Розрахунок чистих активів по балансу

 1. Для чого використовують показник чистих активів
 2. Коли потрібен розрахунок чистих активів
 3. Як визначити чисті активи по балансу
 4. Приклад розрахунку величини чистих активів
 5. Розрахунок чистих активів при суміщенні спрощенки і вмененке
 6. Яка величина чистих активів вважається хорошою?

Є випадки, коли фірмі потрібно визначити чисті активи по балансу. Розглянемо ці випадки, а також розрахунок чистих активів за формулами.

Визначення чистих активів фірми є в Цивільному кодексі. Там сказано, що вони являють собою показники ліквідності для юридичних осіб різних організаційно-правових форм. У частині ТОВ чисті активи є їх реальним власним капіталом. Тобто тими засобами, які залишаться після продажу майна та сплати всіх боргів.

Для чого використовують показник чистих активів

Величина вартості чистих активів дає фірмі уявлення про її поточний стан. На підставі нього можна визначити чого в компанії більше: повернення боргів та зобов'язань або майна і вимог.

Коли потрібен розрахунок чистих активів

Наведемо найбільш часто зустрічаються на практиці випадки.

 1. При складанні бухзвітності. Величину вартості чистих активів вказують в звіті про зміни капіталу .
 1. Для здійснення контролю за співвідношенням вартості ЧА і обсягу статутного капіталу. Вона не повинна бути менше мінімального розміру СК .
 2. При збільшенні КК майном компанії. Сума збільшення не може бути більше різниці між величиною чистих активів і сумою КК і резервного фонду.
 3. Для розрахунку дійсної вартості частки засновника товариства з обмеженою відповідальністю. Наприклад, коли він з нього виходить.
 4. Для встановлення можливості виплатити засновникам дивіденди. Їх не можна платити, коли величина чистих активів менше КК і розміру резервного фонду, а також, коли вона зменшиться через виплати.
 5. При розрахунку для цілей визначення податку розрахункової вартості акцій, які не звертаються на ринку цінних паперів.
 6. При покупці організації як майнового комплексу. Розрахунок чистих активів потрібно, щоб оцінити ділову репутацію.

Як визначити чисті активи по балансу

Для акціонерних товариств, ТОВ, виробничих і житлових кооперативів, господарських партнерств, ГУПов і МУПов, законодавство передбачає порядок розрахунку вартості чистих активів. Цей порядок Мінфін затвердив наказом № 84н від 28.08.2014 (далі - Порядок).

Розрахунок чистих активів роблять по балансу. Так, згідно з даними річного балансу визначають величину чистих активів на 31.12. року.

Є спеціальна формула:

До активів для розрахунку, входять:

 1. Необоротні активи по розділу 1 балансу.
 2. Оборотні активи у розділі 2 балансу.

Розрахунки з засновниками (заборгованість по внесках в КК) не вмикайте в розрахунок величини чистих активів.

В зобов'язання, що використовуються для розрахунку, входять довгострокові і короткострокові зобов'язання з розділів IV і V балансу. До них відносяться:

 1. Довгострокові і короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами.
 2. Інші довгострокові зобов'язання.
 3. Інші короткострокові зобов'язання.
 4. Кредиторка.
 5. Борги учасникам по виплаті доходів.
 6. Резерви для майбутніх витрат.

Згідно п. 6 Порядку, витрати майбутніх періодів не включайте в розрахунок величини чистих активів

Приклад розрахунку величини чистих активів

Розглянемо приклад визначення чистих активів для підготовки бухзвітності за рік.

приклад

Бухгалтер визначив величину розмір чистих активів організації на підставі даних балансу поточного року.

Показники активу по рядках:

 • 1130 - 320 000 руб .;
 • 1160 - 8000 руб .;
 • 1210 - 511 000 руб .;
 • 1230 - 205 000 руб. (При цьому відсутня заборгованість учасників за внесками до КК) ;
 • 1250 - 180 000 руб.

Всі вони враховуються при визначенні ЧА.

Показники пасиву по рядках:

 • 1 310 - 40 000 руб .;
 • 1370 - 304 000 руб .;
 • 1520 - 708 000 руб.

Ці показники включаються до розрахунку тільки за кредиторською заборгованістю.

Таким чином, величина ЧА на 31.12:

320 000 + 8000 + 511 000 + 205 000 + 180 000 - 708 000. = 516 000 руб.

Ці обчислення вказують в бухгалтерській довідці. Величину ЧА привели в розділі 3 Звіту про зміни капіталу по рядку «Чисті активи» (графа 2).

Розрахунок чистих активів при суміщенні спрощенки і вмененке

При поєднанні двох режимів показник часто потрібно для виплати дивідендів. Для його знаходження фірма повинна вести бухгалтерський облік. Розмір ЧА визначають за обліковими даними в цілому по компанії.

Яка величина чистих активів вважається хорошою?

Коли фірма добре дає собі раду, величина її ЧА збігається з показником рядка 1300 балансу. Також вона повинна бути більше показника рядка 1310 балансу (величина КК). У такому випадку компанія вважається платоспроможною і привабливою для інвесторів.

Таблиця 1. Чисті активи в балансі

Чисті активи в балансі

Величину ЧА покажіть в розділі 3 Звіту про зміни капіталу в графі 2 рядка «Чисті активи»:

Величину ЧА покажіть в розділі 3 Звіту про зміни капіталу в графі 2 рядка «Чисті активи»:

Яка величина чистих активів вважається хорошою?