Змінено індексації грошової оцінки землі

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС в р .. Києві повідомляє, що за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2014 склав 124,9 відсотків.

З огляду на це, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно спункта 289.2 статті 289 НК, станом на 1 січня 2015 складає 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.Коеффіціенти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182 , 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 -1,152, 2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1, NULL, 2011 рік - 1, NULL, 2012 рік - 1, NULL, 2013 рік - 1,0 і за 2014 року - 1,249.Норматівная грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 складає 3,997.

Одночасно повідомляємо, що Законом України від 28 грудня 2014 № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесені зміни, зокрема, в частині плати за землю.

Слід зауважити, що в розділі ХІІ «Податок на майно» статті 265 НК визначено склад податку на майно, а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок і плата за землю.

Підпунктом 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПК встановлено, що плата за землю - обов'язковий платіж в складі податку на майно, який стягується в формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Згідно з підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 НК рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів іліізмененій (плановий період). В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів і акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, які є обов'язковими відповідно снормамі цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, которомпланіруется застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПК).

Згідно з підпунктом 284.1 статті 284 НК Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги по земельному податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки рішення за ставками земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та / або фізіческімліцам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним кварталом, в якому відбулися зазначені зміни.

Таким чином, якщо органи місцевого самоврядування не оприлюднили і не надали у встановлені чинним законодавством терміни відповідному контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки рішень щодо ставок земельного податку та наданих пільг по уплатеземельного податку юридичним та / або фізичним особам, тоді плата за землю у 2015 році стягується відповідно до вимог підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПК із застосуванням ставок земельного податку в 2014 році, з урахуванням коефіцієнта індексації 1,249.

Особлива увага приділяється наданню права місцевим радам в межах повноважень, визначених НК, прийняття рішень щодо встановлення ставок земельного податку.

Так, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (пункт 274.1 статті 274 НК).

Ставка податку встановлюється в розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Крім того, в статті 277 НК викладені ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, і встановлюється в розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площадіпашні по Автономній Республіці Крим або по області.

Також, відповідно до пункту 271.2 статті 271 НК рішення рад з нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих в межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується прімененіенорматівной грошової оцінки земель або змін (плановий період ). В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим періодом.

Обов'язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13 Закону України "Про оцінку земель", а періодичність її проведення - не рідше одного разу в 5-7 років (повторна) нормативна грошова оцінка - статтею 18 цього Закону.

Своєчасне проведення (повторної) нормативної грошової оцінки земельних ділянок в населених пунктах України, в терміни визначені відповідно до чинного законодавства - запорука додаткових надходжень до місцевого бюджету по платі за землю.

ДПІ у Голосіївському районі

ГУ ДФС в р .. Києві

джерело: realt.ua

Можливо, Вам також буде цікаво

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно