Артикс-2000 - Правові системи - Кореспонденція рахунків - Вплив ПБО 18/02 на показник чистого прибуткуВплив ПБО 18/02 на показник чистого прибутку. Відкладені податки в системі КонсультантБухгалтер: КорреспонденціяСчетов

Наталя Чаплигіна, старший експерт відділу КорреспонденціяСчетов

Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з нормативно встановлених правил. Такі правила закріплені в стандартах - положеннях з бухгалтерського обліку (ПБО). На сьогоднішній день кількість діючих ПБО досягло 19 і практично в кожному з них містяться ті чи інші вимоги до розкриття відповідної інформації в бухгалтерській звітності. В цьому відношенні вимоги ПБО 18/02 в основному стосуються Звіту про прибутки і збитки (форма N 2) і їх виконання впливає на показник чистого прибутку звітного періоду.
Найбільш поширені в діяльності організацій господарські операції з урахуванням вимог ПБУ 18/02 містяться в схемах кореспонденції рахунків інформаційного банку КонсультантБухгалтер: КорреспонденціяСчетов . Загальна кількість таких схем вже перевищила дві сотні (на липень 2003 року).
Розглянемо питання, пов'язані із застосуванням ПБО 18/02 при розрахунку показника чистого прибутку і складанні бухгалтерської звітності.
Відкладені податки і чистий прибуток
Коротко нагадаємо основні положення ПБО 18/02. Суть вимог ПБО 18/02 в тому, що податок на прибуток має відображатися в бухгалтерському обліку та звітності в сумах, які визначаються виходячи з облікового прибутку (умовний податок), але скоригованих на суми податку, визначені виходячи з різниць між бухгалтерським та оподатковуваним прибутком. У термінології ПБО 18/02 існує три види різниць між бухгалтерським та оподатковуваним прибутком (збитком).

 • Постійні різниці, що виникають:
  • якщо в бухгалтерському обліку визнані витрати і (або) доходи, які не визнаються з метою оподаткування прибутку (в податковому обліку);
  • якщо в податковому обліку визнані витрати і (або) доходи, які не визнаються в бухгалтерському обліку.
 • При виникненні постійних різниць в бухгалтерському обліку відображаються постійні податкові зобов'язання (ПНО).
 • Тимчасові різниці, що виникають:
  • якщо в бухгалтерському обліку витрати визнані раніше, ніж в податковому обліку;
  • якщо в податковому обліку доходи визнані раніше, ніж в бухгалтерському.
 • При виникненні тимчасових різниць в бухгалтерському обліку відображаються відкладені податкові активи (ВПА).
 • Оподатковувані тимчасові різниці, що виникають:
  • якщо в податковому обліку витрати визнані раніше, ніж в бухгалтерському обліку;
  • якщо в бухгалтерському обліку доходи визнані раніше, ніж в податковому. При виникненні тимчасових різниць в бухгалтерському обліку відображаються відкладені податкові зобов'язання (ВПЗ).

Тепер розглянемо, як виконання вимог ПБО 18/02 впливає на показник чистого прибутку звітного періоду.
Сума податку на прибуток, яка відноситься на зменшення прибутку звітного періоду, в Плані рахунків відображається записом за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах". Чистий прибуток звітного періоду, що підлягає розподілу між власниками організації, в бухгалтерському обліку дорівнює сальдо рахунку 99. За правилами ж ПБО 18/02 ВПА і ВПЗ не враховуються на рахунку 99. У зв'язку з цим незастосування вимог ПБО 18/02 може призвести до того, що сума чистого прибутку буде визначена недостовірно.
Приклад. За підсумками 2003 року бухгалтерська прибуток склав 10000 руб., А оподатковуваний прибуток 20000 руб. Сума податку, зазначена в декларації з податку на прибуток, склала 4800 руб. (20000 х 24%). Припустимо, що різниця між бухгалтерським та оподатковуваним прибутком виникла через те, що в бухгалтерському обліку частина витрат визнана раніше, ніж в податковому (в бухгалтерському обліку в звітному - 2003 році, а в податковому буде враховуватися в 2004 році). В такому випадку в бухгалтерському обліку відображається ВОНА, величина якого складе 2400 руб. ((20000 - 10000) х 24%). Розрахунки з податку на прибуток будуть відображатися такими записами.

Без урахування вимог ПБО 18/02 З урахуванням вимог ПБУ 18/02 Дебет Кредит Сума, руб. Дебет Кредит Сума, руб. 99 68 4800 (20 000 x 24%) 99 68 2400 (10 000 x 24%) - - - 09 68 2400 (10 000 x 24%)
В результаті сума чистого прибутку, що підлягає розподілу між власниками, без урахування вимог ПБО 18/02 складе 5200 руб. (10000 - 4800), а з урахуванням вимог ПБУ 18/02 - 7600 руб. (10000 - 2400). Наказом Мінфіну Росії від 07.05.2003 N38н "Про внесення доповнень і змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування" для обліку ВПА і ВПЗ в План рахунків введено відповідні рахунки: 09 "Відкладені податкові активи" і 77 "Відкладені податкові зобов'язання". Саме на цих рахунках враховуються суми податку на прибуток, які не впливають на показник чистого прибутку при складанні бухгалтерської звітності. ПНО враховуються на рахунку 99 і тому беруть участь в розрахунку чистого прибутку. >
Відкладені податки в бухгалтерській звітності та схемах кореспонденції рахунків
Тепер перейдемо до вимог ПБО 18/02 безпосередньо щодо бухгалтерської звітності. У Звіті про прибутки і збитки (форма N 2), рекомендованому Мінфіном Росії (Наказ від 31.01.2000 N 4н), відображається інформація про суму податку на прибуток, зазначеного у податковій декларації (поточний податок), про суми ПНО, ВПЗ та ВПА. Для виконання вимог ПБУ 18/02 в форму N 2 можна ввести додаткові рядки до рядка 150 "Податок на прибуток та інші аналогічні платежі".
Показники рядків 140 - 160 форми N 2 можуть визначатися таким чином:
стор.140 "Прибуток до оподаткування" - бухгалтерський прибуток до оподаткування;
стор.150 "Податок на прибуток та інші аналогічні платежі" - сума податку на прибуток, зазначеного у податковій декларації (поточний податок: стор.140 х 24% + стор.151 + стор.152 - стор.153);
додатково введені рядки:
стор.151 "ПНО" - суми постійних податкових зобов'язань;
стор.152 "ВОНА" - суми відкладених податкових активів;
стор.153 "ВОНО" - суми відкладених податкових зобов'язань;
стор.160 "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності" - (стор.140 - стор.150 + стор.152 - стор.153 = стор.140 - (стор.140 х 24% + стор.151)).
Як видно з розрахунку показника по рядку 160, ВПА і ВПЗ не повинні впливати на розмір чистого прибутку, в чому і полягає сенс всіх вимог ПБО 18/02.
У червні 2003 року в системі "КорреспонденціяСчетов" в Плані рахунків (поле "Тематичний пошук") з'явилися нові підрубрики: рахунок 09 "Відкладені податкові активи" і рахунок 77 "Відкладені податкові зобов'язання". Тому тепер, щоб знайти схеми кореспонденції рахунків, в яких роз'яснюється облік ВПА та ВПЗ, досить в Картці реквізитів в розділі "План рахунків бухгалтерського обліку (з 2001 р)" вибрати відповідно або рахунок 09, або 77. Загальна кількість таких схем вже перевищила сотню (на липень 2003 року).

(За матеріалами бюлетеня "Консультант Плюс")