Чисті активи: формула розрахунку по балансу 2017

  1. Чисті активи в 2018 році: загальні положення
  2. Формула і порядок розрахунку чистих активів в 2018 році
  3. Оцінка і способи збільшення чистих активів
  4. Способи збільшення чистих активів в 2018 році
  5. Як сформувати та перевірити бухбаланс

Фінансовий стан компанії оцінюють, в тому числі, за величиною чистих активів. Оскільки це вартість всього майна за мінусом кредиторських зобов'язань. У статті формула розрахунку чистих активів в 2018 році по балансу 2017 року з прикладами.

Чисті активи в 2018 році: загальні положення

Щодня компанії використовує в обороті об'єкти, що знаходяться в її власності. Наприклад, будівлі, офіси, земля, гроші і т.д. Це і є активи організації. Але це лише мала частина фінансової складової, адже часто у компаній є і зобов'язання: кредити, позики, борги перед партнерами. Тому важливо знати, який величиною ЧА володіє компанія.

Чисті активи (ЧА) - це власні кошти, які залишаться у компанії після розрахунків з усіма кредиторами. Тому часто цей показник використовують, щоб повністю оцінити фінансове благополуччя організації. Також величина чистих активів може знадобитися і в інших випадках.

Схема. Коли потрібен розрахунок чистих активів компанії

Формула і порядок розрахунку чистих активів в 2018 році

Величину ЧА компанії визначають виходячи з показників бухгалтерського балансу. Такий порядок офіційно затверджений наказом Мінфіну від 28.08.2014 № 84н, за яким в розрахунок чистих активів в 2018 році потрібно включати:
- необоротні активи: ОС, нематеріальні активи, незавершене виробництво та ін .;
- оборотні активи: запаси, ПДВ по придбаних цінностей, гроші;
- короткострокові зобов'язання за кредитами і позиками;
- довгострокові зобов'язання по кредитах і позиках;
- кредиторська заборгованість;
- інші активи з розділів IV і V форми бухбаланса.

Розрахунок ЧА для ТОВ і АТ однаковий, використовуйте для цього формулу:

ЧА = КР - ДЗ + ДБП,
де ЧА - чисті активи,
КР - Капітал і резерви (рядок 1300 балансу),
ДЗ - дебіторська заборгованість учасникам по внесках і статутний капітал (у ряд. 1 230 балансу тільки сума заборгованості учасників (засновників) до статутного капіталу - дебетове сальдо рахунку 75 «Розрахунки з засновниками», субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного капіталу»),
ДБП - доходи майбутніх періодів (строка1530 - кредитове сальдо рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів»).

Приклад розрахунку чистих активів по балансу
Головбух ТОВ «Альянс» для розрахунку чистих активів використовує показники бухбаланса. На кінець 2017 року балансу загальна сума активів дорівнює:
- довгострокові зобов'язання - 35 млн рублів;
- короткострокові зобов'язання - 15 млн рублів;
- доходи майбутніх періодів - 500 тис. Рублів.
Вартість чистих активів ТОВ складе - 15 500 000 рублів (35 000 000 - 15 000 000 - 5 000 000 + 500 000).

Оцінка і способи збільшення чистих активів

Фінансове благополуччя компанії безпосередньо залежить від вкладень, а також вірного витрачання активів для погашення зобов'язань. Тому необхідно оцінити її платоспроможність. для цього порівняйте показники ЧА з об'ємом статусного капіталу. Потім за підсумковими даними, проаналізуйте виявлені зміни.

Головне в оцінці це зрозуміти, скільки становить різниця між платоспроможністю і кредитоспроможністю організації. Причому другий показник, це можливість компанії відповідати за всіма своїми зобов'язаннями. Наприклад, платити податки і внески, кредити, а також обсяги заборгованостей за поставки товарів.

Оцінку ЧА компанії проводять і податкові інспектори. Вони можуть занести її в «чорний список», якщо чисті активи виявилися меншими основних матеріальних цінностей. Оскільки мізерна величина чистих активів це наслідок великих фінансових втрат. А значить, податківці зацікавляться, з чим пов'язані збитки і можуть викликати директора на комісію для роз'яснювальних заходів. Їх мета, щоб компанія збільшила чисті активи, в іншому випадку вона збанкрутує, або буде ліквідована. Підсумки оцінки можуть бути наступні.

Чисті активи дорівнюють статутного капіталу. Компанія ризикує, якщо підсумки оцінки виявилися такими. Адже якщо учасник вийде зі складу організації, то вся заборгованість перед ним буде списана за рахунок зменшення статутного капіталу. А значить, збільшення частки учасників, що залишилися не відбудеться.

Чисті активи менше статутного капіталу. Якщо оцінка показала такий результат, то терміново застосовуйте заходи по збільшенню ЧА або зменшення статутного капіталу. Способи різні, їх ви зможете дізнатися нижче в статті.

Розглянемо на прикладі, коли ЧА меншою від статутного капіталу. Заданий значення у нас - 600 тис. Рублів, така величина ЧА виявилася в кінці 2017 року. Тому слід провести заходи щодо зниження статутного капіталу. Раніше він був 800 тис. Руб., Тепер планку опустіть до 600 тис. Руб. Для цього:
- внесіть зміни до статуту підприємства. В цьому випадку, зменшиться частка кожного з виходять зі складу учасників. Тому правки статуту вбережуть від претензій.
- на суму виплати учасника, що вийшов знизьте розмір статутного капіталу, попередньо провівши розрахунок. Наприклад, учасників 6, виплата на одного виходить - 120 тис. Рублів. У підсумку, капітал буде дорівнює - 680 000 рублей (800 000 - 120 000).

Чисті активи більше статутного капіталу. В цьому випадку, компанії побоюватися нічого. Єдине що при виході учасника, йому треба видати виплату виходячи їх різниці між вартістю ЧА і статутним капіталом.

Розглянемо на прикладі. У складі ТОВ - 5 учасників, статутний капітал - 500 тис. Руб., Чисті активи - 650 тис. Руб. Визначимо розмір частки, кожного учасника, що виходить: 130 000 руб. (650 000/5 чол.). Потім розрахуємо різницю ЧА і статутного капіталу: 150 000 руб. (650 000 - 500 000). Частка кожного учасника - 130 тис. Рублів, це менше різниці активів - 150 тис. Рублів. Тоді при виході одного з учасників, частка решти виросте з 100 тис. Рублів до 125 тис. Рублів (500 000/5 чол. Та 500 000/4 чол.).

Способи збільшення чистих активів в 2018 році

Компанії самі вибирають спосіб, як збільшити вартість своїх ЧА. Але в списку законних способів, числяться наступні:
- переоцінка основних засобів;
- безоплатне одержання майна від засновників або акціонерів;
- вклади в майно від акціонерів;
- оприбуткування в бухгалтерському обліку надлишків за підсумками інвентаризації.

Як сформувати та перевірити бухбаланс

Розповімо алгоритм дій на прикладі БухСофт Онлайн .

1. Формуємо проводки по всіх операціях: Журнал операцій, кнопка «Заповнити». Заповнюємо журнал операцій за весь період роботи.

2. Потім потрібно закрити рахунки послідовно за кожен місяць (визначити фінансовий результат). Далі формуються проводки по закриттю року. Натискаємо «Заповнити» в Журналі операцій. Після цього потрібно перевірити коректність відображення даних по регістру бухобліку: Журнал операцій / Звіти / В розрізі аналітики - Сальдо за дебетом і за кредитом має бути однаковим, рахунки 90, 91, 99 не повинні мати залишку на кінець року. Якщо одне з пунктів не виконано, потрібно перевіряти коректність ведення обліку.

3. У модулі «Підготовка звітності», виберіть потрібний рік. Потім в розділі «Баланс» виберіть звітність.

Потім в розділі «Баланс» виберіть звітність

Виберіть потрібний період і натисніть «Заповнити». Програма заповнить звітність на підставі даних Бухгалтерії. Сам файл можна буде побачити, зберегти або роздрукувати дані у вкладці Готові звіти.

Сам файл можна буде побачити, зберегти або роздрукувати дані у вкладці Готові звіти

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно