Кафедра математичного моделювання та інформаційних систем

 1. Кафедра математичного моделювання та інформаційних систем Завідувач кафедри - к.ф.-м.н., доцент...
 2. Напрямок математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем
 3. Магістерська програма за профілем «багатовимірні інформаційні моделі в управлінні промисловими об'єктами»...
 4. Напрямок бізнес-інформатика
 5. Магістерська програма за профілем «Впровадження та адміністрування систем управління контентом»
 6. Кафедра математичного моделювання та інформаційних систем
 7. склад кафедри
 8. Напрямок математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем
 9. Магістерська програма за профілем «багатовимірні інформаційні моделі в управлінні промисловими об'єктами»...
 10. Напрямок бізнес-інформатика
 11. Магістерська програма за профілем «Впровадження та адміністрування систем управління контентом»

Кафедра математичного моделювання та інформаційних систем

Завідувач кафедри - к Завідувач кафедри - к.ф.-м.н., доцент Копитов Герман Васильович

склад кафедри

Завідуюча кабінетом - Ярмуш Тетяна Василівна

На кафедрі реалізуються дві освітні програми - «Математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем» і «Бізнес - інформатика».

Напрямок математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем

Випускник зможе працювати:

 • системним і прикладним програмістом;

 • системним адміністратором;

 • фахівцем з розробки та впровадження інформаційних систем і технологій в різних сферах діяльності;

 • розробником штучного інтелекту і роботизованих систем.

Об'єктами професійної діяльності випускника даного напрямку є математичні та алгоритмічні моделі, програми, програмні системи і комплекси, методи проектування та реалізації, способи виробництва програмного забезпечення, супроводу, експлуатації та адміністрування інформаційних систем в різних областях Об'єктами професійної діяльності випускника даного напрямку є математичні та алгоритмічні моделі, програми, програмні системи і комплекси, методи проектування та реалізації, способи виробництва програмного забезпечення, супроводу, експлуатації та адміністрування інформаційних систем в різних областях. До об'єктів професійної діяльності також можуть бути віднесені і імітаційні моделі складних процесів управління.

Викладають відомі не тільки в Росії, але і в Європі вчені-математики: академік РАН директор Інституту прикладної математики ім. М. Келдиша РАН Б. Н. Четверушкін, доктор технічних наук провідний науковий співробітник Калінінградського філії Інституту проблем інформатики РАН А. В. Колесников, професора Р. Фрич (Мюнхенський університет) та В. Куіх (Віденський технічний університет), а також 11 доцентів .

Випускник підготовлений для роботи в наукових, проектних, конструкторських і технологічних організаціях, а також комерційних структурах, банках і промислових підприємствах.

Випускники успішно працюють в різних наукових і освітніх установах, комерційних і фінансових організаціях, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування

Магістерська програма за профілем «багатовимірні інформаційні моделі в управлінні промисловими об'єктами»

Для сучасних високотехнологічних підприємств, конкурентоспроможних на світовому ринку, необхідні висококваліфіковані фахівці в області комп'ютерних систем. Тому на базі спеціальності «математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем» створюється магістратура промислової спрямованості. Сучасна двоступенева система освіти (бакалавр + магістр) дозволяє молодим людям, які мають базову інженерно-технічна освіта або природне утворення в області фізики або прикладної математики і почали працювати на виробництві, підвищити свою кваліфікацію в суміжній галузі. Такі фахівці складуть резерв керівної ланки підприємств.

Саме тому створені нові навчальні курси, які не мають аналогів в інших вузах, але відображають реалії сучасних автоматизованих виробництв: «Архітектура промислового підприємства і його інженерних систем. Життєвий цикл промислових об'єктів »,« Структура сучасного ринку програмних систем і рішень управління підприємством »,« Системи електронного архіву інженерної та конструкторської документації »,« Інженерне моделювання, створення 3D-моделей промислових об'єктів »,« Імітаційне моделювання і віртуальні тренажери »,« Календарно -мережна планування »,« Системи управління і контролю інженерної інфраструктури підприємства »,« Системи управління основними фондами »,« Методи і засоби моделювання інженерних систем і технологічними ських процесів ». Кожен курс має на увазі знайомство з декількома програмними продуктами, які закривають цю нішу, сформованими на світовому ринку рішень для промислових підприємств в останнє десятиліття.

Графік занять зручний для працюючих (в кінці робочого дня), а для розробки курсів і викладання залучені фахівці, що працюють на реальних промислових підприємствах. Цікавим і незайвим буде курс «Основи патентного права і захисту інтелектуальної власності», заснований на життєвому досвіді складання заявок на отримання патентів і свідоцтв на програмні продукти. З перспективними суперкомпьютерами завтрашнього дня (класичного і альтернативних напрямків) познайомить курс «Архітектура і програмне забезпечення високопродуктивних кластерів». Значний час відведено під практики на сучасних промислових підприємствах міста і області.

Напрямок бізнес-інформатика

Випускник зможе працювати:

 • бізнес - аналітиком;

 • програмістом і адміністратором баз даних;

 • фахівцем з консалтингу;

 • прикладним програмістом;

 • фахівцем з впровадження інформаційних систем для бізнесу.

Випускник напрямки отримує кваліфікацію бакалавр бізнес - інформатики. Спеціалізація, або профіль, підготовки - «Управління контентом». Профіль цього відповідає поглибленому вивченню інформаційних систем управління бізнесом, які включають в себе:

 • системи управління ресурсами підприємств (ERP);

 • системи взаємини з клієнтами (CRM);

 • системи управління персоналом (HRP);

 • системи електронного документообігу;

 • системи управління WEB - контентом;

 • корпоративні мережі і бази даних.

Вивчаються відомі програмні комплекси, такі, як «1С: Підприємство», бізнес - рішення компаній Microsoft і Oracle. Класичні курси вищої математики, програмування та економіки також займають гідне місце в навчальному плані бакалаврату.

Науковий напрямок «Розробка систем управління контентом» вибрано відповідно до профілю підготовки. Основними темами цього наукового напрямку є:

 • розробка корпоративних баз даних;

 • використання хмарних технологій;

 • використання веб - технологій в бізнесі.

Поряд з викладачами інституту до роботи на кафедрі залучаються провідні фахівці Уряду Калінінградської області і бізнес - структур Калінінграда. В даний час укладені угоди з провідними ІТ-компаніями регіону і калінінградської ІТ-асоціацією про проходження практик студентів, що важливо при подальшому працевлаштуванні.

Магістерська програма за профілем «Впровадження та адміністрування систем управління контентом»

З 2013 року відкрито магістратуру за профілем «Впровадження та адміністрування систем управління контентом». Магістратура готує висококваліфікованих фахівців в області проектування корпоративних баз даних, розробки, впровадження та адміністрування систем управління підприємствами, розробки і супроводу бізнес інтернет додатків.

Навчальний план включає такі лекційні курси і семінари як:

 • Архітектура підприємства;

 • Управління життєвим циклом інформаційних систем;

 • Розробка корпоративних баз даних;

 • Системи управління контентом;

 • Методи об'єктно-орієнтованого програмування;

 • Розробка систем управління WEB контентом;

 • Інформаційні системи фінансового аналізу та бухгалтерського обліку;

 • Хмарні технології;

 • Електронна комерція;

 • Корпоративні обчислювальні мережі;

 • Науковий семінар "Впровадження та адміністрування Інтернет ресурсів".

Випускники магістратури будуть займатися науковими та прикладними розробками в області інформаційних систем, очолювати групи впровадження та супроводу бізнес додатків, займатися науковою та педагогічною роботою.

Кафедра математичного моделювання та інформаційних систем

Завідувач кафедри - к Завідувач кафедри - к.ф.-м.н., доцент Копитов Герман Васильович

склад кафедри

Завідуюча кабінетом - Ярмуш Тетяна Василівна

На кафедрі реалізуються дві освітні програми - «Математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем» і «Бізнес - інформатика».

Напрямок математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем

Випускник зможе працювати:

 • системним і прикладним програмістом;

 • системним адміністратором;

 • фахівцем з розробки та впровадження інформаційних систем і технологій в різних сферах діяльності;

 • розробником штучного інтелекту і роботизованих систем.

Об'єктами професійної діяльності випускника даного напрямку є математичні та алгоритмічні моделі, програми, програмні системи і комплекси, методи проектування та реалізації, способи виробництва програмного забезпечення, супроводу, експлуатації та адміністрування інформаційних систем в різних областях Об'єктами професійної діяльності випускника даного напрямку є математичні та алгоритмічні моделі, програми, програмні системи і комплекси, методи проектування та реалізації, способи виробництва програмного забезпечення, супроводу, експлуатації та адміністрування інформаційних систем в різних областях. До об'єктів професійної діяльності також можуть бути віднесені і імітаційні моделі складних процесів управління.

Викладають відомі не тільки в Росії, але і в Європі вчені-математики: академік РАН директор Інституту прикладної математики ім. М. Келдиша РАН Б. Н. Четверушкін, доктор технічних наук провідний науковий співробітник Калінінградського філії Інституту проблем інформатики РАН А. В. Колесников, професора Р. Фрич (Мюнхенський університет) та В. Куіх (Віденський технічний університет), а також 11 доцентів .

Випускник підготовлений для роботи в наукових, проектних, конструкторських і технологічних організаціях, а також комерційних структурах, банках і промислових підприємствах.

Випускники успішно працюють в різних наукових і освітніх установах, комерційних і фінансових організаціях, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування

Магістерська програма за профілем «багатовимірні інформаційні моделі в управлінні промисловими об'єктами»

Для сучасних високотехнологічних підприємств, конкурентоспроможних на світовому ринку, необхідні висококваліфіковані фахівці в області комп'ютерних систем. Тому на базі спеціальності «математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем» створюється магістратура промислової спрямованості. Сучасна двоступенева система освіти (бакалавр + магістр) дозволяє молодим людям, які мають базову інженерно-технічна освіта або природне утворення в області фізики або прикладної математики і почали працювати на виробництві, підвищити свою кваліфікацію в суміжній галузі. Такі фахівці складуть резерв керівної ланки підприємств.

Саме тому створені нові навчальні курси, які не мають аналогів в інших вузах, але відображають реалії сучасних автоматизованих виробництв: «Архітектура промислового підприємства і його інженерних систем. Життєвий цикл промислових об'єктів »,« Структура сучасного ринку програмних систем і рішень управління підприємством »,« Системи електронного архіву інженерної та конструкторської документації »,« Інженерне моделювання, створення 3D-моделей промислових об'єктів »,« Імітаційне моделювання і віртуальні тренажери »,« Календарно -мережна планування »,« Системи управління і контролю інженерної інфраструктури підприємства »,« Системи управління основними фондами »,« Методи і засоби моделювання інженерних систем і технологічними ських процесів ». Кожен курс має на увазі знайомство з декількома програмними продуктами, які закривають цю нішу, сформованими на світовому ринку рішень для промислових підприємств в останнє десятиліття.

Графік занять зручний для працюючих (в кінці робочого дня), а для розробки курсів і викладання залучені фахівці, що працюють на реальних промислових підприємствах. Цікавим і незайвим буде курс «Основи патентного права і захисту інтелектуальної власності», заснований на життєвому досвіді складання заявок на отримання патентів і свідоцтв на програмні продукти. З перспективними суперкомпьютерами завтрашнього дня (класичного і альтернативних напрямків) познайомить курс «Архітектура і програмне забезпечення високопродуктивних кластерів». Значний час відведено під практики на сучасних промислових підприємствах міста і області.

Напрямок бізнес-інформатика

Випускник зможе працювати:

 • бізнес - аналітиком;

 • програмістом і адміністратором баз даних;

 • фахівцем з консалтингу;

 • прикладним програмістом;

 • фахівцем з впровадження інформаційних систем для бізнесу.

Випускник напрямки отримує кваліфікацію бакалавр бізнес - інформатики. Спеціалізація, або профіль, підготовки - «Управління контентом». Профіль цього відповідає поглибленому вивченню інформаційних систем управління бізнесом, які включають в себе:

 • системи управління ресурсами підприємств (ERP);

 • системи взаємини з клієнтами (CRM);

 • системи управління персоналом (HRP);

 • системи електронного документообігу;

 • системи управління WEB - контентом;

 • корпоративні мережі і бази даних.

Вивчаються відомі програмні комплекси, такі, як «1С: Підприємство», бізнес - рішення компаній Microsoft і Oracle. Класичні курси вищої математики, програмування та економіки також займають гідне місце в навчальному плані бакалаврату.

Науковий напрямок «Розробка систем управління контентом» вибрано відповідно до профілю підготовки. Основними темами цього наукового напрямку є:

 • розробка корпоративних баз даних;

 • використання хмарних технологій;

 • використання веб - технологій в бізнесі.

Поряд з викладачами інституту до роботи на кафедрі залучаються провідні фахівці Уряду Калінінградської області і бізнес - структур Калінінграда. В даний час укладені угоди з провідними ІТ-компаніями регіону і калінінградської ІТ-асоціацією про проходження практик студентів, що важливо при подальшому працевлаштуванні.

Магістерська програма за профілем «Впровадження та адміністрування систем управління контентом»

З 2013 року відкрито магістратуру за профілем «Впровадження та адміністрування систем управління контентом». Магістратура готує висококваліфікованих фахівців в області проектування корпоративних баз даних, розробки, впровадження та адміністрування систем управління підприємствами, розробки і супроводу бізнес інтернет додатків.

Навчальний план включає такі лекційні курси і семінари як:

 • Архітектура підприємства;

 • Управління життєвим циклом інформаційних систем;

 • Розробка корпоративних баз даних;

 • Системи управління контентом;

 • Методи об'єктно-орієнтованого програмування;

 • Розробка систем управління WEB контентом;

 • Інформаційні системи фінансового аналізу та бухгалтерського обліку;

 • Хмарні технології;

 • Електронна комерція;

 • Корпоративні обчислювальні мережі;

 • Науковий семінар "Впровадження та адміністрування Інтернет ресурсів".

Випускники магістратури будуть займатися науковими та прикладними розробками в області інформаційних систем, очолювати групи впровадження та супроводу бізнес додатків, займатися науковою та педагогічною роботою.

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно