Облік нематеріальних активів: приклади, проводки і списання

 1. Як відобразити нематеріальні активи в обліку
 2. Приклади нематеріальних активів в бухгалтерському обліку
 3. Первісна вартість НМА в обліку
 4. Прийняття до обліку нематеріальних активів
 5. позабалансовий облік
 6. Аналітичний облік нематеріальних активів
 7. Вибуття нематеріальних активів
 8. Податки при продажу нематеріальних активів

За законодавчим нормам нематеріальні активи в бухгалтерському обліку - це відповідають обов'язковим критеріям нефінансові об'єкти. Як відображається надходження або списання НМА? Що включається до первісної вартості? З цієї статті ви дізнаєтеся, як вести облік нематеріальних активів в бюджетних структурах.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів в бюджеті (НМА) регламентується окремими нормативними актами. Розберемося, які активи вважаються нематеріальними. У прикладах операції надходження НМА і вибуття приведені у відповідність до законодавчих вимог.

Зміст статті:

Як відобразити нематеріальні активи в обліку

Відповідно до положень Наказу Мінфіну № 157н від 01.12.10 р (Далі - Інструкція) нематеріальні активи в бухгалтерському обліку - це нефінансові об'єкти багаторазового або постійного користування. При цьому для визнання активу нематеріальним об'єкт повинен одночасно відповідати наступним обов'язковим критеріям:

 • Здатний приносити установі прибуток або інші економічні вигоди в майбутньому.
 • Чи не має будь-якої матеріальної або речової форми.
 • Має можливість для ідентифікації від інших майнових об'єктів.
 • Призначається для експлуатації в госпдіяльності протягом тривалого періоду (від 12 міс.).
 • Не призначений для подальшої реалізації «на сторону».
 • Документально оформлений належним чином, тобто з підтвердженням прав на використання і на фактичне існування.

Не визнаються нематеріальними активами наступні види вкладень:

 • Чи не призвели до очікуваних і обумовленим в контракті результатами технологічні, дослідно-конструкторські або науково-дослідні роботи.
 • Чи не оформлені в законодавчому порядку і незавершені технологічні, дослідно-конструкторські або науково-дослідні роботи.
 • Фізичні об'єкти, що мають матеріальну форму, містять результати праці інтелектуального характеру, включаючи засоби індивідуалізації.

Зверніть увагу Зверніть увагу!

Додатково в окремих випадках потрібна наявність документації, що підтверджує виключне право установи на актив. Маються на увазі свідоцтва, патенти, договір на відчуження прав, інші охоронні документи.

Приклади нематеріальних активів в бухгалтерському обліку

Облік основних засобів і нематеріальних активів ведеться на спеціальних бюджетних рахунках. Згідно п. 56 Наказу бухгалтерський облік НМА організовується на рахунку 10200 з однойменною назвою. Нематеріальні активи - це об'єкти обліку інвентарні. Права на один актив виникають з одного свідоцтва, патенту або договору. Прикладами НМА є:

 • Ліцензії на окремі види госпдіяльності.
 • Знаки обслуговування або товарні знаки, бренди.
 • Твори мистецтва, літератури або науки.
 • Авторські права.
 • Виняткові права на результати інтелектуальної праці.
 • Промислові зразки.
 • Секрети виробництва типу «ноу-хау».
 • Бази даних і програми для ЕОМ.

Інші приклади НМА дивіться в рекомендації Системи Держфінанси .

Первісна вартість НМА в обліку

При постановці НМА на бухоблік кожному об'єкту присвоюється свій індивідуальний номер. За вимогами Інструкції 157н первісна вартість по кожному об'єкту спочатку формується на рах. 10602. Потім сума переноситься на рах. 10200. Що стосується вартості первісної? Це витрати з виготовлення активу або придбання, включаючи:

 • Виняткові права на НМА.
 • Обов'язкові види платежів, пов'язаних з придбанням прав, - мита, реєстраційні збори і т.д.
 • Посередницькі послуги сторонніх компаній.
 • Консультаційні або інформаційні послуги.
 • Оплата праці персоналу, зайнятого в процесі створення НМА або виконання робіт.
 • Амортизаційні витрати основних фондів і НМА, які брали участь в процесі створення нового активу.
 • Витрати за змістом устаткування або НМА.
 • Інші види витрат.

Зверніть увагу Зверніть увагу!

З метою точного визначення ПС (первісної вартості) ціна активу формується на рах. 10602 з урахуванням пред'явленого постачальниками ПДВ. Виняток - випадки вкладень коштів в актив, призначений для обкладається ПДВ госпдіяльності. У цій ситуації дозволяється відразу заявляти ПДВ до відрахування (п. 62 Інструкції).

Не потрібно включати до первісної ціну НМА:

 • Витрати загальногосподарського та іншого характеру, тобто не пов'язані безпосередньо з покупкою об'єкта.
 • Послуги, що надаються стороннім організаціям витрати за технологічними, дослідно-конструкторських або науково-дослідних робіт.
 • Пов'язані з виробництвом дослідних зразків нової продукції витрати, які відносять до складу НМА.

"

Якщо об'єкт нематеріальних активів створений установою самостійно, то в первісну вартість включайте витрати, пов'язані з його створенням ...

Прийняття до обліку нематеріальних активів

Підставою для прийняття до обліку є первинні форми. Освічена на рах. 10602 вартість переноситься на рах. 10200 по завершенні формування. Момент прийняття активу до бухобліку - дата виникнення прав на НМА по законодавчим нормам.

Приклад обліку нематеріального активу в бюджетній установі в 2018 році - картка обліку нематеріального активу за ф. НМА-1.

Припустимо, установа в червні 2018 року придбало у сторонньої організації виключне право на науковий винахід. Додатково оплачена реєстрація договору в Роспатенті. В обліку установ проводки по формуванню вартості виконані так:

Тип установиПроведення бухобліку

Казенне Відображено в обліку покупна вартість права - Д 110632320 До 130232730
Відображено реєстраційні витрати - Д 110632320 До 130232730
НМА поставлений на бухоблік - Д 110230320 До 110632320 Бюджетне Відображено в обліку покупна вартість права - Д 1106Х2320 До 0302Х2730
Відображено реєстраційні витрати - Д 1106Х2320 До 0302Х2730
НМА поставлений на бухоблік - Д 0102Х0320 До 0106Х2320 Автономне Відображено в обліку покупна вартість права - Д 0106Х2000 До Х302Х2000
Відображено реєстраційні витрати - Д 0106Х2000 До Х302Х2000
НМА поставлений на бухоблік - Д 0102Х0000 До Х106Х2000

позабалансовий облік

НМА, отримані установою-ліцензіатом в користування, не ставлять на балансовий облік. Такі об'єкти відносяться на позабалансовий рах. 01. Вартість розраховується з договірної величини винагороди. При цьому суми періодичних платежів ліцензіата за право користування об'єктом в складі поточних витрат відносять на фінрезультат. Порядок віднесення установа визначає самостійно відповідно до облікової політики.

Аналітичний облік нематеріальних активів

Як показує аудит обліку нематеріальних активів, грамотна побудова аналітики НМА і ОС дозволяє установі проконтролювати рух нефінансових об'єктів, а також основних засобів. Оскільки одиницею бухобліку НМА є інвентарний об'єкт, аналітичний облік організується за видами активів в інвентарній картці обліку ОС (п. 68 Інструкції № 157н). Динаміка рухів НМА (переміщення і вибуття) ведеться в журналі операцій по нефінансовим активів.

Скачайте зразок інвентарної картки обліку нефінансових активів:

Скачайте зразок інвентарної картки обліку нефінансових активів:

завантажити зразок

Вибуття нематеріальних активів

Згідно п. 84 Інструкції облік амортизації нематеріальних активів здійснюється на рах. 10400. Якщо подальше використання НМА неможливо, його списують. Вибуття виконується за методом залишкової вартості, накопичена амортизація враховується в повному розмірі. Процедура списання передбачає створення спеціальної комісії. При оформленні акта на списання обов'язково вказується підстава.

Якщо амортизація нематеріальних активів в бухгалтерському обліку нарахована в повному розмірі, це само по собі не може вважатися достатньою підставою для списання з обліку НМА. В обов'язковому порядку вибуття об'єкта потрібно при його реалізації, передачі прав іншій особі, включаючи безоплатну, або передачі всередині одного відомства.

В останній редакції Інструкції 157н з'явилися нові рахунки бухгалтерського обліку для держустанов . Будьте уважнішими в проводках.

Типові проводки при списанні НМА і накопиченої амортизації:

Тип установиПроведення бухобліку

Казенне Списано амортизація - Д 110439420 До 110230420
Списана вартість (залишкова) НМА - Д 140110172 До 110230420 Бюджетне Списано амортизація - Д 0104Х9420 До 1102Х0420
Списана вартість (залишкова) НМА - Д 140110172 До 1102Х0420 Автономне Списано амортизація - Д 0104Х9000 До 1102Х0000
Списана вартість (залишкова) НМА - Д 140110172 До 1102Х0000

Податки при продажу нематеріальних активів

Якщо установа реалізує НМА, в податковому обліку виникає дохід. Відповідно до стат. 248, 249 НК РФ такі суми оподатковуються на прибуток. При цьому величину оподатковуваного бази дозволяється зменшити на амортизаційні відрахування.

Що стосується ПДВ, не належать до оподатковуваних операцій реалізація виключних прав на промислові зразки, корисні моделі, винаходи, програми для ЕОМ, а також бази даних, ноу-хау, топології мікросхем (інтегральних) і права на використання інтелектуальних результатів за умовами ліцензійного договору. Дана норма затверджена в подп. 26 п. 2 стат. 149 НК.

Як відображається надходження або списання НМА?
Що включається до первісної вартості?
10200. Що стосується вартості первісної?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно