Чистий оборотний капітал (NWC)

  1. Методика розрахунку Чистого оборотного капіталу
  2. логіка NWC
  3. висновок

Методика розрахунку NWC

логіка NWC

Матеріали по темі

В процесі своєї діяльності багато компаній залучають позикові кошти, за допомогою яких здійснюють фінансування поточних проектів і розширюють сферу своєї експансії в галузі. Однак варто пам'ятати, що основна особливість залучення будь-якого позики - необхідність подальшого повернення грошових коштів. Багато компаній, що володіють надмірно великою заборгованістю, можуть зазнавати труднощів при погіршенні економічної кон'юнктури, особливо при зростанні процентних ставок, що часто може служити причиною банкрутства.

Для проведення аналізу структури капіталу компанії і визначення її загальної стабільності в фундаментальному аналізі виділяють ряд мультиплікаторів фінансової стійкості і платоспроможності. Перша група включає в себе ряд показників, що характеризують капітал компанії з точки зору фінансових ризиків, друга - показує здатність компанії здійснювати різного роду виплати. Існує мультиплікатор, який можна віднести до обох груп - це Чистий оборотний капітал (Net Working Capital) або, як його ще називають, Чистий робочий капітал. NWC показує в короткостроковій перспективі здатність компанії здійснювати поточні платежі і використовувати гроші на свій розвиток.

Методика розрахунку Чистого оборотного капіталу

Показник NWC обчислюється як різниця поточних активів компанії та її поточної заборгованості. Формула Чистого оборотного капіталу наступна:

NWC = Total Current Assets - Total Current Liabilities.

У формулі NWC компоненти Total Current Assets (оборотні активи) і Total Current Liabilities (короткострокові зобов'язання) можна взяти зі звітності компанії (як правило, по МСФЗ) з бухгалтерського балансу. Для прикладу розрахунку Чистого оборотного капіталу по балансу візьмемо дані компанії Лукойл.

Мал. 1. Бухгалтерський баланс компанії «Лукойл» за 2016 р

У графі «Активи» ми спостерігаємо рядок «Разом оборотні активи», які становлять 1 255 641 млн руб. У графі «Пасиви» спостерігаємо рядок «Разом короткострокові зобов'язання», що мають значення 830 686 млн руб. Тобто виходить, що NWC = 1 255 641 - 830 686 = 424 955 млн руб.

Варто сказати, що оборотні активи - це активи, строк корисного використання яких становить не більше 12 місяців. До цієї групи активів традиційно зараховують грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість та складські запаси ТМЦ. Тобто це - найбільш ліквідні активи компанії, які досить просто реалізувати, а отримані кошти можна швидко пустити на питання, що цікавлять проекти. Короткострокові зобов'язання являють собою ті зобов'язання, які повинні бути виконані в найближчі 12 місяців. До цієї групи включають короткострокові кредити, кредиторську заборгованість та податкову заборгованість.

логіка NWC

Виходить, що коефіцієнт чистого оборотного капіталу показує, скільки у компанії залишиться грошей після виплати всієї короткострокової заборгованості за рахунок оборотних активів, які є найбільш ліквідною групою. І саме NWC компанія може пускати на подальше зміцнення своїх позицій в галузі - це її вільні грошові кошти, без обтяжень.

Добре, коли NWC є позитивним числом, що говорить про наявність грошових коштів. Але NWC може бути і негативним, що свідчить про певний дефіцит фінансів. Причому при нездатності компанії оплачувати свою короткострокову заборгованість вона нікуди не йде, а навпаки - довгострокова починає потихеньку додаватися до вже наявної короткострокової, що ще сильніше нагнітає ситуацію. Але надмірно великий NWC теж не завжди є хорошим фактором, так як свідчить про нераціональне розподілі грошей і може бути непрямим фактором не найкращою рентабельності.

Варто відзначити, що NWC - це короткостроковий показник (дані в його розрахунках справедливі на 12 місяців), але цілком може бути ситуація, коли, наприклад, основні виплати у компанії чекають в наступному році, що не відіб'ється в поточному NWC. Також є певний мінус в тому, що NWC - це абсолютний показник, тому порівнювати його з показниками інших компаній не є коректним. Але для аналізу поточного стану капіталу компанії NWC цілком підходить.

висновок

NWC - важливий показник, що характеризує здатність компанії виплачувати заборгованість із найбільш ліквідних активів і направляти гроші в свій подальший розвиток.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Фундаментальний аналіз ринку »

Докладний відеокурс « Фундаментальний аналіз для початківців »

22.05.2017

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно