Семінар Облік і аудит основних засобів, нематеріальних активів та запасів

 1. Розклад актуальних заходів по зв'язаних темах:
 2. Документ по закінченні навчання
 3. Для учасників передбачено
 4. Мета семінару / курсу
 5. Цей захід відноситься до тем

Даний захід перенесено в архів.

Розклад актуальних заходів по зв'язаних темах:

 • Короткий опис

 • повна програма

 • викладачі

формат навчання

семінар

Документ по закінченні навчання

Даний захід перенесено в архів

Сертифікат про участь в семінарі.

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Мета семінару / курсу

 1. Розглянути практичні рішення спірних питань обчислення обліку і аудиту основних засобів.
 2. Ознайомитися з основними змінами законодавства, які необхідно знати бухгалтеру.
 3. Розглянути правила ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів та запасів.

Для кого призначений

Керівників фінансово-економічних служб, головних бухгалтерів, бухгалтерів.

Цей захід відноситься до тем

Облік і аудит основних засобів (ОС). Оцінка і прийняття ОС до обліку: визначення початкової вартості та строку корисного використання.

 • Облік малоцінних основних засобів
 • Відмінності в бухгалтерському та податковому обліку ОС
 • Прийняття до обліку ОС, що складається з декількох частин, придбаного в розстрочку

Особливості оцінки та прийняття до обліку нерухомості. Облік операцій, пов'язаних з орендою ОС.

 • Переоцінка ОС - відображення в бухгалтерській звітності
 • інвентаризація ОС
 • Відображення підсумків інвентаризації
 • Ремонт, реконструкція, модернізація основних засобів - відображення в обліку. Створення резервів на ремонт ОС
 • Амортизація основних засобів
 • Вироблення амортизаційної політики з метою оптимізації оподаткування. Облік операцій з розділення об'єкта нерухомого майна і нарахування амортизації по нових об'єктах
 • Контроль за нарахуванням амортизації і правильністю формування тимчасових і постійних різниць
 • Амортизаційна премія: правила застосування і відновлення. Понижуючі і підвищувальні коефіцієнти
 • Інвентаризація ОЗ та відображення результатів інвентаризації в звітності
 • Ремонт, реконструкція, модернізація основних засобів - відображення в обліку. Створення резервів на ремонт ОС
 • Порядок нарахування амортизації після завершення модернізації в бухгалтерському та податковому обліку
 • Вибуття основних засобів (продаж, списання, безоплатна передача, інше вибуття)
 • Облік збитку від реалізації ОС
 • Вибуття капітальних вкладень

РСБУ і МСФО: основні відмінності з обліку основних засобів.

 • Типові помилки, які виявляються аудиторами, на ділянці основних засобів
 • Податок на майно: зміни в обчисленні податку на майна
 • Арбітражна практика і податкові ризики

Особливості обліку нефінансових активів бюджетних установ.

 • Надходження та вибуття земельних ділянок різних категорій
 • Останні зміни в обліку невироблених активів
 • Характеристики нерухомого, рухомого і особливо цінного рухомого майна бюджетного автономного та казенного установ як об'єктів фінансового контролю
 • інвентарний об'єкт
 • Вкладення на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів
 • Порядок бюджетного обліку безоплатної передачі, придбання за плату за рахунок різних джерел фінансування, внутрішньовідомче переміщення. Переклад нефінансових активів (НФА) з одного джерела фінансування на інший
 • Спеціальний порядок обліку основних засобів, первісна вартість яких не перевищує 3000 рублів
 • Особливості обліку основних засобів окремих видів бюджетних, автономних і казенних установ: лікувальних, освітніх, науки, культури і мистецтва
 • Обговорення відповідей аудитора на питання з обліку нефінансових активів бюджетних установ

Облік і аудит матеріально-виробничих запасів (МПЗ).

 • Віднесення активів до МПЗ (визнання), класифікація
 • Організація обліку МПЗ. Порядок обліку придбання матеріальних запасів: оприбуткування МПЗ, надходження МПЗ безоплатно, в рахунок внеску в КК, в обмін. Списання МПЗ у виробництво
 • Облік операцій з окремими видами ТМЦ: тара, спецодяг, ПММ та ін. Облік операції з давальницькою сировиною
 • Порядок інвентаризація матеріальних запасів, відображення в обліку результатів інвентаризації: недостач, надлишків, пересортиці
 • природний спад
 • Документальне оформлення руху товарно-матеріальних цінностей
 • Типові помилки, які виявляються на ділянці обліку МПЗ (ТМЦ) в ​​ході аудиторських перевірок

РСБУ і МСФО: основні відмінності з обліку запасів.

 • Організація обліку нефінансових активів бюджетних установ, що відносяться до матеріальних запасів, зміни в обліку та відображення у звітності
 • Облік розрахунків бюджетного, автономного і казенного установ по доходах і видатках від операцій з нефінансовими активами
 • Аналіз арбітражних рішень щодо перевірок бюджетних установ, уявлень Росфіннадзор

Облік і аудит нематеріальних активів (НМА).

 • Особливості оцінки прийняття і обліку різних видів НМА: ділова репутація; товарні знаки; НМА, отримані при здійсненні НДДКР; ноу-хау; встановлення режиму комерційної таємниці; програми для ЕОМ; створення Інтернет-сайту та ін.
 • Переоцінка НМА. знецінення НМА
 • Амортизація нематеріальних активів в БО і НУ
 • інвентаризація НМА
 • Вибуття нематеріальних активів. Підстави для списання НМА. Типові помилки, які виявляються аудиторами на ділянці НМА. Арбітражна практика, ризики при здійсненні операції з інтелектуальною власністю. РСБУ і МСФО: відповідності та відмінності методик оцінки НМА

Пн-Пт з 9 до 19 Мск

зараз не працюємо

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно