ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ

ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ   Некомерційна організація «ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ» почала свою роботу в 2007 р   Асоціація ставить своїми основними цілями координацію діяльності членів Асоціації в області розробки, виробництва і комерційного використання обладнання і додатків на основі технологій системи ГЛОНАСС, аналіз і вибір пріоритетних напрямків розвитку цього обладнання і додатків в Російській Федерації, участь в розробці державної політики в області комерційного використання системи ГЛОНАСС і взаємодія з російськими та іноземними партнерами з метою створення сприятливих умов для залучення і  вестицій та розвитку матеріальної, технічної, організаційної та наукової бази підприємств - членів Асоціації та галузі в цілому

ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ

Некомерційна організація «ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ» почала свою роботу в 2007 р

Асоціація ставить своїми основними цілями координацію діяльності членів Асоціації в області розробки, виробництва і комерційного використання обладнання і додатків на основі технологій системи ГЛОНАСС, аналіз і вибір пріоритетних напрямків розвитку цього обладнання і додатків в Російській Федерації, участь в розробці державної політики в області комерційного використання системи ГЛОНАСС і взаємодія з російськими та іноземними партнерами з метою створення сприятливих умов для залучення і вестицій та розвитку матеріальної, технічної, організаційної та наукової бази підприємств - членів Асоціації та галузі в цілому. Органи управління Асоціацією: загальні збори членів Асоціації; Рада Асоціації; виконавчий директор.

Основними напрямками діяльності Асоціації є: розробка концептуального підходу щодо комерційного використання системи ГЛОНАСС, обладнання та додатків на її основі в Російській Федерації, науково-технічного розвитку підприємств Асоціації; координація і проведення нових науково-дослідних і технічних розробок обладнання і додатків на базі технологій системи ГЛОНАСС з використанням загального потенціалу членів Асоціації та залученням сторонніх організацій; створення оптимальних умов для науково-практичних досліджень на базі підприємств Асоціації; стимулювання наукових і техніко-технологічних ініціативних розробок на підприємствах Асоціації. ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ займається створенням єдиної інформаційної бази по науковим, технічним, технологічним і юридичних аспектів в області розробки, виробництва і використання устаткування і додатків на базі технологій системи ГЛОНАСС; організацією науково-практичних форумів, конференцій і семінарів, стажувань з метою розширення комерційного використання системи ГЛОНАСС, обладнання та додатків на її основі; організацією участі членів Асоціації в тематичних конкурсах, тендерах, виставках. ГЛОНАСС / ГНСС ФОРУМ координує дії членів Асоціації з метою недопущення недобросовісної конкуренції; здійснює спільне узгоджене рішення екологічних проблем; займається спільним вирішенням питань стандартизації, уніфікації, розроблення технічних регламентів; проводить дослідження кон'юнктури ринку обладнання, додатків і послуг, заснованих на використанні технологій системи ГЛОНАСС; проводить узгоджені рекламно-маркетингові заходи, в тому числі із залученням засобів масової інформації; забезпечує захист прав і законних інтересів учасників Асоціації в області поширення продукції і послуг, що випускаються і надаються (відповідно) учасниками Асоціації; консультує з питань організації комерційного використання обладнання і додатків, що розробляються, вироблених і використовуваних членами Асоціації; захищає права членів Асоціації та представляє їхні інтереси в органах державної влади та міжнародних організаціях; здійснює зовнішньоекономічну діяльність, сприяння членам Асоціації в залученні зарубіжних інвестицій і в їх виході на міжнародний ринок обладнання, додатків і послуг, заснованих на використанні технологій системи ГЛОНАСС; організовує міжнародний обмін і навчання фахівців за кордоном та ін.

Справжнім відповідно до Федерального закону № 152-ФЗ «Про персональних даних» від 27.07.2006 року вільно, своєю волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду на обробку моїх персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю "АйСіеФ Груп", зареєстрованому відповідно до законодавством РФ за адресою: 195273, м.Санкт-Петербург, вул. Руставелі, д. 22, корп. 1, пом. 65 (далі по тексту - Оператор).

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певного або визначається на підставі такої інформації фізичній особі.

Справжнє Згода видано мною на обробку наступних персональних даних:

- Прізвище ім'я по батькові;

- Назва компанії;

- Контактні телефони;

- Посада;

- Напрямок діяльності компанії;

- Адреса сайту компанії;

- E-mail;

- Ваші примітки;

- Країна;

- Місто;

- IP-адреса.

Згода дано Оператору для здійснення наступних дій з моїми персональними даними з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством РФ як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.

Дана згода дається Оператору для обробки моїх персональних даних в наступних цілях:

- надання мені послуг / робіт;

- напрямок в мою адресу повідомлень, що стосуються послуг, що надаються / робіт;

- підготовка та направлення відповідей на мої запити;

- напрямок в мою адресу інформації, в тому числі рекламної, про заходи / товари / послуги / роботах Оператора.

Справжнє згоду діє до моменту його відкликання шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу [email protected] . У разі відкликання мною згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без моєї згоди при наявності підстав, зазначених у пунктах 2 - 11 частини 1 статті 6, частини 2 статті 10 та частини 2 статті 11 Федерального закону №152-ФЗ «Про персональних даних »від 27.06.2006 р

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно