Мультиплікатор ціна балансова вартість, розрахунок pb

  1. Опис мультиплікатора Р / В
  2. Використання Р / В спільно з іншими мультиплікаторами
  3. висновок

Коли інвестор бачить графік ціни акцій, то часто задається питанням - чи висока поточна вартість бізнесу компанії чи ні. Для виявлення справедливої ​​ціни акції і зіставлення її з поточною ринковою застосовують методи фундаментального аналізу , Які часто засновані на показниках щоквартальних і щорічних бухгалтерських звітів. А для порівняння підприємств одне з одним і виявлення пріоритетних варіантів для інвестування коштів застосовують мультиплікатори - фінансові коефіцієнти, які порівнюють фундаментальні показники компанії один з одним.

У групі прибуткових мультиплікаторів (які порівнюють доходи, одержувані компанією, з іншими показниками) є мультиплікатор, який якраз і показує, наскільки поточна ринкова ціна відповідає балансовій вартості активів, причому очищеної від боргових зобов'язань.

Опис мультиплікатора Р / В

Мультиплікатор Р / В (Price to Book) показує відношення капіталізації компанії (Price) до балансової вартості її активів (Book Value), де під капіталізацією розуміється поточна ринкова ціна акціонерного капіталу компанії, розрахованого як ринкова вартість акції, помножена на їх загальне випущене кількість ( якщо у компанії випущені і АТ і АП, то їх сумарна вартість складається). А під балансовою вартістю активів розуміється чиста вартість активів компанії, тобто загальна вартість активів (Total Assets) за мінусом загальної заборгованості (Total Debt), яка визначається на основі балансового звіту компанії як сума короткострокової і довгострокової заборгованостей з графи «Пасиви».

Кількість випущених акцій тієї чи іншої компанії можна подивитися на сайті Московської біржі в розділі «Лістинг», підрозділ «Кількісні показники». До речі, тут же вказана і капіталізація компаній. Наприклад, капіталізація компанії «Роснефть» при ціні за одну акцію 256,15 руб. складе 2 714 723 247 824,55 руб., тому що загальне число випущених акцій становить 10 598 177 817 шт.

, тому що  загальне число випущених акцій становить 10 598 177 817 шт

Мал. 1. Капіталізація компанії «Роснефть»

Варто розуміти, що в угодах злиття та поглинання бізнеси продаються аж ніяк не за значенням капіталізації, а зовсім за іншими принципами. Однак інвестор, приймаючи рішення про покупку паперів, повинен розуміти, у скільки ринок оцінює компанію на основі ціни за акцію.

Що ж стосується вартості активів по балансу, то для їх обчислення слід ознайомитися з балансовими звітом (по МСФО) компанії за період, що цікавить. Як приклад розглянемо балансовий звіт по МСФО компанії «Роснефть» за 2015 г. З цього звіту видно, що загальна вартість активів - «Разом активів» - становить 9 638 млн рублів, але, купуючи компанію за ці гроші, ми також отримаємо і заборгованість , яку доведеться погашати. Заборгованість, в свою чергу, ділиться на короткострокову (яку необхідно погасити в найближчі 12 місяців) і довгострокову (погашається в період після найближчих 12 місяців). Короткострокова заборгованість представлена ​​в звіті в графі «Разом короткострокові зобов'язання» і становить 1 817 млн ​​руб. Що ж стосується довгострокової заборгованості, то вона представлена ​​в графі «Разом довгострокові зобов'язання» і становить 4 829 млн руб. Виходить, що сумарна заборгованість компанії дорівнює 6 646 млн руб. Виходить, що розмір власних активів компанії складає різницю між «Разом активів» і загальною заборгованістю, тобто дорівнює 2 992 млн руб.

Виходить, що розмір власних активів компанії складає різницю між «Разом активів» і загальною заборгованістю, тобто  дорівнює 2 992 млн руб

Мал. 2. Балансовий звіт компанії Роснефть

Мультиплікатор ціна / балансова вартість розраховується як частка від ділення значення капіталізації 2 714 723 247 824,55 рублів на вартість активів компанії, очищену від зобов'язань 2 992 млн. Рублів, тобто становить 0,93. Якщо значення коефіцієнта ціна / балансова вартість менше 1, це означає, що ринок недооцінює компанію. Якщо вище - значить, з одного боку, вірить в її розвиток, а з іншого - вже оцінює вище її фактичної балансової вартості. Варто відзначити, що балансова вартість є досить стабільним показником, на відміну від чистого прибутку. При цьому ціна / балансова вартість активів - менш волатильний показник, ніж, наприклад, P / E. Але зростання показника ціна / балансова вартість - це позитивний фактор для зростання вартості акцій.

Що ж стосується недоліків методу, то потрібно враховувати, що оцінка по балансу не відповідає реальній вартості бізнесу для продажу. Причина - в тому, що в балансі відображається вартість придбання активу за мінусом амортизації, а це далеко не завжди відображає поточну ситуацію. Мало того, в структурі балансу є матеріальні і нематеріальні активи. Якщо першу групу ще можна тверезо оцінити, то вартість нематеріальних активів піддається оцінці набагато важче. Виходить, що розрахунок Р / В дає інвестору хорошу картину для традиційних бізнесів. Але якщо таким чином оцінювати, скажімо, IT-компанію - можна отримати кілька спотворений результат. Природно, мультиплікатор ціна / балансова вартість потрібно відстежувати в динаміці і порівнювати з компаніями - конкурентами по сектору ринку.

Використання Р / В спільно з іншими мультиплікаторами

Традиційно оцінку компанії виробляють не тільки по балансу, але і по прибутку, а також з урахуванням рентабельності. Справа в тому, що вартість активів компанії може бути висока і навіть показувати зростання, але якщо компанія не буде показувати прибуток, то ринок навряд чи дасть їй високу оцінку. Тому для більш правильної інтерпретації Р / В його слід оцінювати спільно з Р / Е , А якщо врахувати волатильність чистого прибутку - то ще й з Р / S , Так як виручка є менш волатильною, ніж прибуток. Позитивним моментом буде спільний зростання даних показників - це скаже про те, що компанія збільшує виручку (веде експансію галузі) і збільшує прибуток (конвертує виручку в прибуток), а також розширюється, збільшуючи вартість активів, що буде говорити про найбільш ймовірне зростання цін на акції . Також не варто забувати про те, що активи повинні бути рентабельними. Для визначення цього параметра використовується коефіцієнт ROE (Return on Equity - коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу), співвідносить чисті активи компанії з чистим прибутком, показуючи здатність активів генерувати прибуток. Добре, коли під час зростання коефіцієнта ціна / балансова вартість рентабельність теж зростає.

висновок

Для вірної фундаментальної оцінки компанії слід застосовувати не один мультиплікатор, а кілька, які оцінюють бізнес як з точки зору прибутковості, так і рентабельності, не забуваючи про фінансову стійкість і платоспроможність.

Хочете ознайомитися з усіма нюансами фундаментальної оцінки компаній і навчитися заробляти прибуток з інвестиційного процесу? Допоможе «Відкриття Брокер»! Реєструйтеся на порталі прямо зараз - у нас багато корисних матеріалів!

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Фундаментальний аналіз ринку »

24.03.2017

Хочете ознайомитися з усіма нюансами фундаментальної оцінки компаній і навчитися заробляти прибуток з інвестиційного процесу?