Розрахунок рентабельності підприємства, приклади. Формула розрахунку рентабельності оборотних активів

  1. види рентабельності
  2. мультиплікатори рентабельності
  3. висновок

види рентабельності

мультиплікатори рентабельності

Матеріали по темі

Мета кожного інвестора - вкласти гроші максимально ефективно, тобто отримати на мінімум інвестицій максимум прибутковості. Рентабельність підприємства можна порівняти з його економічною ефективністю, так як вона показує, скільки додаткової вартості компанія здатна генерувати за період часу (як правило, за рік), що, в свою чергу, відображає загальну раціональність використання підприємством своїх ресурсів для отримання прибутку.

види рентабельності

В економіці існують абсолютні показники (виручка, чистий прибуток і так далі - їх можна знайти в звітності компаній) і відносні показники, які обчислюються порівнянням абсолютних. Рентабельність є якраз відносним показником. Вона порівнює в загальному вигляді різні абсолютні показники з чистим прибутком компанії в відсотковій формі, як би показуючи, якою часткою від абсолютного показника є чистий прибуток, тим самим характеризуючи в тому числі його окупність.

Найбільш часто виділяють наступні види рентабельності:

• Рентабельність активів - характеризує, наскільки ефективно активи компанії здатні генерувати прибуток, показує частку чистого прибутку в активах компанії;
• Рентабельність власного капіталу - характеризує, наскільки ефективно власний капітал (необтяжений зобов'язаннями) здатний генерувати чистий прибуток, показує частку чистого прибутку у власному капіталі;
• Рентабельність продажів - характеризує ефективність продажів, показує частку чистого прибутку у виручці компанії.

мультиплікатори рентабельності

Для порівняння одних компаній з іншими і обчислення значень різних видів рентабельності існує група спеціальних мультиплікаторів. Основні з них:

• ROA (Return On Assets - рентабельність активів);
• ROE (Return On Equity - рентабельність власного капіталу );
• ROS (Return On Sales - рентабельність продажів).

Як приклад розрахунку рентабельності обчислимо зазначені мультиплікатори для компанії «Роснефть». Для виконання завдання візьмемо звітність компанії по МСФО за 2016 г. (для розрахунків мультиплікаторів , Як правило, береться річна звітність). З даної звітності для отримання вихідних даних нам знадобляться балансовий звіт і звіт про прибутки / збитки.

Рис 1. Балансовий звіт компанії «Роснефть»

Мал. 2. Звіт про прибутки і збитки компанії «Роснефть»

Для розрахунку ROA нам буде потрібно загальна вартість активів, яку ми можемо взяти з балансового звіту, рядки «Разом активи» - 11 030 млрд руб. Із звіту про прибутки і збитки слід взяти значення чистого прибутку у відповідному рядку - 201 млрд руб. Формула розрахунку рентабельності активів - це відношення чистого прибутку 201 млрд рублів до активів компанії 11 030 млрд руб, помножене на 100, тобто рівне 1,8%. Традиційно ROA є найменшим значенням з описуваних мультиплікаторів.

Для розрахунку ROE нам буде потрібно власний капітал компанії, який позначений в рядку балансу - 3 726 млрд руб. Але його також можна обчислити як різницю активів 11 030 млрд руб. і суми короткострокових зобов'язань (які повинні бути виплачені в найближчі 12 місяців) 2 773 млрд руб. і довгострокових зобов'язань (які повинні бути виплачені в строк понад 12 місяців) 4 531 млрд руб., тобто сумарно 7 304 млрд руб. Виходить, що значення власного капіталу дорівнює 3 726 млрд руб. Наступний крок - розділити чистий прибуток 201 млрд руб. на власний капітал 3726 млрд руб. і помножити на 100, тобто отримати ROE, рівне 5,39%. Це дещо більше, ніж ROA, оскільки, як правило, компанія крім власного капіталу приваблює ще й позиковий.

Для розрахунку рентабельності продажів слід взяти значення чистого прибутку зі звіту про прибутки і збитки 201 млрд руб. і значення виручки з аналогічного звіту 4 887 млрд руб. Далі слід розділити значення чистого прибутку 201 млрд руб. на значення виручки 4 887 млрд руб. і помножити на 100 для приведення до процентної формі. Виходить, що ROS одно 4,11%.

висновок

У зв'язку з волатильністю чистої виручки розрахунок рентабельності бізнесу доцільно проводити за кілька періодів, при цьому порівнюючи її з аналогічними показниками інших підприємств галузі. Рентабельність показує загальну доцільність вкладень для інвесторів - якщо вона нижче прибутковості безризикових інструментів, то інвестори можуть віддати перевагу їх.

Рентабельність не відображає ринкову вартість акцій. Якщо компанія показує хорошу рентабельність, часто її акції сильно переоцінені ринком. Тому купувати папери таких компаній краще на корекціях. А свідчення мультиплікаторів рентабельності порівнювати з даними прибуткових мультиплікаторів - P / E , P / B , P / S .

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Оцінка вартості компаній, або за що ви платите, купуючи акції »

Докладний відеокурс « Фундаментальний аналіз для початківців »

20.06.2017

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно