Курс Управління грошовими потоками підприємства

 1. Розклад актуальних заходів по зв'язаних темах:
 2. формат навчання
 3. Документ по закінченні навчання
 4. Мета семінару / курсу
 5. Для кого призначений
 6. Цей захід відноситься до тем

Дану програму Ви можете замовити тільки в індивідуальному * або корпоративному ** форматі (навчання співробітників однієї компанії).

* Вартість індивідуального очного навчання в Москві і Санкт-Петербурзі від 3 500 рублів за академічну годину (залежить від теми навчання).

Вартість індивідуального навчання в інших містах або в форматі онлайн уточнюйте у менеджерів.

Тривалість індивідуального навчання - мінімум 2 академічні години.

** Вартість корпоративного навчання від 90 000 рублей за 1 день.


Розклад актуальних заходів по зв'язаних темах:

 • Короткий опис

 • повна програма

 • викладачі

Місце проведення

м Москва, бізнес-центр «Вікторія Плаза», вул. Бауманська д. 6, стор. 2, в п'яти хвилинах від м. Бауманська. Всім учасникам надсилається детальна схема проїзду на семінар.
Показати на мапі

Іногороднім клієнтам надається допомога у бронюванні готелю на період проходження навчання.

формат навчання

Курс підвищення кваліфікації, очно-заочна форма.

Документ по закінченні навчання

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Мета семінару / курсу

Отримати знання, вміння і навички з аналізу руху грошових потоків, розробці напрямів інтенсифікації грошових потоків, освоїти вміння і навички аналізу та управління розрахунками організації, узагальнити практичний досвід в області планування грошових потоків, обговорити практичні аспекти оптимізації грошових потоків підприємства.

Для кого призначений

Власників, генеральних, фінансових та комерційних директорів, керівників фінансово-економічних та бухгалтерських служб.

Цей захід відноситься до тем

Офіційні документи Навчального центру

Об'єкт управління - грошовий потік.

 • Відмінності між поняттями «грошовий потік», «рух грошових коштів», «грошовий запас»
 • Переваги грошових потоків як показника фінансового становища
 • Взаємозв'язок аналізу грошових потоків з іншими напрямами фінансового аналізу
 • Сфера використання результатів аналізу грошових потоків
 • Цикл грошового потоку, його складові та чинники, що формують грошовий потік (внутрішні та зовнішні)
 • Методи управління позицією «Грошові кошти»

Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками.

 • Зовнішні та внутрішні джерела інформації про грошові потоки
 • Організація аналізу руху грошових коштів з використанням сучасних технологій
 • Звіт про рух грошових коштів. Принципи його побудови відповідно до МСФЗ
 • Порівняльна характеристика звітності про рух грошових коштів у вітчизняній та зарубіжній практиці

Форми розрахунків і їх вплив на рух грошових коштів.

 • Готівкові і безготівкові розрахунки
 • Організація безготівкових розрахунків на підприємстві
 • Розрахунки платіжними дорученнями, акредитивами, платіжними вимогами дорученнями
 • Роль казначейських зобов'язань в розрахунках
 • Вплив форм розрахунків на надійність і стійкість надходжень грошових коштів

Методи розрахунку грошових потоків: Російська та зарубіжна практика.

 • Прямий метод оцінки грошових потоків
 • Логіка коригувань фінансового результату при його перетворенні в чистий грошовий потік і методи аналізу грошових потоків
 • Розрахунок ліквідного грошового потоку
 • Горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про рух грошових коштів
 • Оцінка характеру, інтенсивності і результативності поточної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за даними звітів, складених різними методами
 • Оцінка «якості» чистого грошового потоку з поточної діяльності
 • Аналіз умов виникнення та регулювання дефіциту (надлишку) грошових коштів
 • Метод фінансових коефіцієнтів

Аналіз і управління розрахунками організацій.

 • Поняття розрахунків організацій і система їх аналізу
 • Причини виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, її взаємозв'язок з рухом грошових коштів підприємства
 • Фактори, що визначають величину дебіторської заборгованості організації
 • Оцінка ефекту від вкладення коштів підприємства в дебіторську заборгованість
 • Критерії оцінки «якості» дебіторської заборгованості
 • Поняття сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, їх виявлення за даними бухгалтерської звітності
 • Зміст і призначення аналізу дебіторської заборгованості за термінами виникнення
 • Фінансові коефіцієнти, що характеризують дебіторську заборгованість організації
 • Оцінка інкасування боргів покупців
 • Загальна оцінка типу кредитної політики підприємства по відношенню до покупців і його ефективності
 • Оцінка ефективності розробленої політики управління грошовими потоками
 • Поняття і склад зобов'язань підприємства
 • Оцінка рівня, динаміки і «якості кредиторських боргів організації
 • Виявлення невиправданої кредиторської заборгованості
 • Внутрішній аналіз кредиторської заборгованості
 • Розрахунок показників, що характеризують інтенсивність обороту кредиторської заборгованості
 • Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Порівняльна оцінка умов надання та отримання кредиту на підприємстві

Аналіз взаємозв'язку грошових потоків і руху оборотного капіталу.

 • Зв'язки між рухом оборотного капіталу і грошових коштів
 • Операційний і фінансовий цикли, способи їх оцінки
 • Значення показників в характеристиці стану грошових потоків організації
 • Фактори, що сприяють скороченню тривалості операційного і фінансового циклів
 • Поняття і способи обчислення поточних фінансових потреб підприємства, їх залежність від умов отримання і витрачання грошових коштів
 • Оцінка можливостей зниження поточних фінансових потреб шляхом надання знижок за дострокове погашення зобов'язань покупцями

Аналіз і управління готівкою.

 • Поняття грошової готівки і її ознаки: рутинна, обережність і спекулятивність
 • Ключові мотиви володіння готівкою
 • Цілі аналізу грошових коштів
 • Оцінка рівня, динаміки і ступеня участі готівки в капіталі організації
 • Аналіз рівня відволікання вільного залишку грошових коштів у фінансові вкладення
 • Динаміка оборотності грошових коштів і її зв'язок з умовами функціонування грошових потоків
 • Проблема визначення оптимального залишку грошових коштів підприємства
 • Моделі розрахунку оптимального розміру вільної готівки: Баумоля, Міллера-Орра, Стоуна

Оцінка грошових потоків у часі.

 • Зміст концепції дисконтування грошових потоків
 • Поняття нарощення і дисконтування вартості
 • Способи тимчасової оцінки грошових потоків
 • Оцінка ануїтетів. Норма дисконту, яка використовується в оцінці грошових потоків
 • Сфера застосування результатів тимчасової оцінки грошових потоків
 • Використання тимчасового аналізу грошових потоків в управлінні розрахунками організацій: аналіз ефективності бартерних угод, оцінка способів розрахунків з постачальниками і покупцями, вибір схеми погашення кредиту
 • Концепція тимчасової вартості в інвестиційному аналізі: методи вибору інвестиційних проектів, засновані на нарощенні і дисконтировании вартості

Планування грошових потоків підприємства.

 • Особливості фінансової діяльності, визначення характеру її грошових потоків
 • Необхідність планування грошових потоків організацій в умовах ринку, його цілі
 • Відмінності плану руху грошових коштів від звіту про рух грошових коштів
 • Проблема вибору горизонту планування грошових потоків і її рішення
 • Місце бюджету руху грошових коштів в системі фінансового планування
 • Принципи формування бюджету руху грошових коштів
 • Етапи бюджетування потоку грошових коштів
 • Методика розрахунку окремих показників бюджету руху грошових коштів
 • Мета і завдання розробки платіжного календаря, його види
 • Форма платіжного календаря. Касовий план, порядок його подання і розробки

Перелік кейсів, що розглядаються на курсі:
Кейс: Системи забезпечення грошових коштів.
Кейс: Застосування різних методів аналізу грошових потоків.
Кейс: Аналіз ризиків за спеціальними фінансовими показниками.
Кейс: Управління грошовими потоками в процесі операційної діяльності.
Кейс: Управління грошовими потоками в процесі інвестиційної діяльності.
Кейс: Управління грошовими потоками в процесі фінансової діяльності.
Кейс: Управління власними і позиковими коштами.
Кейс: Планування, оптимізація та моделювання грошових потоків.

 • Дану програму Ви можете замовити тільки в індивідуальному * або корпоративному ** форматі (навчання співробітників однієї компанії) ФЕДОРОВА Галина Володимирівна

  Кандидат економічних наук. Бізнес-тренер, консультант з управління фінансами.

  Дізнатися більше

  Сфера професійних інтересів:

  Серед успішних проектів щодо формування та вдосконалення систем бюджетування, управлінського обліку та фінансового контролю - співробітництво з рядом відомих компаній нафтогазової, паливно-енергетичної, легкої промисловості, великими торговельними компаніями в числі яких «Газпром», «Росатом», «Данон» і ін.

  Досвід роботи:

  Досвід практичної діяльності в області бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, фінансового аналізу, інформаційних технологій управлінської діяльності понад 20 років. Має атестат професійного бухгалтера і свідоцтво ФРС за програмою підготовки арбітражних керуючих.

Види знижок Розмір знижки * При заповненні заявки на навчання на сайті 6% Одноразово участю двох і більше співробітників в одному заході 7% Програма для постійних клієнтів
У залік йде історія відвідувань починаючи з 01.01.2018 року і діє до 31.12.2019 року 2-5 відвідування будь-якого співробітника компанії
(1-й партнерський рівень) 7% 6-10 відвідування будь-якого співробітника компанії
(2-й партнерський рівень) 10% з 11 відвідування будь-якого співробітника компанії
(3-й партнерський рівень) 15%

* Знижки не підсумовуються.


Додати відгук

Додати відгук

Пн-Пт з 9 до 19 Мск

зараз працюємо

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно