1988, т.22, вип.11, стор. 2059-2062.

 5. The band structure of hexagonal NbN. Solid State Communications, 1989, v.71, pp. 299-305.

 6. On Fermi's surfaces of hexagonal carbides and nitrides . Solid State Communications, 1990, v.75, pp. 1009-1012.

 7. The pseudoinverse matrix and the methods of band calculation . Solid State Communications, 1991, v.79, pp. 879-884.

 8. On the choice of external parameters of band calculation in augmented plane wave method . Solid State Communications, 1992, v.84, pp. 1127-1131.

1994 - 2001

 1. Дослідження методу приєднаних плоских хвиль і електронні властивості гексагональних карбідів і нітридів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Троїцьк, 1994.

 2. Про прямому обчисленні нерухомих точок нейронної мережі. Теоретична і математична фізика, 1994, т.101 (3), стор. 467-479. Direct calculation of the stable points of a neural network. Theoretical and Mathematical Physics, 1994, v.101 (3), pp. 1492-1501.

 3. Direct calculation of the stable points of a neural network . Theoretical and Mathematical Physics, 1994, v.101 (3), pp. 1492-1501.

 4. On the problem of neural network decomposition into some subnets . In "The Second International Symposium on Neuroinformatic and Neurocomputers", pp. 254-260. Ed. WLDunin-Barkovski, 1995, IEEE Service Center, Piscataway, NJ.
 5. Про завдання декомпозиції нейронної мережі на декілька підмереж. Математичне моделювання, 1996, т.8 (11), стор. 119-126.

 6. Neural Networks and Factor Analysis. Neural Network World, 1996, v.6 (3), pp. 325-330.

 7. Energy functional and fixed points of neural network. In: Proceedings of the IX Italian workshop on Neural Nets, eds. M. Marinaro, R. Tagliaferri, Springer- Verlag, London, 1998, pp. 117-125.

 8. Високосімметрічние нейронні мережі Хопфілдова типу. Теоретична і математична фізика, 1999, т.118 (1), стор. 133-158.

 9. High-symmetry Hopfield-type neural networks. Theoretical and Mathematical Physics, 1999, v.118 (1), pp. 107-127.

 10. Про дійсних коренях кубічного рівняння. Імперія математики (фізико-математичний журнал для юнацтва), 2001., №2, стор. 9-17.

 11. Generalization in the Hopfield Model. Proceedings of "International Joint Conference on Neural Network. Washington, DC. July 15-19, 2001.", IEEE, 2001., v. 1, pp. 65-70.

2002 - по теперішній час

 1. Модель Хопфілда з динамічним порогом. Теоретична і математична фізика, 2002 т.130 (1), стор. 159-176. Hopfield model with the dynamic threshold. Theoretical and Mathematical Physics, 2002 v.130 (1), pp. 136-151.

 2. Hopfield model with the dynamic threshold. Theoretical and Mathematical Physics, 2002 v.130 (1), pp. 136-151.

 3. Про векторної моделі параметричної нейромережі. (Спільно з Б.В.Крижановскім). Штучний інтелект, 2002 т. 4, стор. 710-718.

 4. Optical Neural Network Based on the Parametrical Four-Wave Mixing Process. (With BVKryzhanovsky and A.Fonarev). Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP'02), 2002 Eds. L.Wang, JCRajapakse, K.Fukushima. Singapore: Orchid Country Club, v.4, pp. 1704-1707.

 5. Rigorous results for the Hopfield-type neural networks. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2003 v. 502, pp. 537-539.

 6. Parametrical Neural Network Based on the Four-Wave Mixing Process. (With BVKryzhanovsky and A.Fonarev). Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2003 v. 502, pp. 517-519.

 7. Векторні моделі асоціативної пам'яті. (Спільно з Б.В.Крижановскім). V Всеросійська науково-технічна конференція "нейроінформатіке-2003", Лекції по нейроінформатіке, т. 1, стор. 72-85, М: МІФІ-2003.

 8. Параметрична модель нейронної мережі. (Спільно з Б.В.Крижановскім). V Всеросійська науково-технічна конференція "нейроінформатіке-2003". Зб. наукових праць, т.1, стор. 109-116, М: МІФІ-2003.

 9. Застосування векторної нейромережі для розпізнавання бінарних образів. (Спільно з В.М.Крижановскім). IEEE AIS'03 CAD-2003, Праці конференцій. т.1, стор. 571-576, М .: Физматлит, 2003.

 10. Про один метод підвищення ємності пам'яті бінарної нейронної мережі. (Спільно з В.М.Крижановскім). Штучний інтелект, 2003 т. 3, стор. 491-496.

 11. Відшукання глобального мінімуму одного багатоекстремального функціоналу. (Спільно з Б.В.Крижановскім). Штучний інтелект, 2003 т. 3, стор. 116-120.

 12. Параметрична нейронна мережа як ефективна асоціативна пам'ять. (Спільно з Б.В.Крижановскім). Зб. праць II міжнародного науково-практичного семінару «Інтегровані моделі і м'які обчислення в штучному інтелекті», 2003, стор. 314-320, М .: Физматлит.

 13. Про різних варіантах асоціативної пам'яті на принципах частотно-фазової модуляції. (Спільно з Б.В.Крижановскім). Методи і засоби обробки інформації: Праці першої Всеросійської наукової конференції / За ред. Л.Н.Королева, М .: МГУ, 2003 стор. 104-110.

 14. Підвищення ємності пам'яті моделі Хопфілда за допомогою параметричної нейромережі. (Спільно з Б.В.Крижановскім). Методи і засоби обробки інформації: Праці першої Всеросійської наукової конференції / За ред. Л В.М. .Королева, М.: МГУ, 2003 стр. 401-406.

 15. Parametrical neural network. (With BVKryzhanovsky and ALMikaelian). Optical Memory & Neural Networks (Information Optics), 2003 v. 12 (3), pp. 227-236.

 16. Векторні моделі асоціативної пам'яті. (Спільно з Б.В.Крижановскім). Автоматика і телемеханіка, 2003 № 11, стор. 152-165.

 17. Vector models of associative memory. (With BVKryzhanovsky). Automaton and remote control, 2003 v. 64 (11), pp. 1782-1793.

 18. An effective associative memory for pattern recognition. (With BVKryzhanovsky and A.Fonarev). In: "Advances in Intelligent Data Analysis V", Eds .; MRBerthold, H.-J. Lenz et al .. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2003 pp. 179-186.

 19. Векторно-нейронні моделі асоціативної пам'яті. (Спільно Б.В.Крижановскім і А.Л.Мікаеляном). Інформаційні технології та обчислювальні системи, 2004, №1, стор. 68-81.

 20. Відшукання глобального мінімуму в моделях Хопфілдова типу. (Спільно з Б.В.Крижановскім). VI Всеросійська науково-технічна конференція "нейроінформатіке-2004", Зб. наукових праць, ч. 1, стор. 17-24.

 21. Parametrical Neural Networks and Some Other Similar Architectures. (Http://arxiv.org/abs/cs.CV/0608073.)

 22. L. Litinskii. Parametrical neural networks and some other similar architectures. // OM and NN, vol. 15, # 1 (2006) pp. 11-19.

 23. Д.В. Вилегжаніна, Л.Б. Літинський, А.А. Мурашкін. Комп'ютерне моделювання EIGEN-алгоритму нейросетевой мінімізації. // Зб. праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції «Нейроінформатика-2006» (2006) М .: МІФІ, ч. 1, с. 81-88.

 24. L. Litinskii, D. Romanov. Neural network clustering based on distances between objects. // St. Kollias, A. Stafylopatis, W. Duch, E. Oja (Eds.). Artificial Neural Networks - ICANN 2006. 16h International Conference, Athens, Greece, September 10-14, 2006, Proceedings, Part II, pp.437-443.

 25. LB Litinskii. Cluster approach to the Domains Formation. // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), 2007, v.16 (3), pp.144-153.

 26. Л.Б. Літинський. Про мінімізацію квадратичного бінарного функціонала. // Інформаційні процеси (електронний журнал ІППІ РАН), т.8 (4), 2008, стр.205-225.

 27. Litinskii LB Minimization of quadratic binary functional with additive connection matrix . // C. Alippi at al. (Eds.): Artificial Neural Networks - ICANN 2009 (19th International Conference), Part 1, LNCS 5768, pp.161-170, Berlin, Springer-Verlag 2009.

 28. B. Kryzhanovsky, V. Kryzhanovsky and L. Litinskii. ЗMachine Learning in Vector Models of Neural Networks. // J. Koronacki et al. (Eds.) Advances in Machine Learning II (Dedicated to the Memory of Professor Ryszard S.Michalski), pp. 427-443. Studies in Computational Intelligence, v. 263/2010. Springer Berlin / Heidelberg, 2009. DOI: 10.1007 / 978-3-642-05179-1_20.

 29. Я.М. Карандашев, Б.В. Крижанівський, Л.Б. Літинський. Зважені патерни і усунення «катастрофи пам'яті» в моделі Хопфілда. // Зб. праць XIV Всеросійської науково-технічної конференції «Нейроінформатика-2012», Лекції по нейроінформатіке, стор. 152-189, М .: МІФІ, 2012.

 30. Iakov Karandashev, Boris Kryzhanovsky and Leonid Litinskii. Weighted Patterns as a Tool to Improve the Hopfield Model . // Physical Review E 85, 041 925 (2012) [14 pages].

 31. Б.В. Крижанівський, Л.Б. Літинський. Загальний метод обчислення статистичної суми. // Зб. праць XVII Всеросійської науково-технічної конференції «Нейроінформатика--2015», т. 2, стор. 81-92, М .: МІФІ, 2015. https://arxiv.org/abs/1410.6696 .

 32. Boris Kryzhanovsky and Leonid Litinskii. Generalized approach to description of energy distribution of spin system . // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), 2015-го, v.24, No.3, p. 165-185. http://arxiv.org/abs/1505.03393 .

 33. Б.В. Крижанівський, Л.Б. Літинський. Узагальнений підхід до опису розподілу енергій спінової системи. // Праці НИИС, т.5 (2015), №2, стор. 5-21.

 34. B. Kryzhanovsky and L. Litinskii. n-vicinities method for three dimensional Ising Model ,. // J. Phys .: Conf. Ser. 738 012064 (2016). http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/738/1/012064 .

 35. Б.В.Крижановскій, Л.Б.Літінскій. Наближене обчислення статистичної суми для моделі Ізінга на гиперкубе. // Праці НИИС РАН, т.6, №2, с.5-10, 2016.

 36. B. Kryzhanovsky and L. Litinskii. Applicability of n-vicinity method for calculation of free energy of Ising model . // Physica A: Statistical mechanics and its applications, v. 468, (2017), pp. 493-507. https://arxiv.org/abs/1606.09034 .

 37. Б.В.Крижановскій і Л.Б.Літінскій. Метод n-околиць і обчислення вільної енергії. // 2017 ..